Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля
Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Головкін О.В. та ін.

Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля

Навчальний посібник. - К.: Національна академія прокуратури України, 2012. - 235 c.

У науково-практичному посібнику на підставі чинного законодавства, відомчої нормативної бази, правозастосовчої діяльності прокуратури викладено основні положення з організації прокурорської діяльності щодо забезпечення законності та захисту прав громадян, інтересів держави у сфері охорони довкілля.

         Видання  розраховане на прокурорських працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів та системи підвищення кваліфікації.

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
§ 1.1. Система та загальна характеристика законодавства України у сфері охорони довкілля 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСТУ ПРОКУРАТУРОЮ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
§2.1. Правові основи захисту прокуратурою прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля 
§2.2. Завдання захисту прокуратурою прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля  
§2.3. Повноваження прокурора 
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРОКУРАТУРОЮ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
3.1. Прокуроський нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері охорони довкілля 
3.1.1. Поняття та особливості організації діяльності прокуратури у сфері охорони довкілля  
3.1.2. Компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів у галузі охорони довкілля 
3.1.3. Методика підготовки та проведення прокурорської перевірки додержання законодавства у сфері охорони довкілля 
3.2. Представництво прокуратурою в суді інтересів громадян і держави у сфері охорони довкілля 
3.2.1. Поняття, особливості організації та завдання представництва прокуратурою в суді інтересів громадян і держави у сфері охорони довкілля 
3.2.2. Підстави та форми представництва прокуратурою в суді прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин 
3.2.3. Захист прав громадян та інтересів держави при виконанні судових рішень 
3.2.4. Ініціювання прокурором юридичної відповідальності суддів за порушення закону 
3.3. Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство 
3.4. Підтримання державного обвинувачення в суді 
3.5. Особливості реагування на порушення антикорупційного законодавства у сфері охорони довкілля  
3.6. Особливості вирішення звернень з питань захисту прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля  
3.7. Первинний облік та статистична звітність роботи прокуратури 
3.8. Інформування органів державної влади, громадськості про стан діяльності органів прокуратури у сфері охорони довкілля  
РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ ПРОКУРАТУРОЮ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
§ 4.1. Критерії оцінки діяльності органів прокуратури у сфері охорони довкілля 
РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
ДОДАТКИ. Перелік актів природоохоронного законодавства