Високотехнологічне інформаційне право України
Синєокий О.В.

Високотехнологічне інформаційне право України

Навчальний посібник. - Х. : Право, 2010. - 360 c.

У виданні охарактеризовано організаційно-правові основи політики концептуального розвитку нанотехнологій та модернізації систем передавання інформації у сфері боротьби зі злочинністю. Розкрито основи правового регулювання волоконно-оптичних технологій, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Уперше у вітчизняній літературі окрему увагу приділено системному дослідженню організаційно-правових особливостей інформаційних технологій, наноіндустрії та нових обчислювальних електронних систем інтелектуального оброблення інформації у галузі протидії злочинності. Визначено інноваційні перспективи застосування високих технологій щодо стримування інформаційної злочинності. Розраховано для поглибленого вивчення навчальних дисциплін «ІнформАційне право», «Правове регулювання інформаційної безпеки» та інших відповідних спецкурсів, що вивчаються студентами юридичних та неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Запропонований матеріал не дублює раніше опубліковані праці, тому ця робота може стати корисною для науковців та практичних фахівців із захисту інформації.

Перелік умовних скорочень
Вступ. Концептуалізація політики розвитку високих технологій передавання інформації у сфері боротьби зі злочинністю
Розділ 1. Інформаційна політика. Право. Високі технології13 
1.1. Державна політика розвитку високих технологій передавання інформації14 
1.2. Високотехнологічне інформаційне право в системі права України: об’єкти, суб’єкти, методологія34 
1.3. Кримінально-правова політика у сфері високих інформаційних технологій69 
Розділ 2. Основи оптоволоконних телекомунікацій71 
2.1. Телекомунікаційна мережа та види електронних інформаційних ресурсів71 
2.2. Оптоволоконна система передавання інформації: історія і сучасність86 
2.3. Організаційно-правові аспекти оптоволоконних телекомунікацій100 
Розділ 3. Модернізація. Інновації. Електронна юриспруденція. Цифрова юстиція120 
3.1. Суперкомп’ютери та Грід-мережі: інформаційно-правовий аспект120 
3.2. Правовий моніторинг цифрової інформаційної мережі в Інтернет- просторі135 
3.3. Створення й розвиток інноваційної інфраструктури в юриспруденції143 
Розділ 4. Органи прокуратури як спеціальні суб’єкти високотехнологічного інформаційного права193 
4.1. Інформаційно-телекомунікаційна система органів прокуратури України194 
4.2. Електронні наглядові системи та аналітичні системи обробки інформації205 
4.3. Стратегії розвитку інформатизації органів прокуратури України216 
Розділ 5. Нанотехнологія як особливий об’єкт високотехнологічного інформаційного права 230 
5.1. Нанотехнологія: інновації, можливості та розвиток правового забезпечення231 
5.2. Нанонаукові засади експертних досліджень об’єктів надмалих розмірів253 
5.3. Проблеми інтелектуалізації інформаційної та міжнародної злочинності і перспективи інноваційних розробок антикримінальних наносистем267 
Висновки280 
Довідково-контрольна частина291 
Термінологічний словник320