Адміністративна діяльність Національної поліції
за ред. В. А. Глуховеря

Адміністративна діяльність Національної поліції

Навчальний посібник. - Дніпро, 2017. - 288 c.

У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законо­давства, зумовлених створенням та започаткуванням функціонування в Укра­їні Національної поліції розглянуто теоретико-правові основи адміністратив­ної діяльності Національної поліції; визначено мету, завдання, форми та ме­тоди адміністративної діяльності Національної поліції; зясовано адміністра­тивно-правовий статус поліцейських; виокремлено специфіку адміністратив­но-правової діяльності підрозділів Національної поліції в найбільш профе­сійно орієнтованих сферах їх правозастосовної діяльності.

Навчальний посібник розроблено в межах програми навчальної дисци­пліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» та спрямований на підготовку високваліфікованих кадрів для Національної поліції та МВС України. Також посібник має стати допоміжним наочним навчальним засо­бом для працівників Національної поліції в цілому та працівників підрозділів поліції превентивної діяльності, зокрема.

Передмова
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1.1. Поняття адміністративної діяльності Національної поліції
1.2. Основні положення Закону України «Про Національну поліцію»19 
1.3. Нормативно-правові акти, що визначають адміністративну діяльність Національної поліції38 
Розділ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ41 
2.1. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу працівника поліції41 
2.2. Порядок проходження служби в Національній поліції53 
2.3. Особливості юридичної відповідальності працівників поліції63 
Розділ 3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ71 
3.1. Поняття та класифікація форм адміністративної діяльності Національної поліції71 
3.2. Поняття та види методів адміністративної діяльності Національної поліції82 
3.3. Превентивні поліцейські заходи91 
3.4. Поліцейські заходи примусу: правові засади застосування поліцією фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї108 
Розділ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ119 
4.1. Поняття законності та дисципліни в адміністративній діяльності поліції119 
4.2. Способи забезпечення законності та дисципліни в адміністративній діяльності поліції126 
4.3. Діяльність поліції щодо розгляду звернень громадян132 
Розділ 5. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІДВІДОМЧІ ПОЛІЦІЇ. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ142 
5.1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих поліції142 
5.2. Особливості реагування поліцейського на адміністративні правопорушення, провадження за якими входить до компетенції Національної поліції146 
5.3. Особливості оформлення матеріалів окремих адміністративних правопорушень (ст. 44, 51, 173, 175-1, 178, 185)151 
Розділ 6. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ192 
6.1. Загальна характеристика проваджень у сфері безпеки дорожнього руху192 
6.2. Особливості юридичного складу правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху196 
6.3. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху208 
Розділ 7. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ220 
7.1. Правова основа, предмети та об’єкти дозвільної системи дозвільної системи220 
7.2. Основні завдання Національної поліції щодо забезпечення правил дозвільної системи в Україні228 
7.3. Нагляд органів Національної поліції за дотриманням правил дозвільної системи, пов’язаних з обігом зброї233