Кримінологія та профілактика злочинів
Шалгунова С.А.

Кримінологія та профілактика злочинів

Курс лекцій. - Дніпро, 2016. - 140 c.

Конспект лекцій для підрозділів органів досудового розслідування, кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ  
1. Поняття, предмет, завдання та функції кримінології 
2. Методологія та методи кримінології 
3. Місце кримінології серед інших наук 
4. Система кримінології 
2. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНОЛОГІЇ 
1. Основні періоди розвитку кримінології 
2. Виникнення класичної школи кримінального права 
3. Позитивістський напрямок у кримінології 
4. Виникнення соціологічного напряму в кримінології 
5. Психологічні підходи до причин злочинності 
6. Сучасні кримінологічні теорії 
3. ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Поняття злочинності та її ознаки 
2. Види злочинності 
3. Показники злочинності 
4. Латентна злочинність 
4. ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ 
1. Поняття кримінологічної детермінації 
2. Класифікація причин та умов злочинності 
3. Загальні чинники сучасної злочинності в Україні 
5. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ 
1. Поняття особи злочинця 
2. Структура особи злочинця 
3. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця 
4. Класифікація і типологія злочинців 
6. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЖЕРТВУ ЗЛОЧИНУ 
1. Поняття віктимології та її загальна характеристика 
2. Класифікація потерпілих 
3. Віктимологічна профілактика та її види 
4. Механізм суїцидальної поведінки 
7. ФОНОВІ ЯВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ 
1. Поняття "фонових" явищ в кримінології 
2. Кримінологічна характеристика окремих фонових явищ 
3. Кримінологічна характеристика сутенерства або втягнення в заняття проституцією та її запобігання 
8. ТЕОРІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
1. Поняття попередження злочинності та класифікація попереджувальних заходів 
2. Об’єкти попередження злочинності 
3. Суб’єкти попередження злочинності 
9. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
1. Поняття, завдання та види кримінологічного прогнозування 
2. Поняття, завдання та види кримінологічного планування 
10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
1. Поняття методики кримінологічних досліджень, їх завдання та організація 
2. Методика і техніка збору первинної кримінологічної інформації 
3. Статистичний метод у кримінології