Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки
Віхров О.П.

Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

Курс лекцій. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2003. - 207 c.

Курс лекцій “Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки” охоплює навчальний матеріал третьої (спеціальної) частини курсу “Господарське (або “підприємницьке” чи “комерційне”) право”. Він призначений для поглибленого вивчення названого курсу студентами спеціальності “Правознавство”, зокрема господарсько-правової спеціалізації, студентами економічних та управлінських спеціальностей, а також для усіх тих, хто цікавиться особливостями правового регулювання господарських відносин у гірничодобувній та нафтогазовій промисловості, в електроенергетиці, в аграрній сфері та харчовій промисловості, у галузях будівництва, зв‘язку, торгівлі, побутового обслуговування. До курсу лекцій включений перелік основних законодавчих та підзаконних нормативних актів, що регулюють відносини у зазначених галузях економіки. 

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
1. Загальні засади правового регулювання гірничих відносин
2. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції12 
3. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості 16 
Розділ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ24 
1. Загальні засади правового регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі24 
2. Порядок і умови користування нафтогазоносними надрами29 
3. Порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом34 
Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 42 
1. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці42 
2. Правове регулювання ринку електричної і теплової енергії47 
3. Договори про постачання електричної і теплової енергії55 
Розділ 4.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 60 
1. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини60 
2. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини66 
3. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів73 
4. Державне регулювання виробництва і реалізації цукру76 
Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ79 
1. Організаційно-правові засади господарської діяльності в аграрній сфері79 
2. Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва86 
3. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції91 
4. Правові засади регулювання ринку зерна97 
5. Правове регулювання заставних закупок зерна та інтервенційних операцій106 
Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ113 
1. Загальна характеристика законодавства про будівельну діяльність113 
2. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності117 
3. Правовий статус суб’єктів господарювання, які здійснюють будівельну діяльність124 
4. Підрядні контракти у будівельній діяльності131 
5. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність 140 
Розділ 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ЗВ‘ЯЗКУ 149 
1. Загальні правові засади господарської діяльності у галузі зв’язку149 
2. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання послуг поштового зв`язку154 
3. Порядок та умови здійснення господарської діяльності з надання послуг електричного зв`язку161 
4. Правовi засади управлiння i використання радiочастотного ресурсу 169 
Розділ 8. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗЯХ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ177 
1. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення177 
2. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі побутового обслуговування183 
3. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів187 
4. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг191 
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ 197