Адміністративне право. Загальна частина
Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П.

Адміністративне право. Загальна частина

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 c.

У навчальному виданні у змістовній формі викладено курс адміністративного права України. У ньому відповідно до навчальної програми вміщено основні відомості про інститути цієї галузі права, показано її систему, форми та методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративний статус суб´єктів адміністративного права. Особливу увагу приділено розкриттю сутності заходів адміністративного примусу, державної служби, адміністративної відповідальності.

Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і доступністю подання навчального матеріалу, а також його наочністю.

ВСТУП
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
1. Історія розвитку адміністративного права в Україні
2. Поняття адміністративного права10 
3. Предмет адміністративного права11 
4. Метод адміністративного права (адміністративно-правовий метод)13 
5. Система адміністративного права14 
ТЕМА 2. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ18 
1. Поняття норми адміністративного права18 
2. Структура адміністративно-правової норми20 
3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин22 
4. Види адміністративно-правових відносин25 
ТЕМА 3. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА29 
1. Поняття джерела адміністративного права29 
2. Види джерел адміністративного права32 
3. Систематизація адміністративно-правових актів адміністративного права36 
ТЕМА 4. СУБ´ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН39 
1. Поняття та ознаки суб´єктів адміністративного права39 
2. Особливість адміністративної правосуб´єктності суб´єктів адміністративного права42 
3. Громадяни як суб´єкти адміністративного права45 
4. Адміністративно-правовий статус іноземців49 
Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ´ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА53 
1. Історичний аспект розвитку виконавчої влади та поділу влад53 
2. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади57 
3. Функції виконавчої влади63 
4. Поняття та ознаки органів виконавчої влади65 
5. Види органів виконавчої влади69 
Тема 6. ОБ´ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБ´ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА73 
1. Поняття і види об´єднань громадян73 
2. Адміністративно-правовий статус об´єднань громадян80 
Тема 7. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ. ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ95 
1. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби96 
2. Види та правовий статус державних службовців109 
Тема 8. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ124 
1. Поняття і види методів124 
2. Поняття й ознаки адміністративно-правового примусу128 
3. Види адміністративного примусу132 
Тема 9. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ141 
1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу143 
2. Види адміністративних проваджень145 
3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження)150 
Тема 10. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ154 
1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності154 
2. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика169 
3. Обставини, що звільняють, виключають, пом´якшують та обтяжують адміністративну відповідальність182 
4. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення197 
ТЕМА 11. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ206 
1. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні правопорушення, їх завдання206 
2. Принципи та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення209 
3. Стадії та строки провадження212 
4. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення215 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСИЛАНЬ216