Правові засоби протидії корупції
Кальман О.Г., Ярмиш Н.М., Куц В.М. та ін.

Правові засоби протидії корупції

Навчальний посібник. - К.: ІПК Національної академії прокуратури України, 2012. - 163 c.

В посібнику розглянуто поняття і форми корупції. Фактори, причини та умови вчинення корупційних правопорушень. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Загальнодержавні і регіональні програми та плани запобігання і протидії корупції.

Правове забезпечення протидії і запобігання корупції. Організаційне забезпечення протидії і запобігання корупції. Контроль за дотриманням законів у сфері протидії і запобігання корупції. Участь громадськості в заходах щодо протидії і запобігання корупції. Міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
1.1 Поняття і форми корупції 
1.2. Фактори, причини та умови вчинення корупційних правопорушень і злочинів 
1.3. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення 
1.4. Загальнодержавні і регіональні програми та плани запобігання і протидії корупції 
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
2.1. Правове забезпечення запобігання і протидії корупції 
2.2. Організаційне забезпечення протидії та запобігання корупції 
2.3. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері протидії та запобігання корупції 
2.4. Міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції 
РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
3.1 Поняття та загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності службових осіб публічного права. Співвідношення службових злочинів із корупцією 
3.2. Зловживання владою або службовим становищем і перевищення влади або службових повноважень (статті 364 та 365 КК). Схожість та розмежування. Співвідношення із спеціальними нормами 
3.3. Відмежування "Зловживання впливом" (ст. 189-2) від "Одержання хабара" (ст. 368), "Пропозиції або давання хабара" (ст. 369) та "Комерційного підкупа службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми" (ст. 368-3) 
3.4. Хабарництво (статті 368,369, 370 КК) 
3.5 Незаконне збагачення (ст. 368-2 КК) 
РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРАХ ПРИВАТНОГО ПРАВА ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ  
4.1. Загальна характеристика корупційних злочинів у сферах приватного права та надання публічних послуг неслужбовими особами 
4.2. Корупційні злочини у сфері приватного права 
4.3. Корупційні злочини у сфері надання публічних послуг 
РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
5.1. Загальні положення адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та її відмежування від інших видів юридичної відповідальності 
5.2. Характеристика адміністративних корупційних правопорушень 
5.3. Особливості провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення 
5.4. Адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень, порядок їх накладення, оскарження та виконання 
5.5. Сучасний стан протидії адміністративним корупційним правопорушенням 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ