Діяльність прокурора з протидії правопорушенням у сфері оплати праці
Ніндипова В.І., Соколова Я.А., Чайковська Н.П. за заг. ред. Ю.М. Дьоміна

Діяльність прокурора з протидії правопорушенням у сфері оплати праці

Навчальний посібник. - Національна академія прокуратури України, 2012. - 230 c.

У посібнику вперше здійснено усебічний, комплексний аналіз ролі прокурора з позицій практичної реалізації нових та оновлених форм його діяльності, зокрема, правозахисної, з підготовки та проведення перевірок додержання законів про оплату праці, в тому числі – дослідчих, розслідування та підтримання державного обвинувачення у справах цієї категорії, представництва прокурором інтересів громадян в суді. У посібнику також висвітлені теоретико-правові основи інституту оплати праці, його правове регулювання, у тому числі питання гармонізації національного законодавства, яке регулює дані правовідносини, з міжнародно-правовими нормами.

Посібник буде корисний для науковців, студентів, аспірантів Національної академії прокуратури України, а також інших юридичних вищих навчальних закладів та прокурорсько-слідчих працівників.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові основи інституту оплати праці
1.1. Поняття оплати праці, її структура, система, джерела формування, порядок та форми виплати
1.2. Правове регулювання оплати праці27 
1.2.1. Національне законодавство з оплати праці27 
1.2.2. Міжнародно-правове регулювання оплати праці33 
РОЗДІЛ 3. Нагляд за додержанням законодавства при притягненні громадян до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оплату праці96 
РОЗДІЛ 4. Розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати100 
4.1. Організаційні заходи щодо проведення дослідчої перевірки100 
4.2. Порушення кримінальної справи109 
4.3. Слідчі ситуації та планування розслідування112 
4.4. Тактика проведення окремих слідчих дій118 
4.5. Завершальний етап розслідування148 
РОЗДІЛ 5. Підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах про злочини, пов’язані з невиплатою заробітної плати150 
5.1. Поняття, сутність підтримання державного обвинувачення та повноваження державного обвинувача150 
5.2. Підготовка прокурора до судового розгляду кримінальної справи 158 
5.3. Особливості підтримання державного обвинувачення у суді в кримінальних справах про злочини, передбачені статтею 175 КК України172 
5.4. Участь прокурора в особливому порядку кримінального провадження у справах про звільнення осіб від кримінальної відповідальності184 
РОЗДІЛ 6. Представництво прокурором інтересів громадян у суді щодо оплати праці197 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ230