Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка
Петришин О.В., Шевчук С.В., Дашковська О.В. та ін.

Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка

Збірник праць. - Х. : Право, 2010. - 272 c.

Це видання є збіркою статей, нарисів та доповідей відомого вітчизняного вченого-юриста доктора юридичних наук, академіка Національної академії наук України М. В. Цвіка, надрукованих протягом 1990-2000 рр. Роботи об’єднані у дві частини - праці з питань формування і реалізації права за сучасного право- розуміння і праці, присвячені дослідженню проблем демократії і конституціо­налізму. У додатках наводяться окремі фрагменти більш ранніх робіт М. В. Цвіка, у тому числі фрагменти кандидатської дисертації «Радянський закон» (1952 р.), яка для широкого загалу раніше не публікувалася.

Для фахівців з філософії і теорії держави і права та конституційного права, аспірантів і студентів вузів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавить­ся державно-правовою проблематикою.

Від упорядників
ЧАСТИНА 1. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЗА СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ
Про сучасне праворозуміння
Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження)17 
Сучасне праворозуміння - методологічна основа правової науки25 
Про місце санкціонування у процесі формування права29 
Право і політика40 
Верховенство права в контексті прав людини43 
Про систему юридичних актів47 
Про офіційне тлумачення законів України57 
О судебной практике67 
Основні напрями наукових досліджень у галузі теорії держави і права76 
ЧАСТИНА 2. ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ І КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ88 
Про сучасний етап розвитку держави і права України88 
Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя94 
Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влади102 
Новий етап конституційного процесу112 
Про заключний етап конституційного процесу120 
Місце і значення державного права України в системі кодифікаційних робіт129 
Деякі особливості сучасного українського конституціоналізму132 
Коментар до статей 5, 6 Конституції України136 
ДОДАТОК 1. ТЕОРИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ (ИЗБРАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ)147 
1. Понятие общенародной демократии147 
2. Советская демократия и самоуправление164 
3. Функции, формы и субъекты советской демократии176 
3.1. Социальная ценность и функциональное назначение советской демократии176 
3.2. Формы, институты и субъекты советской демократии187 
ДОДАТОК 2. СОВЕТСКИЙ ЗАКОН (ИЗБРАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ)201 
1. Понятие советского закона201 
2. Критика теорий нормальных источников и конституционные правовые признаки закона, вытекающие из его сущности207 
3. Источники правообразования218 
4. Содержание советского закона225 
4.1. Общие положения225 
4.2. Волевое содержание советского закона230 
4.3. Содержание деятельности Верховного Совета СССР231 
4.4. Постановления Верховного Совета СССР237 
4.5. Материальное содержание советского закона250 
4.6. Юридические свойства советского закона, вытекающие из его особого содержания259 
4.7. Нормативное содержание советского закона266