Військова служба за контрактом (соціальний вимір)
Калагін Ю.А.

Військова служба за контрактом (соціальний вимір)

Монографія. - Х.: ХУПС, 2008. - 278 c.

У монографії на основі обширного масиву наукових, архівних та публіцистичних джерел, насамперед даних соціологічних досліджень, здійснено спробу комплексного аналізу соціальних проблем становлення та розвитку інституту контрактної служби. Розкрито витоки та сучасні умови здійснення цієї військово-соціальної практики в арміях країн євроатлантичного ареалу (США, Канада, Великобританія, європейські країни) та на пострадянському просторі. Досліджено історичні передумови, сучасний стан та перспективи інституціоналізації військової контрактної служби в Україні й запропоновано концептуальне рішення щодо запровадження контрактної служби в Збройних Силах України.

Розрахована на представників органів законодавчої та виконавчої влади, експертів, науковців та практиків у сфері запровадження військової контрактної служби. Може використовуватися як навчальний посібник для вищих військових навчальних закладів.

ВСТУП
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ
1.1. Військово-професійна діяльність як об’єкт соціологічних досліджень
1.2. Демократизація військово-професійної діяльності та її зв’язок з інститутом військової контрактної служби25 
Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ В АРМІЯХ КРАЇН ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО АРЕАЛУ47 
2.1. Перші добровільні армії світу (США, Канада, Великобританія)47 
2.2 Соціальні стандарти формування професійних армій країн Європи85 
Розділ 3. СУЧАСНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ123 
3.1. Соціальні проблеми переходу на добровільне комплектування особового складу в Збройних Силах Російської Федерації123 
3.2. Становлення військової служби за контрактом у країнах Південного Кавказу151 
3.3. Еволюція способу комплектування збройних сил Центральноазіатського регіону166 
3.4. Збройні сили країн Балтії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова191 
Розділ 4. СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ В УКРАЇНІ212 
4.1. Особливості соціального відтворення українського війська в умовах демократизації суспільства212 
4.2. Перехід Збройних Сил України на військову службу за контрактом: історичні передумови, сучасний стан та перспективи235 
ВИСНОВКИ255