Іпотека: сучасні концепції, тенденції та  суперечності розвитку
Лютий І.О., Савич В. І., Калівошко О. М.

Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку

Монографія. - Івано-Франківськ, 2009. - 548 c.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Розглянуто методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідності як форми забезпечення кредиту. Досліджено іноземний досвід та внесено пропозиції щодо його використання в реаліях української економіки. Вивчено моделі та механізми функціонування іпотечного ринку, а також визначено його місце в структурі фінансового ринку України. Досить велику увагу приділено аграрній іпотеці, в зв’язку з наболілими питаннями щодо її потенціалу та мораторію на торгівлю земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Сьомий розділ монографії містить матеріали щодо іпотечних ризиків, їх специфічності та удосконаленню методів управління ними. Окреслено основні перспективи розвитку іпотеки в Україні.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми функціонування та розвитку іпотечного кредитування.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СУТНІСТЬ ІПОТЕКИ
§ 1. Теоретико-методологічні засади та еволюція наукових досліджень іпотеки
§ 2. Економічна природа іпотеки як форми кредитних відносин в ринковій економіці14 
§ 3. Сутність та класифікація іпотеки26 
Висновки до розділу 140 
РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 43 
§ 4. Еволюція становлення іпотеки та іпотечного кредитування43 
§ 5. Сучасний світовий досвід функціонування іпотеки та іпотечного кредитування67 
§ 6. Інституційне забезпечення іпотеки в деяких зарубіжних країнах та його розвиток в Україні89 
Висновки до розділу 2101 
РОЗДІЛ 3. РИНОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 103 
§ 7. Моделі іпотечного ринку в країнах з ринковою економікою та практика їх реалізації в Україні103 
§ 8. Економіко-правові засади розвитку іпотечного кредитування в Україні123 
§ 9. Іпотечний ринок та його місце в структурі фінансово-кредитного ринку України150 
Висновки до розділу 3174 
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ 176 
§ 10. Соціально-економічні передумови розвитку житлової іпотеки176 
§ 11. Механізм реалізації житлового іпотечного кредитування в Україні213 
§ 12. Перспективи розвитку житлової іпотеки в Україні233 
Висновки до розділу 4254 
РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ 256 
§ 13. Аналіз вітчизняних передумов розвитку аграрної іпотеки256 
§14. Економічні передумови запровадження іпотеки сільськогосподарських земель281 
§15. Іпотечне кредитування сільськогосподарських товаровиробників в контексті законодавчого визначення ринку землі в Україні300 
Висновки до розділу 5312 
РОЗДІЛ 6. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЗАСТАВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 314 
§ 16. Земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектору314 
§ 17. Методика визначення оптимального співвідношення між сумою кредиту та вартістю предмета застави на аграрному іпотечному ринку 331 
§ 18. Оцінка кредитоспроможності аграрних товаровиробників з позиції можливого використання земель сільськогосподарського призначення в якості застави349 
Висновки до розділу 6363 
РОЗДІЛ 7. Іпотечні ризики та проблеми їх мінімізації366 
§ 19. Методи аналізу та оцінки іпотечних ризиків366 
§ 20. Загальні та специфічні ризики іпотеки382 
§ 21. Удосконалення механізму оптимізації іпотечних ризиків397 
Висновки до розділу 7416 
РОЗДІЛ 8. ІПОТЕЧНИЙ РИНОК ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ419 
§ 22. Особливості розвитку фінансового ринку в Україні та роль іпотеки у формуванні його інституційної структури419 
§ 23. Іпотека та її роль в диверсифікації інструментів фінансового ринку452 
§ 23. Глобалізаційні процеси та їх вплив на іпотечний і фінансовий ринки України 463 
Висновки до розділу 8481