Естетотерапія
Федій О.А.

Естетотерапія

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 256 c.

У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естетотерапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого!педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико!практичного доведення необхідності й можливості гуманно!ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості.

Курси з дисциплін по естетотерапії розроблені у кредитно!модульній системі викладу навчально!методичного матеріалу.

Вступ
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСІВ З ЕСТЕТОТЕРАПІЇ10 
1.1. Пояснювальна записка10 
1.2. Види навчальної діяльності13 
1.3. Форми контролю та критерії оцінки13 
РОЗДІЛ 2. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 39 
Модуль 1. «Науково-методологічні основи естетотерапії»39 
2.1. Лекція: Науково-педагогічні основи естетотерапії39 
2.2. Лекція: Християнсько-духовні засади естетотерапії46 
2.3. Лекція: Зарубіжні технології естетизації педагогічного процесу55 
Модуль 2. «Естетотерапія мистецькими засобами»62 
2.4. Лекція: Філософсько-педагогічні основи казкотерапії62 
2.5. Лекція: Практика казкотерапії та лялькотерапія67 
2.6. Лекція: Музикотерапія78 
2.7. Лекція: Музикотерапія при заїканні86 
2.8. Лекція: Українська фольклорна арттерапія98 
2.9. Лекція: Фототерапія106 
Модуль 3. «Види естетотерапії природними та ігровими засобами»114 
2.10. Лекція: Теорія ігрової терапії114 
2.11. Лекція: Практика ігрової терапії121 
2.12. Лекція: Теорія та практика пісочної терапії131 
2.13. Лекція: Хореотерапія та формокорекційна ритмопластика146 
РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ВИДИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ (ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ)166 
Модуль 1. «Науково-методологічні основи естетотерапії»166 
3.1. Православна психотерапія166 
3.2. Логотерапія170 
3.3. Гештальттерапія172 
3.4. Хобі-терапія176 
Модуль 2. «Естетотерапія мистецькими засобами»177 
3.5. Театрально-драматична діяльність у розвитку дошкільника177 
3.6. Пісенна терапія180 
3.7. Бібліотерапія189 
3.8. Терапія кольором192 
3.9. Лялькотерапія196 
Модуль 3. «Види естетотерапії природними та ігровими засобами» 199 
3.10. Натурпсихотерапія199 
3.11. Технології ейдетики у логопедичній роботі201 
3.12. Літотерапія204 
3.13. Анімалотерапія (петтерапія, дельфінотерапія)208 
3.14. Ароматерапія214 
3.15. Кінезітерапія220 
3.16. Маматерапія223 
3.17. Сміхотерапія (гелотологія)227 
Словник термінів239