Паблік рілейшнз
Прохоренко К.

Паблік рілейшнз

Навчальний посібник. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. - 232 c.

Навчальний посібник підготовлений на основі вітчизняних і зарубіжних наукових розробок з паблік рилейшнз. Він є однією з перших спроб обґрунтовано визначити сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю в економічній діяльності з використанням інтегративної методології.

У посібнику в логічній послідовності розглядаються умови виникнення, становлення й розвитку паблік рилейшнз як науки і мистецтва, її предмет, об’єкт і основні категорії, масові комунікації, процес планування, організації та здійснення зв’язків з громадськістю, механізм взаємодії суб’єктів соціально-економічної діяльності із засобами масової інформації, сутність і особливості зв’язків з громадськістю у виробничій, комерційній, оргмасовій і політичній сферах, у маркетингу та менеджменті, а також міжнародні зв’язки з громадськістю.

1. Паблік рілейшнз (ПР) як сфера професійної діяльності 
1.1. Виникнення і розвиток ПР як сфери професійної діяльності 
1.2. Сутність і принципи ПР 
1.3. Спільні і відмінні ознаки ПР та інших сфер діяльності 
Спільні і відмінні ознаки ПР і журналістики 
Спільні і відмінні ознаки ПР і реклами 
Спільні і відмінні ознаки ПР і інформаційно-комунікаційних технологій 
1.4. Організаційно-психологічні передумови ефективності ПР 
1.5. Особливості реалізації комунікаційно-організаційних функцій в системі соціального управління 
Роль ПР у забезпеченні ефективної роботи фірми (організації) 
ПР у системі менеджменту 
ПР у системі маркетингу 
ПР у забезпеченні зовнішніх зв´язків фірми (організації) 
ПР у формуванні іміджу фірми (організації) 
ПР як засіб протидії кризовим ситуаціям 
Використання ПР в лобістських цілях 
Інформаційно-посередницькі функції ПР 
2. Засоби реалізації завдань паблік рілейшнз 
2.1. Особливості реалізації завдань ПР у ЗМІ 
Аналітична робота ПР-служб із ЗМІ 
Організаційна робота ПР-структур із ЗМІ 
Робота прес-служб 
2.2. Реклама як засіб ПР 
2.3. Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв´язків 
2.4. Організація представницьких заходів як елемент системи ПР 
2.5. Ділові наради і ділові переговори в системі ПР 
3. Організація роботи в паблік рілейшнз 
3.1. Побудова ПР-структур 
3.2. Нормативно-правові засади ПР-діяльності 
3.3. Етичні засади ПР-діяльності 
3.4. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення ПР-діяльності 
3.5. ПР-кампанія як організаційна форма діяльності в ПР 
Підготовка ПР-кампанії 
4. Особливості використання паблік рілейшнз у різних сферах суспільного життя 
4.1. Використання ПР у політичній сфері 
Технології успіху у виборчих кампаніях 
Особливості використання ЗМІ у виборчій кампанії 
4.2. ПР як засіб впливу на процеси в економічній сфері 
ПР як чинник стимулювання інноваційних процесів 
Особливості використання ПР у банківській сфері 
Вплив ПР на розвиток підприємництва 
4.3. ПР у забезпеченні функціонування і розвитку соціальної і гуманітарної сфер 
4.4. Використання ПР у державному управлінні і місцевому самоврядуванні 
Використання ПР в реалізації проектів (програм) 
ПР як засіб сприяння взаємодії влади, бізнесу і громадськості 
5. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм 
5.1. Основні прийоми псевдотехнологій ПР («чорних паблік рілейшнз») 
5.2. Маніпулювання громадською думкою з використанням ЗМІ 
5.3. Можливості протидії псевдотехнологіям ПР 
5.4. Професійність ПР-фахівця як засіб протидії псевдотехнологіям 
Додаток 1. Кодекс професійної етики в галузі зв´язків із громадськістю 
Додаток 2. Кращий досвід (best practice) 
Короткий термінологічний словник 
Література