Паблік рілейшнз

1.3. Спільні і відмінні ознаки ПР та інших сфер діяльності

Взаємодіючи із суміжними сферами соціальної практики, ПР запозичують певні їхні методи і засоби. Однак вони не можуть цілком перейняти їх, оскільки є самодостатньою фаховою діяльністю, ґрунтуються на специфічних принципах і мають свій об´єкт впливу.