Паблік рілейшнз

ПР у забезпеченні зовнішніх зв´язків фірми (організації)

Ефективно виготовлена й успішно реалізована продукція (послуга, пропозиція, програма, ідея) не завжди забезпечує господарському, політичному суб´єкту бажаний успіх. Значною мірою він залежить від ставлення до них значущих суб´єктів зовнішнього середовища — покупців, постачальників, органів влади, громадськості, виборців. Тому важливо сформувати в суспільній думці таке уявлення про себе, яке б максимально сприяло досягненню запланованих результатів. Саме розв´язанню цих проблем сприяють ПР.