Паблік рілейшнз

4.2. ПР як засіб впливу на процеси в економічній сфері

Універсальність методології, спрямованість на впорядкування і розвиток відносин всередині організації, її взаємозв´язків із суб´єктами зовнішнього середовища обумовили важливу роль ПР в економічному житті. Багатолітня економічна практика свідчить, що ПР забезпечують узгодження інтересів, ефективну взаємодію між людьми, які утворюють керуючу і керовану підсистеми організації, є джерелом її внутрішньої стабільності, водночас допомагають їй реалізувати свої інтереси у зовнішньому середовищі (розв´язання актуальних проблем в органах влади, з місцевою громадськістю, зміцнення ринкових позицій), що є чинником її конкурентоспроможності. Не менш ефективна така діяльність при вирішенні економічних питань на галузевому, регіональному, національному і транснаціональному рівнях і у різних проблемних напрямах діяльності суб´єктів економіки.