Паблік рілейшнз

4. Особливості використання паблік рілейшнз у різних сферах суспільного життя

Паблік рілейшнз як особлива соціальна практика ґрунтується на широких методичних і методологічних засадах, володіє ефективними засобами впливу на індивідуальну, колективну, масову свідомість і поведінку, досягнення соціального взаєморозуміння, соціальної довіри і співробітництва. З огляду на це ПР активно використовують у політиці і державному управлінні, що сприяє підвищенню політичної культури суб´єктів політики, широких мас, стимулює розвиток громадянського суспільства і його інститутів.

Не менш ефективні ПР в економічному житті, використання їх дає змогу забезпечити взаєморозуміння між людьми, які утворюють у фірмі (організації) керуючу і керовану підсистеми, між фірмою (організацією) і різноманітними суб´єктами ринку, громадськістю, органами влади і місцевого самоуправління.

Загалом будь-яка соціальна практика не обходиться без ПР, завдяки яким суспільство, громадяни стають більш інформованими про корінні проблеми суспільного життя, мають змогу висловити про них власну думку.