Паблік рілейшнз

Додаток 1. Кодекс професійної етики в галузі зв´язків із громадськістю

Діяльність ВГО «Українська ліга зі зв´язків із громадськістю» (далі — Ліга) спрямована на формування та впровадження у повсякденну практику етичних норм і професійних стандартів, що ґрунтуються на наступному:

1)гуманістичних цінностях та правах особистості, таких як свобода слова, свобода друку, свобода совісті, свобода зборів, а також на повазі права людини на вільний доступ до інформації та розповсюдження інформації;

2)принципі відповідальності перед суспільством і законом за достовірність, повноту, точність розповсюджуваної інформації.

Дотримання етичних норм розглядається професійним співтовариством у галузі зв´язків із громадськістю як необхідна і фундаментальна засада повноцінного функціонування галузі зв´язків із громадськістю.

1. Загальні професійні принципи

1.1.Діяльність спеціаліста зі зв´язків із громадськістю та компанії, що надає послуги у сфері зв´язків із громадськістю (далі — спеціаліст і компанія), повинна відповідати положенням Конституції України та чинного законодавства.

1.2.Спеціаліст зі зв´язків із громадськістю і компанія повинні неухильно дотримуватись принципів достовірності, повноти і точності розповсюджуваної інформації.

1.3.Спеціаліст і компанія повинні дотримуватись чесного, відвертого підходу у відносинах із своїми клієнтами або роботодавцями. Вони не можуть одночасно представляти інтереси сторін, що конфліктують, без їх згоди, а також спрямовувати свою діяльність на шкоду клієнту або роботодавцю.

1.4.Спеціаліст і компанія зобов´язані дотримуватись принципу конфіденційності інформації відповідно до домовленості з дійсними та колишніми клієнтами або роботодавцями. Винятками вважаються випадки, коли приховування інформації може зашкодити життю і здоров´ю громадян, безпеці суспільства.

1.5.Якщо діяльність спеціаліста і компанії може спричинити порушення принципів професійної етики в галузі зв´язків із громадськістю, вони зобов´язані повідомити про це свого клієнта або роботодавця, а також зробити все, щоб переконати його у необхідності дотримуватись положень Кодексу. Спеціаліст або компанія мають відмовитись від співробітництва, якщо така діяльність суперечить принципам професійної етики в галузі зв´язків із громадськістю.

2. Принципи взаємодії з колегами в галузі зв´язків із громадськістю

2.1.У відносинах з колегами спеціаліст і компанія не повинні навмисно завдавати шкоди професійній репутації.

2.2.Спеціаліст зі зв´язків із громадськістю і компанія мають додержуватися чинного законодавства України в галузі захисту авторських прав.

3. Принципи взаємодії з представниками інших професій

Під час взаємодії з представниками інших професій спеціаліст зі зв´язків із громадськістю і компанія повинні знати, поважати правила, етичні норми, прийняті в інших професіях, дотримуватись їх, якщо вони відповідають принципам професійної етики в галузі зв´язків із громадськістю та законодавству України.

4. Репутація професії

4.1.Спеціаліст зі зв´язків із громадськістю і компанія повинні відмовитись від будь-яких навмисних дій, які можуть завдати шкоди репутації професії.

4.2.Обов´язок кожного спеціаліста зі зв´язків із громадськістю і компанії самим поважати цей Кодекс, пропагувати дотримання положень Кодексу в спільноті спеціалістів зі зв´язків із громадськістю.

5. Впровадження Кодексу

Ліга сприяє впровадженню положень цього Кодексу у практику спеціалістів зі зв´язків із громадськістю, публікуючи положення цього Кодексу та інформуючи громадськість про нього через ЗМІ.

12 березня 2005 року