Паблік рілейшнз

Інформаційно-посередницькі функції ПР

Важлива інформаційно-посередницька функція паблік рілейшнз полягає у забезпеченні владних відносин — постійного, конструктивного двостороннього діалогу суб´єктів суспільного життя і органів влади на національному рівні.

Активно розвиваються міжнародні ПР — висвітлення, інтерпретація для своїх клієнтів змін у політиці, економіці і соціальній сфері зарубіжних країн і в міжнародних відносинах.

Діяльність ПР-служб спрямовується і на забезпечення гармонійних відносин громад між собою, а також з органами влади і місцевого самоврядування. При забезпеченні їх необхідно виявляти повагу до культури, традицій, цінностей, віросповідання усіх націй і народностей, які живуть на певній території, відкрито і справедливо співпрацювати з ними, демонструвати високу громадянську відповідальність.

Системний підхід до цієї справи передбачає: постійний моніторинг дій та актів влади, які можуть спричинити проблеми для клієнта ПР-структур; налагодження зв´язків конкретних суб´єктів (клієнтів) з місцевою громадськістю; взаємодію з місцевими ЗМІ; участь у значущих місцевих заходах (урочисті події, муніципальні справи, благодійність тощо), у нормотворчому процесі, в розробленні й реалізації соціальних і благодійних програм.

Систему комунікаційно-організаційних функцій паблік рілейшнз, які дають змогу розв´язувати різноманітні завдання у соціальній практиці, можна згрупувати у три основні блоки.

Функції ПР щодо сприяння ефективній роботі фірми (організації) розгалужуються на окремі локальні напрями: участь ПР в менеджменті (розроблення стратегії ефективної діяльності фірми (організації), формування корпоративної культури, внутріфірмові комунікації, робота з персоналом та ін.) та участь ПР у процесі маркетингу (аналіз запитів споживачів, якості їх обслуговування, вивчення дій конкурентів, організація акцій щодо просування на ринки товарів, послуг, ідей, проектів, пропозицій тощо).

ПР-забезпечення зовнішніх зв´язків передбачає формування іміджу фірми (організації) (оприлюднення звітів про діяльність, налагодження відносин із владою, партнерами, товариствами споживачів, референтними аудиторіями, сприяння в розробленні фірмового стилю тощо) і запобігання кризам (аналіз ситуації, розроблення і реалізація стратегії, формування або відновлення довіри).

ПР-діяльність має у своєму арсеналі ресурси, які дають змогу здійснювати різноманітні інформаційно-посередницькі функції: міжнародні відносини, стосунки з окремими громадами, інвест-рілейшнз тощо.

Система комунікаційно-організаційних функцій разом з усіма їх проблемно-тематичними напрямами і складовими забезпечує реалізацію завдань ПР як різновиду соціально-психологічного менеджменту. Вони полягають у всебічному аналізі тенденцій політичного, соціально-економічного, психологічного розвитку країни, регіону, різних сфер діяльності, в налагодженні на основі отриманої інформації усвідомлених, гармонійних і взаємовигідних зв´язків у суспільстві. У цьому полягає сутність паблік рілешнз як сфери професійної діяльності, ефективного засобу соціального управління, спрямованого на розвиток демократії і прогресу. Завданням ПР не є здобуття переваг над іншими групами, партіями, фірмами, організаціями, людьми. Налаштованість на такий результат прирівнює паблік рілейшнз до інформаційного шахрайства, дискредитує їх. Попри непоодинокі намагання деяких політиків, бізнесменів, ПР-менеджерів спотворити цю діяльність, використовувати її в корисних цілях, ПР у своїй засадничій сутності і домінуючій практиці є особливо значущим чинником суспільного життя, що забезпечується відповідальним, фахово коректним використанням потужного арсеналу їх засобів налагодження соціальної взаємодії.