Паблік рілейшнз

Використання ПР в реалізації проектів (програм)

Більшість нових проектів (програм), які зумовлюють зміни в житті суспільства, традиційно мають своїх прихильників і опонентів. Тому розпочинати їх реалізацію недоцільно без громадського схвалення, що потребує немалих зусиль, у т. ч. і використання паблік рілейшнз. Розпочинають її з експертизи пропонованих проектів (програм), що передбачає:

— вивчення ставлення до проекту (програми) основних соціальних і професійних груп громадськості;

— оцінювання відповідності проекту (програми) головним проблемам у регіоні;

— виявлення мотивів можливої протидії проекту (програмі);

—налагодження зворотного зв´язку;

—оцінювання ризиків при негативному сприйнятті проекту (програми) громадськістю.

ПР-супровід проектів (програм) охоплює експертизу проекту, планування і здійснення відповідної інформаційної роботи.

Експертиза проекту (програми) може стати ПР-захо-дом щодо формування про нього відповідної думки, визначити спрямування і методи подальших дій. Наступним кроком є інформування громадськості про основні положення проекту (програми). Для цього використовують документи і матеріали, які розкривають його суть, призначення. Бажано, щоб вони були виконані в одному стилі, добре структуровані, вправно написані, зручні у користуванні. На їх основі ПР-фахівці готують рекомендації, обґрунтування необхідності інформаційної кампанії, її стратегії, цільових аудиторій, а також подають детальний опис можливих прийомів і методів інформаційно-роз´яснювальної роботи, ефективних форм взаємодії із ЗМІ, ймовірних кризових ситуацій, визначають критерії оцінювання ефективності кампанії.

Реалізацію проекту (програми) розпочинають з розроблення відповідних гасел, адже кожній дії передує заклик, у якому концентрується її зміст і мета. Гасло привертає увагу, створює емоційний фон, ефект очікування, нерідко навіть допомагає отримати у певному середовищі кредит довіри.

Наступним етапом є залучення груп підтримки та активістів; інформаційна нейтралізація зусиль груп, що негативно ставляться до проекту (програми); виявлення, блокування, передбачення можливих конфліктів; моніторинг ставлення аудиторій до проекту (програми); здійснення кульмінаційного заходу, в якому фокусується і втілюється ідея проекту (програми).

Одним з таких проектів може бути формування міжнародного іміджу регіону. Першим кроком в його реалізації є поширення інформації про регіон, спрямованої на цільову аудиторію: керівників зарубіжних державних органів, представників столиць і великих зарубіжних міст, дипломатичних представників, учасників міжнародних заходів, представників зарубіжного бізнесу, зарубіжних ЗМІ та ін. Ефективною є реалізація й окремих заходів: поширення інформації про показники якості життя населення, інвестиційні проекти, про участь бізнесу в розв´язанні проблем соціально-економічного розвитку; демонстрація науково-технічних, культурно-мистецьких досягнень; поширення відомостей про авторитетних людей регіону; розповсюдження регіональної преси; розвиток туризму; проведення спортивних заходів.

Діяльність паблік рішейшнз у сфері державного управління і місцевого самоврядування має бути системною, цілеспрямованою, активною, бо відсутність інформації про країну, трансльованої через її ЗМІ, призводить до того, що уявлення про неї та її політику формують зарубіжні джерела. Ця інформаційна експансія реалізується не тільки за її межами, а й на її території. Наслідком цього може бути безпідставно сформований негативний імідж країни, економіки, соціальної політики, окремих її представників на догоду чиїмсь політичним, економічним, навіть приватним інтересам.