Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

3. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва і обігу спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечення їх високої якості та захисту здоров´я громадян визначені Законом України від 19.12.1995 “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 46. - Ст. 345, з наступними змінами).

Згідно з цим Законом виробництво спирту етилового може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них ліцензій. Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форм власності, які станом на 1 січня 2001 року мали відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів, кваліфікованими фахівцями і виробляють ці спирти тільки для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб´єктам господарювання. Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб´єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Виробництво спиртів та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться органом державної податкової служби на підставі заяви суб´єкта господарювання з обов´язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання спирту та інших відомостей з необхідними додатками згідно із Законом. Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається суб´єкту господарювання протягом п´яти календарних днів від дати подання заяви. Виключення місць зберігання спирту з Єдиного реєстру здійснюється органом, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб´єкта господарювання, що був заявником, або у разі анулювання ліцензії, виданої цьому суб´єкту.

Ліцензії на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на підставах і в порядку, передбачених Законом. Так, дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію шляхом письмового розпорядження вказаного органу на термін до сплати заборгованості. Ліцензія анулюється також шляхом прийняття цим органом відповідного письмового розпорядження. Підставою для анулювання ліцензії може бути заява суб´єкта господарювання, рішення про скасування його державної реєстрації, рішення суду або інша відповідно до Закону.

Суб´єкти господарювання, що виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, підлягають обов´язковій реєстрації в державній податковій інспекції за місцезнаходженням цих суб´єктів як платники акцизного збору шляхом подання копії ліцензії в п´ятиденний строк після її отримання.

Виробництво спиртів, алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється, крім виробництва спирту етилового, коньячного і плодового з давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукції за межі митної території України. Переробка спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, виноматеріалів на давальницьких умовах на алкогольні напої та їх взаємний натуральний обмін забороняються. Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини в Україні та вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробів забороняються. Переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на виноматеріали дозволяється і здійснюється відповідно до законодавства.

Підприємства та їхні структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підлягають обов´язковій атестації на відповідність встановленим вимогам щодо забезпечення життя та здоров´я людей, охорони навколишнього природного середовища, технологічним, санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам. Атестація проводиться органами Держстандарту. Спирти, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов´язковій сертифікації в порядку та у строки, визначені законодавством.

Закон встановлює вимоги до маркування виробленої продукції - горілки та лікеро-горілчаних виробів, виноробної продукції, тютюнових виробів, визначає порядок використання спиртів для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції. Питання імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, основи державної політики щодо споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюються Законом окремо.

Контроль за дотриманням норм закону “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законодавством. Підприємство-товаровиробник має право ініціативи контролю на предмет фальсифікації власної продукції іншими суб´єктами. Орган державного контролю, до якого звернувся товаровиробник з таким проханням, зобов´язаний терміново провести перевірку відповідності продукції оригіналу в присутності представника товаровиробника - ініціатора перевірки. За наявності документів, які підтверджують факт фальсифікації, товаровиробник має право звернутися у встановленому законом порядку до суду без сплати державного мита.

За порушення норм Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами до суб´єктів господарювання застосовуються санкції у вигляді штрафів встановлених розмірів. Рішення про стягнення вказаних штрафів приймаються органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції. У разі невиконання суб´єктом господарювання рішення вказаних органів сума штрафу стягується на підставі рішення суду. Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.