1. Конституція України.
 2. Господарський кодекс України: Проект, прийнятий Верховною Радою України 26.11.2001.
 3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. - Ст. 340.
 4. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 14.- Ст.168.
 5. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 24..- Ст. 272.
 6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.
 7. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 49.- Ст. 682.
 8. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 139.
 9. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 // Відомості Верховної Ради України 1992. - № 30.- Ст. 414.
 10. Про пріорітетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України: Закон України в редакції від 15.05.1992 // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 32.- Ст. 453.
 11. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 52.- Ст.683.
 12. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України в редакції від 24.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 32. - Ст. 341.
 13. Про карантин рослин: Закон України від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 34. - Ст. 352.
 14. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 1 .- Ст. 1.
 15. Про телебачення i радiомовлення: Закон України від 21.12.1993 // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 10.- Ст. 43.
 16. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 27.- Ст. 218.
 17. Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 30.- Ст. 283.
 18. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 46.- Ст. 411.
 19. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995 // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 12.- Ст. 81.
 20. Про зв’язок: Закон України від 16.05.1995 // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 20.- Ст. 143.
 21. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19.12.1995 // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 46.- Ст. 345.
 22. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 20. – Ст. 82.
 23. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 29.- Ст. 139.
 24. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10.07.1996 // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 41.- Ст. 188.
 25. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. - Ст. 170.
 26. Про сільськогосподарьську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України.- 1997.- № 39.- Ст. 261.
 27. Про Національну раду України з питань телебачення i радiомовлення: Закон України від 23.09.1997 // Відомості Верховної Ради України.- 1997.- № 48.- Ст. 296.
 28. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 1.- Ст. 1.
 29. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 9.- Ст. 34.
 30. Про видобування і переробку уранових руд: Закон України від 19.11.1997 // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 11-12.
 31. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 16. - Ст. 68.
 32. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 19.- Ст. 98.
 33. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 11.02.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 30-31. - Ст.194.
 34. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21. - Ст. 190.
 35. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 31.- Ст.246.
 36. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17.06.1999 // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 32.- Ст. 267.
 37. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999 // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 44. - Ст. 391.
 38. Гірничий закон України від 06.10.1999 // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 50. - Ст. 433.
 39. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 20.- Ст. 148.
 40. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів: Закон України від 06.04.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 27. - Ст. 212.
 41. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 30. - Ст. 238.
 42. Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 31.- Ст.250.
 43. Про радiочастотний ресурс України: Закон України від 01.06.2000 // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 36.- Ст. 298.
 44. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.
 45. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України в редакції від 01.06.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 38. – Ст. 315.
 46. Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком": Закон України від 13.07.2000 // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 41.- Ст. 341.
 47. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 11.- Ст. 52.
 48. Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 50. - Ст. 262.
 49. Про поштовий зв´язок: Закон України від 04.10.2001 // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 6.- Ст. 39.
 50. Про ветеринарну медицину: Закон України в редакції від 15.11.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 8.- Ст. 62.
 51. Про Національну систему конфіденційного зв´язку: Закон України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. - Ст. 103.
 52. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Закон України від 07.02.2002 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 24. - Ст.167.
 53. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002 // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 35. - Ст. 258.
 54. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23. - Ст. 247.
 55. Про затвердження положеннь щодо захисту прав споживачів: Постанова Верховної Ради України від 25.01.1995 // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 5.- Ст. 34.
 56. Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації: Указ Президента України від 11.05.1994 № 224.
 57. Про структурну перебудову вугільної промисловості: Указ Президента України від 07.02.1996 № 116.
 58. Про реформування нафтогазового комплексу України: Указ президента України від 25.02.1998 № 151.
 59. Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України: Затверджене Указом Президента України від 21.04.1998 № 335.
 60. Положення про Державний комітет зв´язку та інформатизації України: Затверджене Указом Президента України від 03.06.1999 № 601.
 61. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 03.12.1999 № 1529.
 62. Положення про Міністерство палива та енергетики України: Затверджене Указом Президента України від 14.04.2000 № 598.
 63. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Затверджене Указом Президента України від 29.05.2000 № 724.
 64. Положення про Міністерство аграрної політики України: Затверджене Указом Президента України від 07.06.2000 № 772.
 65. Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр: Указ Президента України від 14.06.2000 № 802.
 66. Про додаткові заходи щодо реформування електроенергетичної галузі: Указ Президента України від 03.12.2001 № 1169.
 67. Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури: Затверджене Указом Президента України від 20.08.2002 № 725.
 68. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об´єктів державного замовлення: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1992 № 449.
 69. Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів": Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 № 215.
 70. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України 08.02.1995 № 108.
 71. Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244.
 72. Положення про порядок присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги населенню: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.1995 № 674.
 73. Положення про порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1995 № 705.
 74. Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.1995 № 768.
 75. Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1995 № 916.
 76. Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 929.
 77. Про впровадження штрихового кодування товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1996 № 574.
 78. Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.1996 № 1371.
 79. Правила користування телеграфним зв´язком: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 208.
 80. Правила користування місцевим телефонним зв´язком: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 385.
 81. Правила користування проводовим мовленням: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.1997 № 484.
 82. Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв´язком: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 639.
 83. Порядок затвердження титулів будов (об´єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995.
 84. Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції: Схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1997 № 848.
 85. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1997 № 1209.
 86. Порядок формування обсягів сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.1997 № 1417.
 87. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442.
 88. Про програми реструктуризації об´єднань "Укртелеком" і "Укрпошта": Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.1998 № 1.
 89. Перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 451.
 90. Положення про порядок пооб’єктного припинення газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату за спожитий природний газ: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.1998 № 506.
 91. Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 № 576 // Офіційний вісник України.-1998.- № 17.- Ст. 630.
 92. Про утворення Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747.
 93. Про удосконалення господарського механізму реалізації вугільної продукції в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.1998 № 857.
 94. Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 № 984.
 95. Правила торгівлі у розстрочку: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1998 № 997.
 96. Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного газу: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.1998 № 1173.
 97. Порядок віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1998 № 1187.
 98. Порядок здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1210.
 99. Положення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1288.
 100. Про затвердження Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу природного газу та складу аукціонного комітету з продажу природного газу: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1998 № 1424.
 101. Питання Державної акціонерної компанії “Вугілля України”: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.1998 № 1577.
 102. Про порядок здійснення державного нагляду в електроенергетиці: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 189.
 103. Порядок постачання електричної енергії споживачам: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.1999 № 441.
 104. Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 460.
 105. Правила побутового обслуговування населення: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 04.06.1999 № 974.
 106. Про оптові продовольчі ринки: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1999 № 997.
 107. Порядок ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 29.06.1999 № 1164.
 108. Положення про порядок накладення на суб’єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1999 № 1312.
 109. Порядок використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансування державного лізингового фонду для технічного переоснащення агропромислового комплексу: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1352.
 110. Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.1999 № 1928.
 111. Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 № 2328.
 112. Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 № 50.
 113. Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 № 599.
 114. Про утворення державного підприємства “Енергоринок”: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 № 755.
 115. Положення про Державний департамент вугільної промисловості: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 909.
 116. Про проведення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2000 № 1110.
 117. Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136.
 118. Порядок застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1139.
 119. Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1146.
 120. Типове положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 № 1401.
 121. Про затвердження статуту Національної акціонерної компанії “Надра України”: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1460.
 122. Про затвердження типових положень про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської, управління (відділ) сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1546.
 123. Про затвердження Типового положення про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 № 1568.
 124. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2000 № 1336.
 125. Статут Державної акціонерної компанії “Хліб України”: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 № 240.
 126. Статут Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 № 354.
 127. Про порядок забезпечення галузей нацiональної економiки та населення природним газом: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729.
 128. Порядок визначення та надання державної підтримки вугледобувним підприємствам: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1733.
 129. Положення про Державну геологічну службу: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 № 439.
 130. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483.
 131. Правила надання послуг поштового зв´язку: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1155.
 132. Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1177.
 133. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво: Лист Вищого Арбітражного Суду України від 20.11.1992 № 01-8/1386.
 134. Положення про підрядні контракти у будівництві України: Затверджене Науково-технічною радою Мінбуду України 15.12.1993 № 9.
 135. Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями: Затверджене Науково-технічною радою Держбуду України 14.12.1994 № 4.
 136. Правила продажу продовольчих товарів: Затверджені наказом Мінзовнішекономторгу України від 28.12.1994 № 237 (Зареєстровані в Мінюсті України 17.01.1995 за № 9).
 137. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Затверджені наказом Мінзовнішекономторгу України від 13.03.1995 № 37 (Зареєстровані в Мінюсті України 22.03.1995 за № 79).
 138. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією: Затверджені наказом Мінсільгоспу України, Мінекономіки України і Мінфіну України від 03.04.1996 № 103/44/62 (Зареєстровані в Мінюсті України 16.04.1996 за № 184).
 139. Правила користування електричною енергією: Затверджені постановою НКРЕ України від 31.07.1996 № 28 (Зареєстровані в Мінюсті України 02.08.1996 за № 417).
 140. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування: Затверджена наказом Мінзовнішекономторгу України від 04.01.1997 № 02 (Зареєстрована в Мінюсті України 20.01.1997 за № 4/1808).
 141. Правила перевезення пошти автомобільним транспортом: Затверджені наказом Мінзв´язку України і Мінтрансу України від 12.03.1997 № 32/76 (Зареєстровані в Мінюсті України 28.05.1997 за № 195).
 142. Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України: Затверджені наказом Мінзв´язку України і Мінтрансу України від 20.03.1997 № 26/90 (Зареєстровані в Мінюсті України 14.04.1997 за № 121).
 143. Правила обов´язкової сертифікації харчових продуктів: Затверджені наказом Держстандарту України від 02.06.1997 № 322 (Зареєстрованй в Мінюсті України 15.07.1997 за № 259).
 144. Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією. Затверджені наказом Мінзовнішекономторгу України від 08.07.1997 № 344 (Зареєстровані в Мінюсті України 28.08.1997 за № 353).
 145. Щодо статусу, який мають дирекції з будівництва підприємств: Лист Держбуду України від 18.12.1998 № 8/5-341.
 146. Правила продажу товарів поштою: Затверджені наказом Мінзовнішекономторгу України та Держкомзв´язку України від 17.03.1999 № 153/48 (Зареєстровані в Мінюсті України 30.031999 за № 193).
 147. Правила обов´язкової сертифікації послуг харчування: Затверджені наказом Держстандарту України від 27.01.1999 № 37 (Зареєстровані в Мінюсті України 15.04.1999 за № 235/3528).
 148. Правила перевезення пошти повітряними суднами: Затверджені наказом Держкомзв´язку України і Мінтрансу України від 08.06.1999 № 105/297 (Зареєстровані в Мінюсті України 05.07.1999 за № 435).
 149. Інструкція про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності: Затверджена постановою НКРЕ України від 28.10.1999 № 1305 (Зареєстрована в Мінюсті України 28.10.1999 за № 738).
 150. Правила користування тепловою енергією: Затверджені наказом Міненерго України та Держбуду України від 28.10.1999 № 307/262 (Зареєстровані в Мінюсті України 30.11.1999 за № 825).
 151. Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів: Затверджене наказом Мінагрополітики України, Мініекономіки України, Мінфіну України, ДПА України від 26.04.2000 № 52/63/90/221 (Зареєстроване в Мінюсті України 21.06.2000 за № 363).
 152. Порядок надання товарній біржі висновку про її відповідність щодо надання послуг з укладення угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов´язкове державне пенсійне страхування, погашення податкової заборгованості та поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, а також до укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів: Затверджений наказом Мінагрополітики України від 11.08.2000 № 139 (Зареєстрований в Мінюсті України 16.08.2000 за № 510).
 153. Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі: Наказ Фонду державного майна України від 17.08.2000 № 1718 (Зареєстрований в Мінюсті України 29.09.2000 за № 666).
 154. Правила визначення вартості будівництва: Державні будівельні норми України ДБН Д.1.1-1-2000: Затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174.
 155. Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг: Затверджені наказом Укрсоюзсервісу від 27.08.2000 № 20 (Зареєстровані в Мінюсті України 13.11.2000 за № 803).
 156. Положення про порядок виділення радіочастот України: Затверджене наказом Держкомзв´язку України від 25.10.2000 № 154 (Зареєстроване в Мінюсті України 09.11.2000 за № 795).
 157. Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт: Затверджене наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273 (Зареєстроване в Мінюсті України 25.12.2000 за № 945).
 158. Правила торгівлі на ринках: Затверджені наказом Мінекономіки, МВС, ДПА, Держстандарту України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 (Зареєстровані в Мінюсті України 22.03.2002 за № 288/6576).
 159. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами: Затверджені наказом Мінекономіки від 24.07.2002 № 218 (Зареєстровані в Мінюсті 20.08.2002 за № 679).
 160. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування: Затверджені наказом Мінекономіки від 24.07.2002 № 219 (Зареєстровані в Мінюсті 20.08.2002 за № 680)
 161. Про затвердження Граничних тарифів на основні послуги електрозв´язку та тарифів на виплату державних пенсій та грошової допомоги: Наказ Держкомзв’язку України 19.07.2002 № 120 (Зареєстрований в Мінюсті України 19.07.2002 за № 595).
 162. Положення про штрихове кодування товарів: Затверджене наказом Мінекономіки України від 20.08.1996 № 530 (Зареєстроване в Мінюсті України 05.09.2002 за № 733).