Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки

4. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” в редакції від 01.06.2000 (Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 38. - Ст. 315, з наступними змінами) визначає правові засади застосування таких реєстраторів у зазначеній сфері. Встановлення норм щодо застосування або незастосування реєстраторів розрахункових операцій в інших законах не допускається.

Реєстратори розрахункових операцій застосовуються суб´єктами господарювання, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, які здійснюють операції з розрахунків у готівковій або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками та іншими суб´єктами, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти.

Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). Виконання фіскальної функції забезпечує фіскальна пам´ять, тобто запам´ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою. До реєстраторів розрахункових операцій належать електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп´ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів тощо.

Закон встановлює обов´язки суб´єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Вони, зокрема, зобов´язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням та видачею покупценві відповідних розрахункових документів, або у випадках, передбачених Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення. Книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг). Розрахункова книжка - це також належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

2) застосовувати реєстратори, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;

3) надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек або інший письмовий документ, що засвідчує передачу права власності на них від продавця до покупця відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”;

4) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, тощо.

Відповідні обов´язки встановлені також щодо уповноважених банків, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб´єктів господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками. Вони, зокрема, зобов´язані проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій, та виконувати інші встановлені вимоги.

На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

2) при продажу проїзних і перевізних документів із застосуванням бланків суворого обліку на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті, на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків, а також при продажу білетів державних лотерей за певних обставин та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

3) при продажу товарів (крім підакцизних), наданні послуг суб´єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту, або згідно із законодавством з питань оподаткування суб´єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку) за умови ведення книг обліку доходів і витрат у встановленому порядку;

4) при продажу товарів (крім підакцизних), наданні послуг суб´єктами господарювання, які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства про патентування деяких видів підприємницької діяльності;

5) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках, якщо вони сплачують ринковий збір відповідно до законодавства, та в деяких інших встановлених випадках.

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2000 N 1336. Цією ж постановою затверджений також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов´язковим.

Закон встановлює обов´язкові вимоги до реєстраторів розрахункових операцій, їх технічного обслуговування та ремонту. Так, в Україні у відповідних сферах дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори вітчизняного чи іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника. Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Контроль за додержанням суб´єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог Закону здійснюють органи державної податкової служби шляхом проведення планових або позапланових перевірок згідно із законодавством. Планова перевірка здійснюється не частіше одного разу за наслідками звітного календарного року, але не раніше строків, визначених законодавством для подання річного податкового звіту (декларації). Будь-яке податкове або адміністративне нарахування, здійснене з порушенням цього правила, вважається незаконним та не підлягає виконанню. Позапланова перевірка може здійснюватися тільки на підставі постанови слідчого, органу дізнання або відповідно до рішення суду. Планові або позапланові перевірки осіб, що використовують реєстратори розрахункових операцій, розрахункові книжки або книги обліку розрахункових операцій, здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.

За порушення вимог Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” до суб´єктів господарювання, які здійснюють ці розрахункові операції, за рішенням відповідних органів державної податкової служби застосовуються адміністративно-господарські санкції у формі штрафів у розмірах, встановлених Законом. Відповідні санкції встановлені також за порушення порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, за реалізацію для застосування реєстраторів розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, за реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку та інші порушення.

Суми вказаних санкцій підлягають перерахуванню суб´єктами господарювання до відповідного місцевого бюджету за місцем їх реєстрації в десятиденний термін з дня прийняття рішення про застосування таких санкцій.