Основи зовнішньоекономічної діяльності
Зінь Е.А.

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Навчальний посібник. - К.: Видавництво «Кондор», 2009. - 432 c.

Підручник підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розкривається сутність предмету, зміст та завдань дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»; наведена характеристика об'єктів та суб'єктів цього виду діяльності, національних та міжнародних органів регулювання, а також зміст методів регулювання. Значна увага приділена висвітленню форм виходу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок та особливостей діяльності підприємств з іноземним капіталом. Розкрита організація міжнародних перевезень та організація діяльності митних служб України. Дається зміст правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розкрито характер неправомірних дій та відповідальності за скоєні правопорушення.

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ´ЄКТІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
1.1. Предмет, мета, зміст та завдання дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" 
1.2. Об´єкти зовнішньоекономічної діяльності 
1.3. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності 
1.4. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Сутність регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
2.2. Заходи, що спрямовані на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
2.3. Національні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
2.4. Міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
2.5. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ВИХОДУ СУБ´ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
3.1. Експортні операції 
3.2. Імпортні операції 
3.3. Інвестиційна діяльність 
3.4. Операції послуг та посередницькі операції 
3.5. Операції з давальницькою сировиною 
3.6. Операції із зустрічної торгівлі 
3.7. Орендні операції 
РОЗДІЛ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) 
4.1. Організація укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 
4.2. Структура та зміст зовнішньоекономічного договору(контракту) 
4.3. Базисні умови поставки товарів 
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ 
5.1. Порядок створення та організація діяльності підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні 
5.2. Порядок створення та функціонування підприємств за участю українського капіталу за кордоном 
5.3. Правове регулювання організації діяльності підприємств з іноземним капіталом 
РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
6.1. Характеристика видів транспорту, що забезпечують міжнародні перевезення 
6.2. Умови та вимоги для здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом 
6.3. Надання транспортно-експедиторських послуг 
6.4. Види договорів в сфері міжнародних автомобільних перевезень 
6.5. Склад та оформлення міжнародної транспортної документації 
РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
7.1. Склад органів митної служби та їх функції 
7.2. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів 
7.3. Митні документи та порядок їх оформлення 
7.4. Митні режими щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон 
7.5. Процедури при переміщенні різних видів транспорту через митний кордон 
РОЗДІЛ 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
8.1. Поняття правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
8.2. Міжнародні нормативно-правові договори 
8.3. Національні нормативно-правові акти 
8.4. Правові прецеденти 
8.5. Правові звичаї 
РОЗДІЛ 9. НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
9.1. Поняття неправомірних дій в сфері зовнішньоекономічної діяльності 
9.2. Правопорушення як складова неправомірної дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності 
9.3. Злочин як складова неправомірної дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності 
РОЗДІЛ 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
10.1. Поняття юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності 
10.2. Майнова відповідальність 
10.3. Кримінальна відповідальність 
СТИСЛИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
ЛІТЕРАТУРА