Основи зовнішньоекономічної діяльності

10.1. Поняття юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Юридична відповідальність за неправомірні дії в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - відповідальність, яка застосовується в особливому процесуальному порядку до суб´єктів неправомірних дій в сфері зовнішньоекономічної діяльності, із застосуванням засобів державного примусу, передбачених санкцією міжнародних та національних норм права.

Юридичну відповідальність застосовують з метою утвердження законності; запобігання неправомірним діям; здійснення правової пропаганди щодо переваг правомірної поведінки; захисту суб´єктивних прав (компенсації спричиненої шкоди і відновлення порушених суб´єктивних прав). Додержання правових норм в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності випливає з інтересів всіх суб´єктів цієї діяльності. Сфера зовнішньоекономічної діяльності не могла б функціонувати, якби її суб´єкти не відповідали за свої дії або не передбачали можливість юридичної відповідальності.

Для того, щоб за вчинення неправомірної дії настала юридична відповідальність, необхідні дві умови: неправомірна дія має бути визначена у правовій нормі та фактичне здійснення описаної в правовій нормі неправомірної дії. Таким чином, підставами для юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності мають бути:

• нормативна підстава (правовий акт) як система правових норм, що регулюють застосування видів юридичної відповідальності;

• фактична підстава, як сукупність юридичних факторів, що засвідчують скоєння неправомірної дії.

Нормативною підставою застосування юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності є „Кримінальний кодекс України", „Кодекс України про адміністративні правопорушення", „Господарський кодекс" та „Митний кодекси України", інші нормативні акти України, що містять правові норми щодо юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності. При визначенні тяжкості юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності враховуються характер вчиненої неправомірної дії; характеристика особи, що вчинила неправомірну дію, ступінь її вини, майновий стан, обставини, що пом´якшують і обтяжують відповідальність. Перелік обставин, що пом´якшують або обтяжують юридичну відповідальність за неправомірні дії наведений в табл. 10.1.

При цьому особлива увага приділяється питанням, що регулюють підстави і порядок притягнення до юридичної відповідальності, а також порядок виконання накладених стягнень та санкцій. Порядок притягнення до юридичної відповідальності, здійснення юридичної відповідальності та звільнення від юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності визначається міжнародними та національними процесуальними нормами права. В Україні порядок притягнення до юридичної відповідальності, здійснення юридичної відповідальності та звільнення від юридичної відповідальності визначається процесуальними законами України.

Таблиця 10.1 Обставини, що пом´якшують або обтяжують юридичну відповідальність за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Обставини, що пом´якшують юридичну відповідальність

Обставини, що обтяжують юридичну відповідальність

1. Щире розкаяння винного.

2. Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди.

3. Вчинення правопорушення під впливом душевного хвилювання або при тяжких особистих чи сімейних обставинах.

4. Вчинення правопорушення неповнолітнім.

5. Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

1. Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її.

2. Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке суб´єкта зовнішньоекономічної діяльності вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення суб´єктом зовнішньоекономічної діяльності, який раніше вчинив злочин.

3. Вчинення правопорушення:

а) в стані сп´яніння;

б) в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин.

4. Втягнення неповнолітнього в правопорушення.

5. Вчинення правопорушення групою осіб.

Суб´єктами юридичної відповідальності в сфері правових відносин можуть бути Україна, як держава, та суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності. Україна, як держава, несе юридичну відповідальність за порушення міжнародних та національних норм права та своїх зобов´язань, які випливають з міжнародних договорів України. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть юридичну відповідальність за порушення міжнародних та національних норм права, своїх зобов´язань, які випливають із зовнішньоекономічних договорів

(контрактів), укладених на умовах і в порядку, визначених міжнародними та національними нормами права. При цьому Україна, як держава, не несе юридичної відповідальності за дії суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності України, а суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності не несуть юридичної відповідальності за дії України, як держави. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть юридичну відповідальність перед Україною, як державою, яка базується на владному підпорядкуванні всіх суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності Україні, як державі. Юридична відповідальність суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності перед партнерами - суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності базується на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності сторін.

Правові основи юридичної відповідальності за неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності закріплені в міжнародних та національних джерелах права.

Юридична відповідальність за неправомірні дії в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності настає у вигляді:

• майнової відповідальність;

• кримінальна відповідальність.

Майнова відповідальність настає за вчинення адміністративно-господарського або цивільно-господарського правопорушення, має, зазвичай, компенсаційний характер (адміністративні стягнення або цивільно-господарські санкції) і в ряді випадків може наступати без вини.

Кримінальна відповідальність настає за скоєння злочину, передбачає кримінальні переслідування, а в разі засудження - застосування покарання у відповідності з „Кримінальним кодексом України".