Основи зовнішньоекономічної діяльності

6.1. Характеристика видів транспорту, що забезпечують міжнародні перевезення

Міжнародні перевезення - переміщення вантажів або пасажирів за допомогою будь-якого виду транспорту з пункту відправлення до пункту призначення, які знаходяться на територіях різних країн або на території іноземної країни.

Розвиток зовнішньоекономічних зв´язків, міжнародної торгівлі безпосередньо залежить від стану роботи транспорту, від того, яким чином транспорт, як надзвичайна важлива сфера суспільного виробництва, може забезпечити економічні зв´язки України з іншими країнами світу. Роль і місце транспорту у забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності залежить від місця України у світовому співробітництві, від наявності постійно діючих міждержавних політичних, економічних, соціальних зв´язків, від можливостей використання новітніх досягнень науки і техніки для впровадження вдосконалених транспортних засобів та раціональних технологій перевезень.

Географічне розташування території України дає змогу на відміну від багатьох країн Європи розвивати транспортні зв´язки в усіх напрямах, використовуючи практично всі види транспорту. Транспортні системи з використанням залізничного, автомобільного, водного, авіаційного транспорту мають розвинуту мережу магістральних сполучень, здатні забезпечити внутрішні та транзитні перевезення пасажирів та вантажів, а також зовнішньоекономічні транспортні зв´язки України з іншими державами. Вихід до Чорного та Азовського морів, судноплавність Дніпра та Дунаю відкривають можливості для комплексного використання різних видів транспорту, створюючи таким чином транспортні системи для прискореного та ефективного забезпечення потреб країни в перевезеннях. В умовах нових економічних відносин визначаються сфери раціонального використання кожного виду транспорту, формуються транспортні пріоритети.

Експортно-імпортні транспорті послуги неоднозначні за обсягами, залежать від виду транспорту, умов його використання та інших факторів. Обсяги експорту транспортних послуг з України щорічно постійно зростають, за 2000-2006 рр. виросли в 1,8 рази (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Обсяги експорту транспортних послуг з України

Види транспорту

Експорт транспортних послуг

Відношення 2006/2000,%

2000 р.

2006 р.

млн.дол. США

%від загального обсягу

млн.дол. США

%від загального обсягу

Залізничний

328

11,2

860

16,1

262

Морський

434

14,9

806

15,0

186

Авіаційний

219

7,5

723

13,5

330

Інші види транспорту

186

6,4

465

8,7

250

Трубопровідний

1750

60,0

2501

46,7

143

Усього

2917

100

5355

100

184

Тенденції щодо зростання обсягів експорту транспортних послуг характерні для всіх видів транспорту, особливо для авіаційного - зростання в 3,3 рази та залізничного (в 2,6 рази видів транспорту).

Обсяги імпорту транспортних послуг в Україну також постійно зростають, за вказаний період виросли в 3,1 рази (табл. 6.2).

Таблиця 6.2 Обсяги імпорту транспортних послуг в Україну

Види транспорту

Імпорт транспортних послуг

Відношення

2006/2000,

%

2000 р.

2006 р.

млн. дол.

США

% від загального

обсягу

млн. дол.

США

% від загального

обсягу

Залізничний

120

47,4

338

42,8

282

Морський

51

20,2

97

12,3

190

Авіацйний

66

26,1

249

31,6

377

Інші види транспорту

16

6,3

100

12,7

625

Трубопровідний

-

-

5

0,6

-

Усього

253

100

789

100

312

Тенденції щодо зростання обсягів імпорту транспортних послуг характерні для всіх видів транспорту.

Характерною особливістю змін обсягів експортно-імпортних транспортних послуг є те, що обсяги експорту транспортних послуг з України значно (в 7-12 разів) перевищують обсяги імпорту транспортних послуг в Україну.

Розглянемо стисло умови та результати роботи окремих видів транспорту в забезпеченні експортно-імпортних операцій.

Міжнародні перевезення залізничним транспортом

В складних економічних умовах працівники залізничного транспорту здійснює магістральні перевезення між країнами, регіонами держави, окремими підприємствами; забезпечують транзитні перевезення через територію України. Обсяги транспортних послуг у здійсненні експортно-імпортних операцій залізничним транспортом щорічно зростають (табл. 6.1, 6.2).

Для залізничного транспорту характерними є значна дальність і висока швидкість перевезень. Виступаючи як надійний партнер, задовольняє потреби відправників вантажів, забезпечує високу ефективність перевезень. Аналіз тенденцій у зростанні обсягів транспортних послуг свідчить, що за 2000-2006 рр. обсяг експорту послуг збільшився в 2,6 рази, обсяг імпорту послуг - в 2,8 рази. Залізничний транспорт займає провідне місце у забезпеченні надходжень: від експорту послуг - 11-16% від загального обсягу транспортних послуг, від імпорту - відповідно 43-47%.

Для виконання транспортних операцій використовують вдосконалену матеріально-технічну базу. Перевезення вантажу здійснюють в універсальних (криті напіввагони, платформи, цистерни) та спеціалізованих вагонах, що пристосовані для перевезень відповідного виду вантажу (ізотермічні, цементовози, кислотні та ін.). Криті вагони використовуються для перевезень цінного вантажу, що важливо для його збереження та захисту від атмосферних опадів, напіввагони — для перевезень масових навалочних вантажів та лісу, платформи - для довгомірних і громіздких вантажів; цистерни - для наливного вантажу. Впроваджуються заходи по покращенню рухомого складу залізничного транспорту, призначеного для перевезення пасажирів.

Поряд із досягненнями існують труднощі та недоліки, які ускладнюють транспортний процес. До однієї із основних проблем, яка стримує зростаючого за обсягами та якістю попиту на транспорті послуги, є старіння основних фондів, невідповідність їх технічного рівня перспективним вимогам. Недостатніми темпами здійснюється поповнення залізничного транспорту електровозами, електропоїздами, дизель-поїздами, вантажними та пасажирськими вагонами. Відсутні пасажирські вагони міжнародного сполучення, які відповідали б європейським стандартам за рівнем комфортабельності та санітарних норм.

Незважаючи на труднощі та недоліки в роботі залізничного транспорту, продовжується реформування існуючої системи управління транспортом, впроваджується ефективна і гнучка система управління, яка охопила стрімку модернізацію, впровадження економічних методів стимулювання роботи працівників, економічні методи господарювання. Програмами розвитку залізничного транспорту передбачено створення сучасної телекомунікаційної мережі та впровадження новітніх технологій, реформування системи управління галуззю тощо.

Міжнародні перевезення автомобільним транспортом

Особливе місце серед різних видів транспорту займає автомобільний. Він більш мобільний по своїй природі і менш залежить від зовнішніх факторів. До характерних ознак, позитивних якостей автомобільного транспорту належить високий рівень його маневреності, рухомості, висока швидкість руху. Доставка вантажу здійснюється від складу вантажовідправника до складу вантажоодержувача без проміжних перевантажень.

Для організації перевезень пасажирів та вантажу використовуються різноманітні транспортні засоби. До складу рухомого складу автомобільного транспорту для міжнародних перевезень входять сідельні тягачі з напівпричепом, вантажні автомобілі з причепом. Напівпричепи європейського стандарту розраховані на перевезення 33 європакетів (1200x800 мм). Типи напівпричепів: тентові, термічні (без холодильної установки), рефрижераторні (з холодильною установкою, І=-20^0), спеціалізовані для перевезень негабаритних, надтяжких та інших спеціальних вантажів, цистерни. Об´єм напівпричепів від 82 до 106 м , вантажопідйомність - від 20 до 24 т. Вантаж, який має довжину більше 6 метрів, наприклад, метал, ліс навантажується за допомогою крану через верх напівпричепа із зняттям тенту. Для розміщення в автомобілі інших вантажів використовують дерев´яні піддони. При перевезенні крихких вантажів, таких як електроніка, меблі, посуд, напівпричіп обладнують пневматичною підвіскою, яка забезпечує плавність руху і збереженість вантажу.

Кількість автомобілів в Україні щорічно зростає, що відповідає існуючому світовому досвіду збільшення загальної кількості вантажних та легкових автомобілів. Прогнозні розрахунки свідчать про те, що високі темпи зростання кількості автомобілів збережуться на майбутнє. В найбільш розвинутих країнах прогрес в автомобільному транспорті буде виражатися в якісному вдосконаленні транспортних засобів, досягненні високо екологічних та ефективних рішень, швидкій зміні моделей. Крім того, буде продовжуватися вдосконалення автошляхів, підвищення безпеки руху і т.д.

Значні зміни у системі управління роботою автомобільного транспорту були здійсненні в процесі впровадження ринкових відносин. У процесі приватизації і демонополізації транспортного процесу утворилася велика кількість приватних перевізників і малих автотранспортних підприємств, які очолили не завжди кваліфіковано підготовлені для цих цілей керівники. Виникли певні труднощі у змінах методів управління транспортним процесом. Виникла необхідність у налагодженні транспортних зв´язків національних виробників продукції з іноземними підприємствами, у формуванні нового складу матеріально-технічної бази транспорту, у вирішенні низки складних кадрових, технологічних, організаційних, комерційних, економічних, соціальних, екологічних та інших проблем.

Досвід останніх років свідчить, що автомобільний транспорт постійно збільшує обсяг перевезень пасажирів та вантажів на маршрутах міждержавного значення, що позитивно впливає на подальший розвиток міжнародних економічних зв´язків України.

Міжнародні перевезення морським транспортом

Незважаючи на відносно незначні обсяги перевезень пасажирів і вантажів морським транспортом, цей вид транспорту має певні переваги і можливості для більш ефективного використання. Морський транспорт є одним із найбільш дешевих, а екологічні навантаження на природні комплекси - найменші. Для організації перевезень пасажирів і вантажів використовують природний водний шлях.

Забезпечуючи міжконтинентальні перевезення пасажирів і вантажів, морський транспорт здатний здійснювати перевезення на далекі відстані, флот характеризується практично необмеженою провізною здатністю, на налагодження транспортних шляхів витрачаються незначні капітальні вкладення.

Транспортний флот є головним елементом матеріально-технічної бази морського транспорту. До його складу входять судна різних типів, розмірів і призначення.

Виділяють такі дві форми організації перевезень:

• лінійне (регулярне) судноплавство;

• трапове (нерегулярне) судноплавство.

Міжнародне лінійне судноплавство організовується морськими перевізниками на стійких географічних напрямах міжнародної торгівлі. Особливостями лінійного судноплавства є закріплення суден на даному напряму та регулярні заходи у порти заздалегідь визначеним розкладом. Основним документом при оформленні перевезення вантажу в міжнародному лінійному судноплавстві є коносамент (bill of lading). Коносамент — це розписка, що підтверджує прийняття до перевезення вантажу; контрактом на перевезення вантажу; вантажним розпоряджувальним документом.

Міжнародне трампове судноплавство характерне тим, що судна експлуатуються на нерегулярній основі. Вони не закріплюються за визначеними напрямами, а вільно переміщуються з однієї сфери фрахтового ринку в другу залежно від попиту на тоннаж, пропозицій товаровідправників та товароотримувачів здійснити певний обсяг транспортної роботи. Траповими (англ. Tramp) називаються судна, які здійснюють нерегулярні рейси, без чіткого розкладу. Траповими суднами транспортують в основному масові вантажі: деревину, руду, вугілля, зерно, нафтопродукти та інші вантажі, що перевозяться навалом чи наливом. Договір на перевезення вантажів траповими суднами укладається у вигляді чартеру (charter-party).

Аналіз тенденцій у зростанні обсягів транспортних послуг морським транспортом свідчить, що за 2000-2006 pp. обсяг експорту послуг збільшився в 1,9 рази (табл. 6.1), обсяг імпорту послуг - також в 1,9 рази (табл. 6.2). Варто зазначити, що обсяг експорту послуг морським транспортом у 8-9 разів перевищує обсяг імпорту послуг. У загальному обсязі транспортних послуг у експортно-імпортній сфері морський транспорт складає 12-15%.

Трансформація економіки України, впровадження приватизації в цілому негативно вплинуло на стан та використання морського транспорту. Морське судноплавство тривалий час не використовувалося для формування сталих вантажних перевезень між портами України та інших держав. Парк морських суден не поповнювався новими сучасними судами, морський транспорт в органах державного управління не розглядається як надійна основа для розвитку міжконтинентальних транспортних зв´язків. Україна не входить до складу морських держав, що негативно впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

Морський транспорт, як важлива галузь економічної діяльності, потребує ефективного державного управління, визначення напрямів сталого розвитку транспортного флоту, портового господарства, впровадження економічних методів стимулювання діяльності державних транспортних підприємств та підприємств інших форм власності через ліцензування їхньої діяльності та контролю за їх відповідністю, використання тарифної, податкової політики тощо.

Міжнародні перевезення авіаційним транспортом

Авіаційний транспорт має можливість налаштовувати і розвивати зв´язки практично з усіма державами. При міжнародних перевезеннях можуть перевозитися пасажири, багаж, вантаж, пошта. Авіаційні перевезення мають велике значення у міждержавному переміщенні людей.

Міжнародні авіаційні перевезення можуть бути комерційними (здійснюватися цивільними повітряними суднами за плату) і некомерційними. Польоти на міжнародних повітряних лініях за формою їх виконання можна класифікувати на регулярні та нерегулярні.

Регулярні польоти виконуються відповідно до угод про повітряне сполучення між державами заздалегідь опублікованим розкладом, у якому зазначається тип літака, маршрут польоту, проміжні пункти посадок, час вильоту і прильоту в кожний пункт маршруту, частота руху. Зміна цих умов може бути здійснена тільки при взаємній згоді держав, між якими налагоджена система авіаційних перевезень.

Нерегулярні авіаційні перевезення виконуються на підставі спеціальних дозволів на разові польоти і класифікуються на додаткові, спеціальні і чартерні. Додаткові рейси — рейси, що виконують по тих авіалініях, що і регулярні, але за особливим розкладом. Додатковий рейс може бути виконано за умови, що комерційне перевезення не може бути здійснене регулярними рейсами.

Спеціальні рейси виконуються за спеціальним завданням як за маршрутом регулярних рейсів, так і за особливим маршрутом. Як правило, дозвіл на виконання спеціальних рейсів видається за дипломатичними каналами.

Чартерні рейси виконуються у відповідності зі спеціальним контрактом між перевізником і замовником. Нині нерегулярні перевезення складають близько 18% від загального обсягу міжнародних перевезень.

Аналіз тенденцій у змінах обсягів транспортних послуг авіаційним транспортом свідчить, що за 2000-2006 рр. обсяг експорту послуг збільшився в 3,3 рази (табл. 6.1), обсяг імпорту послуг - в 3,8 рази (табл. 6.2). У загальному обсязі транспортних послуг у експортно-імпортній сфері авіаційний транспорт складає 14-32%. Зростання обсягів транспортних послуг в експортно-імпортній сфері пояснюється значними перевагами авіаційного транспорту порівняно з іншими видами транспорту. Велика швидкість перевезень пасажирів і доставки вантажу; велика дальність безпосадочного польоту; більш короткі порівняно з іншими видами транспорту маршрути прямування - всі ці та інші переваги авіаційного транспорту стають привабливими для вітчизняних та іноземних учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Розвиток авіаційного транспорту, як самостійної галузі, почався після проголошення незалежності України в результаті створення спільних підприємств. Одним із провідних авіапідприємств є СП „Міжнародні авіалінії України". Період формування авіаційного транспорту як галузі економіки почався із залучення іноземних літаків нових типів, в тому числі „Бо-їнг-737".

Діяльність авіаційного транспорту в значній мірі залежить від стану та використання його наземної бази — аеропортів.

Тривалий час зберігаються істотні диспропорції у розвитку аеропортів. Виробничі потужності аеропортів не забезпечують виконання зростаючих обсягів транспортної роботи, відстають, таким чином, від перевізної здатності парку літаків, що приводить до обмеження обсягів перевезень. Крім того, система обслуговування пасажирів в багатьох аеропортах не відповідає міжнародним стандартам.

Незважаючи на складність у економічних перетвореннях, окремі аеропорти змогли перебудувати свої технологічні лінії; в аеровокзалах впровадити міжнародну технологію обслуговування пасажирів. До таких аеропортів належать Бориспільський, Дніпропетровський, Запорізький, Одеський.

Оснащення авіапідприємств літаками нових типів, переобладнання мережі цивільних аеропортів з дотриманням сучасних вимог до обслуговування пасажиропотоків. Акціонування аеропортів здійснено із збереженням контрольного пакету акцій головного аеропорту, а також регіональних та обласних аеропортів у володінні держави. Акціонування проведено за умови дотримання цілісної та технологічної єдності у функціонуванні аеропортів, виконання вимог авіаційної безпеки. Впроваджені організаційно-економічні заходи забезпечили становлення авіаційного транспорту в нових ринкових, гостро-конкурентних умовах.

Трубопровідний транспорт

Трубопровідний транспорт - специфічний засіб транспортування нафти, газу, хімічних продуктів від місця їхнього походження до ринків.

Трубопровідний транспорт (нафтопроводи, газопроводи та інші) володіє беззаперечними перевагами - прокладка трубопроводів та перекачування нафтопродуктів у великих обсягах можливі усюди. При цьому забезпечується низька собівартість та повна герметизація транспортування; автоматизація операцій наливу, перекачування та зливу. Даний вид транспорту вимагає менших, порівняно з іншими видами транспорту, капітальних вкладень і поточних витрат.

Використанню трубопровідного транспорту в Україні для здійснення зовнішньоекономічної діяльності приділяється постійна увага. Про це свідчать дані про обсяг експорту транспортних послуг протягом 2000-2006 рр. Обсяги експортних послуг трубопровідним транспортом за вказаний період збільшилися в 1,4 рази і складають майже половину від загального обсягу експорту транспортних послуг з України (табл. 6.1).

Перспективи подальшого розвитку транспортної системи України та розвитку зовнішньоекономічних зв´язків пов´язані із формуванням міжнародних транспортних коридорів, які складаються із автодорожніх, залізничних, водних інфраструктур, включаючи шляхи сполучення, прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажирські термінали, устаткування для управління транспортним процесом. Наявні транспортні артерії України стануть, таким чином, частиною мережі міжнародних транспортних коридорів. Це забезпечить покращення міжрегіональних транспортних зв´язків, а також буде сприяти міжнародному транспортному сполученню з участю України.

Розвиток комбінованих (змішаних) перевезень буде здійснюватися за рахунок створення:

• транспортного коридору Європа-Україна-Росія-Китай-Корея;

• транспортного коридору Берлін-Львів-Київ;

• транспортного коридору Трієст-Будапешт-Чоп-Львів;

• транспортного коридору Гельсінкі – Київ – Одеса - Димитров-град;

• транспортного коридору Варшава-Ковель-Київ-Москва;

• транспортного коридору Сімферополь – Харків – Москва – Санкт–Петербург -Гельсінкі.

Для забезпечення перевезень будуть задіяні автомобільний, залізничний, річковий, морський види транспорту; передбачено будівництво швидкісних шляхів сполучення, портів, покращення умов для судноплавства; створення системи кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення.

Міжнародні транспортні коридори в межах України створюють головні напрями для перевезення вантажів, сходяться у таких важливих транспортних вузлах, як Київський, Донецький, Львівський, Одеський. Чимало країн Європи почали пропонувати свої проекти, які передбачають розширення існуючої мережі транспортних коридорів.