Основи зовнішньоекономічної діяльності

РОЗДІЛ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ´ЄКТІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН