Основи зовнішньоекономічної діяльності

4.3. Базисні умови поставки товарів

Умови зовнішньоекономічного договору (контракту) називаються базисними тому, що встановлюють базис ціни залежно від того, чи включаються витрати на доставку в ціну товару чи ні. Полегшують вирішення цього питання офіційні правила Міжнародної торгової палати для тлумачення торговельних термінів — Інкотермс. Інкотермс представляють собою єдиний набір міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі, застосовуючи які можна уникнути або скоротити невизначеності, пов´язані з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах. Вперше Інкотермс були опубліковані Міжнародною торговою палатою у 1936 р. Пізніше були зроблені поправки і доповнення з метою приведення правил у відповідність з поточною торговою практикою. Основними причинами перегляду Інкотермс були поява і використання комп´ютерного зв´язку; нові способи перевезень (контейнери, змішані перевезення з використанням автомобільного, залізничного транспорту); новий спосіб розташування термінів (всі терміни розділені на 4 категорії Е, V, С, Б).

В Україні Інкотермс було впроваджено Указом Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" (1994 р.).

Інкотермс поширюються виключно на відносини між продавцями та покупцями в рамках договору купівлі-продажу в чітко визначених аспектах:

• Інкотермс відносяться до договору купівлі-продажу, а не до договору перевезення, страхування та фінансування;

• Інкотсрмс мають справу з конкретними обов´язками, що покладаються на продавця та покупця. До їх складу входять обов´язок продавця надати товар у розпорядження покупця або передати його для перевезення, або доставити його до пункту призначення з розподілом ризику між сторонами; обов´язок продавця та покупця щодо упаковки та митного очищення товару; обов´язок покупця прийняти поставку; обов´язок продавця та покупця надати підтвердження того, що відповідні зобов´язання були належним чином виконані;

• Інкотермс застосовується при продажі товарів, що поставляються через державні кордони, тобто вони є міжнародними торговельними термінами;

• Інкотермс не має справу з наслідками порушення договору і звільненням від відповідальності внаслідок різноманітних перешкод;

• тільки пряме посилання на Інкотермс є підставою для тлумачення зовнішньоекономічного контракту (наприклад, "При тлумаченні даного контракту мають силу умови Інко-термс-2000").

Терміни в Інкотермс згруповані в чотири категорії:

категорія Е —продавець забезпечує покупцю доступ до товару на власних площах;

категорія Г - продавець зобов´язаний доставити товар перевізнику, призначеному покупцем;

категорія С - продавець повинен укласти договір на перевезення, не приймаючи на себе ризик втрати чи пошкодження товару після його відвантаження та відправлення;

категорія Э - продавець несе всі витрати та ризики, необхідні для доставки товару до місця призначення.

Категорії Е, Р, С і О містять 13 торговельних термінів. їх зміст наведений в табл. 4.2.

У зв´язку з поставкою товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом) між сторонами договору виникають відповідні обов´язки. Ці обов´язки представлені у вигляді окремих статей. Кожна із статей з боку продавця "віддзеркалює" обов´язки покупця щодо постачання товару за термінами Інкотермс-2000 (табл. 4.3).

Таблиця 4.2. Класифікація торговельних термінів (Інкотермс-2000)

Категорії

Терміни

Обов´язки сторін

Е

Відправлення

EXW

Франко-завод (... назва місця)

F

Основне перевезення не оплачено

FCA

Франко-перевізник (назва місця призначення)

FAS

Франко вздовж борту судна (назва порту відвантаження)

FOB

Франко-борт (назва порту відвантаження)

С

Основне перевезення оплачено

CFR

Вартість і фрахт (назва порту призначення)

CIF

Вартість, страхування та фрахт (назва порту призначення)

СРТ

Фрахт/перевезення оплачені до... (назва місця призначення)

СІР

Фрахт/перевезення та страхування оплачені до.. .(назва місця призначення)

D

Прибуття

DAF

Поставка до кордону (назва місця поставки)

DES

Поставка з судна (назва порту призначення)

DEQ

Поставка з причалу (назва порту призначення)

DDU

Поставка без сплати мита (назва місця призначення)

DDP

Поставка зі сплатою мита (назва місця призначення)

Термін "постачання" в зовнішньоекономічному договорі (контракті) використовується у двох різних значеннях:

• для визначення моменту виконання продавцем своїх зобов´язань щодо доставки товару;

• для визначення моменту виконання покупцем своїх зобов´язань щодо одержання чи прийняття доставки товару.

Е-термін покладає на продавця мінімальні зобов´язання: продавець повинен лише надати товар у розпорядження покупця в узгодженому місці - звичайно на власних площах. Продавець може допомагати покупцю завантажити товар на транспортний засіб, наданий останнім. Категорія Е містить лише один термін: EXW.

Термін EXW (франко-завод) означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов´язання щодо поставки в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі і т. ін.), без здійснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб.

F-терміни вимагають від продавця доставки товару для перевезення відповідно до вказівок покупця. Категорія F містить три терміни: FCA, FAS, FOB.

Термін FCA (франко-перевізник) означає, що продавець здійснює постачання товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом передання призначеному покупцем перевізнику у названому місці. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, що на підставі договору перевезення зобов´язується здійснити або забезпечити здійснення перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом або комбінацією видів транспорту. Існує два варіанти постачання товару продавцем:

• місцем доставки є площа продавця - поставка вважається завершеною, коли товар завантажений на транспортний засіб, наданий покупцем;

• місцем доставки є транспортний засіб продавця - поставка вважається завершеною, коли товар наданий у розпорядження покупця без розвантаження з транспортного засобу продавця. Цей термін може бути застосований незалежно від виду транспорту.

Термін FAS (франко вздовж борту судна) означає, що постачання здійснено продавцем, коли товар розміщений біля борту судна у названому порту відвантаження. Термін FAS зобов´язує продавця здійснити митне очищення товару для експорту. Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Термін FOB (франко-борт) означає, що поставка є здійсненою продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. З моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження витрати й ризики втрати чи пошкодження товару несе покупець. Термін FOB може застосовуватися тільки у випадках перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

С-терміни вимагають від продавця укласти договір перевезення на звичайних умовах за свій рахунок. Категорія "С" містить чотири терміни: CFR, CIF, СРТ, СІР.

Термін CFR (вартість і фрахт) означає, що поставка є здійсненою продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов´язаний понести витрати та оплатити фрахт, проте, ризик втрати чи пошкодження товару, а також додаткові витрати, що виникають після здійснення поставки, переходять з продавця на покупця. Фрахт (нім. Fracht — вантаж) - плата за перевезення вантажів і пасажирів водним шляхом або використання суден протягом певного часу, а також винагорода за завантаження, розвантаження, складування товару. Фрахт є ціною послуги водного транспорту. Термін CFR зобов´язує продавця здійснити митне очищення товару для експорту. Термін CFR може застосовуватися тільки у випадках перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Термін CIF (вартість, страхування та фрахт) означає, що поставка є здійсненою продавцем, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов´язаний понести витрати та оплатити фрахт, необхідні для доставки товару до названого порту призначення, ризик втрати чи пошкодження товару, проте додаткові витрати після здійснення постачання переходять з продавця на покупця. Продавець зобов´язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески на користь покупця, здійснити митне очищення товару для експорту. Термін СП7 може застосовуватися тільки у випадках перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не мають намірів щодо здійснення поставки товару через поручні судна, слід застосовувати термін СІР.

Термін СРТ (фрахт/перевезення оплачено до...) означає, що продавець здійснює постачання товару шляхом його передання перевізнику, призначеному ним самим. Продавець зобов´язаний оплатити витрати перевезення товару до названого місця призначення, здійснити митне очищення товару для експорту. Покупець приймає на себе всі ризики та будь-які інші витрати, що можуть виникнути після здійснення поставки товару. Цей термін застосовується незалежно від виду транспорту.

Термін СІР (фрахт/перевезення та страхування оплачено до...) означає, що продавець здійснює постачання товару шляхом його передання перевізнику, призначеному ним самим. Продавець зобов´язаний оплатити витрати перевезення товару до названого місця призначення; укласти договір страхування та сплатити страхові внески; здійснити митне очищення товару для експорту. Покупець приймає на себе всі ризики та витрати, що можуть виникнути після здійснення поставки. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту.

D-терміни передбачають максимальний обсяг обов´язків продавця: продавець відповідає за прибуття товару в узгоджене місце або пункт призначення на кордоні чи то всередині країни імпорту. Продавець зобов´язаний нести всі ризики й витрати щодо доставки товару до узгодженого місця (пункту). Відповідно до "D"- термінів, за винятком DDP, продавець не зобов´язаний доставляти товар очищеним для імпорту в країну призначення. Категорія "D" містить п´ять термінів: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP.

Термін DAF (доставка до кордону) означає, що продавець виконав свої обов´язки щодо поставки, коли товар, що пройшов митне очищення для експорту (не для імпорту), наданий у розпорядження покупця не розвантаженим в названому місці перед митним кордоном суміжної країни. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, за умови, що товар доставляється до сухопутної межі. Якщо поставка буде мати місце в порту призначення, на борту судна або на причалі, слід застосовувати терміни DES або DEQ.

Термін DES (доставка з судна) означає, що продавець виконав свої обов´язки щодо постачання, коли товар, що не пройшов митного очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов´язані з доставкою товару до названого порту призначення до розвантаження. Якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики розвантаження товару, слід застосовувати термін DEQ. Термін DES може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрішнім водним транспортом, коли товар прибуває в порт призначення на судні.

Термін DEQ (доставка з причалу) означає, що продавець виконав свої обов´язки щодо постачання, коли товар, що не пройшов митного очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на причалі у названому порту призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов´язані з доставкою товару до названого порту призначення та розвантаженням товару на причал. Термін DEQ покладає на покупця обов´язок здійснити митне очищення товару для імпорту та сплату всіх податків, мит та інших зборів і витрат, якими супроводжується імпорт товару. Цей термін може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрішнім водним транспортом, коли товар розвантажується з судна на причал в порту призначення.

Термін (постачання без сплати мита) означає, що продавець здійснює постачання покупцю товару без проведення його митного очищення для імпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов´язані з доставкою товару до названого місця призначення, за винятком будь-яких "мит" на імпорт до країни призначення. Цей термін може застосовуватися незалежно від використовуваного виду транспорту. Якщо поставка повинна мати місце на борту судна або на причалі в порту призначення, слід застосовувати термін DES або DEQ.

Термін DDU (постачання зі сплатою мита) означає, що продавець здійснює постачання покупцю товару, який пройшов митне очищення для імпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов´язані з доставкою товару до місця призначення, включаючи будь-які "мита" на імпорт до країни призначення. Цей термін може застосовуватися незалежно від використовуваного виду транспорту. Якщо поставка здійснюється з судна або із причалу в порту призначення, слід застосовувати термін DES або DEQ.

При постачанні товару на умовах Інкотермс-2000 рекомендується звертати увагу на наступні моменти:

• варіації Інкотермс;

• звичаї порту чи певної сфери торгівлі;

• вибір покупцем місця відправлення;

• митне очищення;

• пакування;

• огляд товару;

• види транспорту та відповідні їм терміни Інкотермс;

• рекомендації щодо застосування термінів Інкотермс;

• транспортні документи і електронна торгівля;

• непередавані транспортні документи замість коносаментів;

• право давати вказівки перевізнику;

• арбітраж Міжнародної торгової палати.

Варіації Інкотермс. У випадках, коли сторони намагаються досягти більшої точності терміна, самостійно додаючи певні слова до термінів Інкотермс, вони можуть зіткнутися з проблемами, коли неможливо забезпечити однозначне розуміння останніх. Інкотермс не дає вказівок стосовно самостійних змін у формулювання термінів Інкотермс, а тому сторони не можуть спертися на усталений торговельний звичай у тлумаченні таких приписок.

Звичаї порту чи певної сфери торгівлі. Оскільки Інкотермс використовуються в різних галузях торгівлі та регіонах, точно визначити обов´язок сторін назавжди й для всіх неможливо. Тому під час переддоговірних переговорів продавці та покупці повинні посилатися на звичаї порту, сфери торгівлі або практику попередніх відносин; підтримувати двосторонню поінформованість щодо звичаїв; висвітлювати своє правове становище у статтях договорів купівлі-продажу.

Вибір покупцем місця відправлення. У ситуаціях, коли неможливо на момент укладення договору купівлі-продажу прийняти рішення щодо конкретного пункту чи місця, до яких продавець повинен доставити товар (наприклад, можуть бути зазначені просто район чи досить велика територія, наприклад, морський порт), в договорі робиться застереження про право чи обов´язок покупця пізніше назвати конкретний пункт. Невиконання цього може надати продавцю право вибрати самостійно найбільш придатний пункт.

Митне очищення. Бажано, щоб митне очищення здійснювала сторона, що має постійне місцезнаходження в країні, де відбувається це очищення (експортер повинен проводити очищення товару для експорту, а імпортер - для імпорту).

Пакування. Обов´язком продавця є упакувати товар відповідно обставинам транспортування.

Огляд товару. Покупцю рекомендовано здійснювати огляд товару до або в момент його передачі продавцем для перевезення. При цьому, коли огляд товару проводиться в інтересах покупця перед розвантаженням - витрати такого огляду несе покупець; якщо ж огляд проводиться з метою надання продавцю можливість виконати правила, застосовані в його власній країні, продавець сам оплачує такий огляд (за винятком договорів за терміном EXW, коли витрати огляду лежать на покупцеві).

Види транспорту та відповідні їм терміни Інкотермс-2000. Поділ базисних умов в залежності від виду транспорту наведено в табл. 4.4.

Рекомендації щодо застосування термінів Інкотермс. Трапляється, що сторони помилково застосовують терміни, призначені для перевезення товарів морем, коли мають на увазі інший вид транспорту. Це ставить продавця в положення, коли він не може виконати зобов´язання щодо надання покупцю відповідного документа (наприклад, коносаменту, морської накладної чи їх електронного еквіваленту). Інкотермс регламентує використання видів транспорту за відповідними термінами постачання і містить рекомендації щодо їх застосування. Особливо це важливо враховувати при виборі між термінами FCA і FOB. Але суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності інколи застосовують термін FOB там, де він недоречний, чим змушують продавця нести ризики після передачі товару перевізнику, названому покупцем. Так, термін FОВ можна застосовувати тільки тоді, коли постачання товару передбачається "через поручні судна" чи на судно, а не шляхом передачі перевізнику для наступного завантаження на судно, наприклад, складеним у контейнери чи завантаженим на вантажівки або в фури для їх паромного перевезення методом „з коліс на колеса". Відповідно, у преамбулі до терміна FОВ зроблено попередження про недоречність застосування цього терміна, коли сторони не мають намірів щодо здійснення поставки через поручні судна.

Таблиця 4.4. Поділ базисних умов в залежності від виду транспорту

Вид транспорту

Категорія

Терміни

Всі види

транспорту

Е

EXW Франко-завод (... назва місця)

F

FCA Франко-перевізник (... назва місця)

С

СРТ Фрах - перевезення оплачені до (... назва місця призначення)

СГР Фрахт - перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

D

DAF Поставка до кордону (... назва місця поставки)

DDU Поставка без сплати мита (... назва місця призначення)

DDP Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення)

Морський і внутрішній

водний транспорт

F

FAS Франко - вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

FOB Франко-борт (... назва порту відвантаження)

С

CFR Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

CIF Вартість, страхування та фрахт (... назва порту призначення)

D

DES Поставка з судна (... назва порту призначення)

DEG Поставка з причалу (... назва порту призначення)

Транспортні документи і електронна торгівля. Доказом постачання товару є транспортні документи, до яких відносяться звичайний транспортний документ та бортовий коносамент. Для забезпечення доказів постачання продавець застосовує згідно умов термінів СРТ і СІР звичайний транспортний документ, а згідно термінів CFR і CIF - коносамент або морську накладну. Звичайний транспортний документ виконує дві функції: доказ постачання товару, тобто товар був отриманий перевізником у повній справності й доброму стані; доказ укладення договору перевезення.

Звичайний транспортний документ не дає можливості покупцю продати товар у дорозі шляхом передачі документів своєму покупцю і вказує сторону, що має право на одержання товару в місці призначення.

Бортовий коносамент застосовується відповідно до термінів CFR і CIF. Він виконує три функції: доказ постачання товару на борт судна; доказ укладення договору перевезення; засіб передання прав на товар у дорозі іншій стороні шляхом передачі їй паперового документа.

Непередавані транспортні документи замість коносаментів. Допускається заміняти коносаменти непередаваними документами, подібними тим, що використовують в інших перевезеннях, крім морських. Ці документи називаються "морськими накладними", "контейнерними накладними", "вантажними розписками" або варіантами таких виразів. Непередавані документи придатні для використання, за винятком випадків, коли покупець хоче продати товар у дорозі шляхом передачі паперового документа новому покупцю. Щоб це стало можливим, має бути збережений обов´язок продавця надати коносамент відповідно до умов CFR і CIF. Проте, якщо договірні сторони знають, що покупець не планує продажу транзитного товару, вони можуть домовитися про звільнення продавця від обов´язку надати коносамент, або, навпаки застосовувати терміни СРТ і СІР, де не має вимоги про надання коносаменту.

Право давати вказівки перевізнику. Покупець, що сплачує ціну товару відповідно до С-термінів, повинен забезпечити позбавлення продавця можливості після одержання оплати розпоряджатися товаром шляхом надання нових вказівок перевізнику. Транспортні документи, що використовують для авіаційного, автомобільного або залізничного транспорту перешкоджають продавцю у видачі нових вказівок перевізнику шляхом забезпечення покупця окремим оригіналом чи дублікатом накладної. Однак документи, що використані замість коносаментів у морських перевезеннях, як правило, не містять такої блокуючої функції. Міжнародний Морський Комітет (СМІ) виправив цей недолік в "Єдиних правилах морських накладних" (Uniform Rules for Sea Waybills) (1990 p.), які дозволяють сторонам включити умову "без права розпорядження", за якою продавець відмовляється від права розпоряджатися товаром через надання вказівок перевізнику щодо доставки товару іншій особі чи в інше місце, ніж зазначено в накладній.

Арбітраж Міжнародної торгової палати. Договірні сторони повинні спеціально і чітко домовитися про арбітраж Міжнародної торгової палати у своєму контракті. Міжнародна торгова палата рекомендує таке стандартне арбітражне застереження: "Будь-які спори, що виникають з цього договору або в зв´язку з ним, підлягають остаточному врегулюванню у відповідності з Арбітражним Регламентом Міжнародної торгової палати, одним або кількома арбітрами, призначеними у відповідності з зазначеним Регламентом".