Основи зовнішньоекономічної діяльності

9.3. Злочин як складова неправомірної дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Злочин як складова неправомірної дії в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - передбачене „Кримінальним Кодексом України" суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб´єктом злочину в цій сфері. Не є злочином дія або бездіяльність, які хоча формально містять ознаки діяння, передбаченого „Кримінальним Кодексом України", але через малозначність не становлять суспільної небезпеки, не заподіяли істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Родовим об´єктом злочину в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності с суб´єктивні обов´язки учасників цих відносин, спрямовані на виконання міжнародних та національних норм права в цій сфері, невиконання яких призводить до суспільно небезпечних наслідків.

Видовими об´єктами родового об´єкту злочину в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є суб´єктивні обов´язки учасників цих відносин в сферах тарифного, нетарифного та митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Ознаками суб´єктивних обов´язків учасників правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в сфері тарифного регулювання, невиконання яких класифікується як злочин, є ухилення від податків, зборів, інших обов´язкових платежів.

Ознаками суб´єктивних обов´язків учасників правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в сфері нетарифного регулювання, невиконання яких класифікується як злочин, є:

• злочини у сфері господарської діяльності;

• злочини проти довкілля;

• злочини проти громадської безпеки;

• злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

• злочин проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

• злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку тощо.

Дії, які віднесені до небезпечних в сфері правових відносин за ознакою "Злочин у сфері господарської діяльності", є контрабанда; незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів; фіктивне підприємництво; протидія законній господарській діяльності; ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; обман покупців чи замовників; примушування до антиконкурентних узгоджених дій; незаконне походження товару тощо. При цьому контрабандою визнається переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів, стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством України встановлено відповідні правила вивезення за межі України.

До злочинів за ознакою "Злочини проти довкілля" відносять - порушення правил екологічної безпеки, законодавства про захист рослин, ветеринарних правил.

Злочинами за ознакою "Злочини проти громадської безпеки" вважаються порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами; незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини.

Злочинами за ознакою "Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту" вважаються порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами; випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації; порушення правил, норм і стандартів, стосовно дорожнього руху; знищення, підробка або заміна номерів і вузлів та агрегатів транспортного засобу; порушення чинних на транспорті правил тощо.

За ознакою "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування" вважаються злочини такого змісту: наруга над державними символами; опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця тощо.

До злочинів за ознакою "Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку" входять придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення; злочини проти осіб і установ, що мають міжнародний захист; незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця тощо.

Ознаками суб´єктивних обов´язків учасників правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в сфері митного регулювання, невиконання яких класифікується як злочин, є:

• злочини проти громадського порядку та моральності;

• злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров´я населення;

• злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів тощо.

Діями, які віднесені до небезпечних в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в сфері митного регулювання за ознакою "Злочини проти громадського порядку та моральності", визнано ввезення або розповсюдження товарів, що пропагують культ насильства та жорстокості, ввезення порнографічних матеріалів.

За ознакою "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров´я населення" вважаються злочини такого змісту: контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, отруйних і сильнодіючих речовин; порушення правил боротьби з епідеміями; порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами і токсинами тощо.

До злочинів за ознакою "Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів" входять незаконне переправлення осіб через державний кордон України; порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю тощо.

Кваліфікуючими ознаками злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності є:

• територія вчинення злочину;

• ступінь тяжкості злочину;

• стадія вчинення злочину.

За ознакою „територія вчинення злочину" розрізняють злочини, вчинені на території України та злочини, вчинені за межами території України,

До складу злочину, вчиненого на території України, входить злочин, який було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України і якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України. Представляють групу злочинів, вчинених на території України у сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, такі неправомірні дії як контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; незаконне перевезення прекурсорів; незаконне переправлення осіб через державний кордон України; незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини, товарів, що пропагують культ насильства та жорстокості, отруйних і сильнодіючих речовин; порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами і токсинами; порушення законодавства про захист рослин; порушення правил екологічної безпеки та ветеринарних правил; порушення правил боротьби з епідеміями; знищення, підробка номерів транспортного засобу; злочини проти осіб і установ, що мають міжнародний захист тощо.

Злочином, що вчинений за межами України, вважається злочин, який було почато, продовжено, закінчено або припинено за межами України, і якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв за межами України. Прикладом злочину, вчиненого за межами України в сфері зовнішньоекономічної діяльності, є незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

За ознакою „ступінь тяжкості злочину" в сфері зовнішньоекономічної класифікують на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, злочини тяжкі і особливо тяжкі.

До злочину невеликої тяжкості в сфері зовнішньоекономічної діяльності відносять злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м´яке покарання. До таких злочинів відносять: незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів; обман покупців чи замовників; порушення законодавства про захист рослин; знищення, підробка або заміна номерів транспортного засобу; порушення правил боротьби з епідеміями; наруга над державними символами; незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця тощо.

До злочину середньої тяжкості в сфері зовнішньоекономічної діяльності відносять злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п´яти років. До таких злочинів в сфері зовнішньоекономічної діяльності віднесені: незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; порушення ветеринарних правил; незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини; випуск в експлуатацію несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації; порушення правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху; порушення чинних на транспорті правил; ввезення товарів, що пропагують культ насильства та жорстокості; незаконне перевезення з метою збуту або збуту отруйних і сильнодіючих речовин; порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами і токсинами; порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві тощо.

До тяжкого злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності відносять злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. В сфері зовнішньоекономічної діяльності до злочинів середньої тяжкості та тяжких злочинів відносять порушення правил екологічної безпеки; транспортування зброї масового знищення тощо; до невеликої тяжкості, середньої тяжкості та тяжких злочинів відносять ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; ухилення від податків, зборів, інших обов´язкових платежів; ввезення порнографічних матеріалів; незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; незаконне переправлення осіб через державний кордон України; злочини проти осіб і установ, що мають міжнародний захист тощо.

Особливо тяжким злочином в сфері зовнішньоекономічної діяльності є злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років або довічне позбавлення волі. До тяжких і особливо тяжких відносять посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця тощо; до злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів: перевезення, ввезення з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; контрабанда; примушування до антиконкурентних узгоджених дій; контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів тощо.

До злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів в сфері правових відносин при здійсненні автотранспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності віднесені: порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами; пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів; блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства; примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов´язків; порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами; незаконне заволодіння транспортними засобами; незаконне перевезення прекурсорів тощо.

За ознакою „стадія вчинення злочину" в сфері зовнішньоекономічної діяльності розрізняють злочин закінчений і незакінчений.

Закінчений злочин в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності — діяння, яке містить усі ознаки складу злочину. Закінченим злочином в сфері зовнішньоекономічної діяльності є незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; транспортування зброї масового знищення; пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів; блокування транспортних комунікацій, захоплення транспортного підприємства; незаконне заволодіння транспортними засобами тощо.

Незакінченим злочином визнається підготовка до злочину та замах на злочин.

Підготовкою до злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Прикладом підготовки до злочину може слугувати незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів; перевезення, ввезення з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї тощо.

Замахом на злочин в сфері зовнішньоекономічної діяльності є вчинення особою з прямим умислом діяння, безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причини, що не залежали від її волі. Замахом на злочин в сфері зовнішньоекономічної діяльності є посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця тощо.

Контрольні питання та завдання для самоперевірки знань:

1. Що розуміють під поняттям „неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності"?

2. Що таке юридичні факти в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності?

3. Що таке правомірні дії в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності?

4. Укажіть ознаки правомірних дій в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

5. Розкрийте сутність неправомірних дій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

6. Визначте склад неправомірних дій в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

7. Які види неправомірних дій мають місце в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

8. Що розуміють під поняттям „правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності?

9. Розкрийте сутність та склад адміністративно-господарських правопорушень.

10. Визначте особливості цивільно-правових порушень в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

11. Розкрийте сутність та склад цивільно-господарських правопорушень.

12. Визначте особливості адміністративних правопорушень в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

13. Визначте особливості злочинів в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

14. Яка існує класифікація злочинів?

15. Яка сутність злочинів в сфері господарської діяльності?

16. Які дії відносять до злочинів проти довкілля?

17. Які дії характеризуються злочинами проти безпеки руху та експлуатації транспорту?

18. Назвіть злочини, що здійснюються на території України.

19. Охарактеризуйте злочини, що класифікують за ознакою „ступінь тяжкості злочину".

20. Наведіть приклади злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості та тяжких злочинів в сфері зовнішньо економічної діяльності.