Основи зовнішньоекономічної діяльності

9.2. Правопорушення як складова неправомірної дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Правопорушення в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, які посягають на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності і за яку міжнародними та національними нормами права передбачено юридичну відповідальність. Ознаками правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності є неправомірна дія, яка є шкідливою, небезпечною, але не є злочином. Правопорушення в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності класифікують на:

• адміністративно-господарські правопорушення;

• цивільно-господарські правопорушення.

Кожний з цих видів правопорушень має свої власні, характерні лише їм об´єкт, об´єктивну сторону, суб´єкт, суб´єктивну сторону.

Адміністративно-господарські правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, які заборонені міжнародними та національними нормами права. При цьому можуть бути порушені норми адміністративного права, а також норми, що закладені в інших галузях правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності — господарському, цивільному, зовнішньоекономічному, транспортному, митному, екологічному, фітосанітарному тощо. Адміністративно-господарські правопорушення в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності характеризуються суспільною шкідливістю (суспільною небезпекою). Ці діяння наносять шкоду особі, групі осіб чи суспільству в цілому або несуть загрозу завдання такої шкоди, а також негативно впливають на інтереси того чи іншого учасника правових відносин в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Найтісніше адміністративно-господарські правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності пов´язані із злочинами. Відмінним є ступінь суспільної небезпеки (шкідливості) - у злочині він є вищим.

Родовим об´єктом адміністративно-господарських правопорушень в сфері правових відносин є суб´єктивні обов´язки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, невиконання яких призводить до суспільно шкідливих наслідків.

Видовими об´єктами родового об´єкту є посягання на встановлений порядок в сфері адміністративно-господарського регулювання правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки об´єкта адміністративно-господарських правопорушень зазначаються у статтях міжнародних та національних норм права, що дає можливість класифікувати склад адміністративно-господарських правопорушень за змістом у таких сферах регулювання правових відносин, як:

• сфера тарифного регулювання правових відносин;

• сфера нетарифного регулювання правових відносин;

• сфера митного регулювання правових відносин.

Правопорушення у сфері тарифного регулювання правових відносин являють видовий об´єкт адміністративно-господарських правопорушень, які представлені такою ознакою, як: правопорушення в сфері встановлення та сплати податків і зборів.

Правопорушенням в сфері встановлення податків і зборів характерні дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру. До таких правопорушень належать: заява в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру; несплата податків і зборів у строк, встановлений законодавством; використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях; інші протиправні дії, що спричинили недобори податків і зборів, за відсутності ознак злочину. Правопорушення в сфері тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності можуть привести до посягання на економічні інтереси держави.

Правопорушення у сфері нетарифного регулювання правових відносин являють видовий об´єкт адміністративно-господарських правопорушень, які представлені такими ознаками:

• охорона здоров´я населення;

• охорона природи, використання природних ресурсів;

• ветеринарно-санітарні правила;

• транспорт;

• сфера послуг;

• галузь фінансів і підприємницької діяльності;

• порушення, що посягають на встановлений порядок управління.

Для прикладу розглянемо сутність правопорушень нетарифного регулювання правових відносин за ознакою „Транспорт".

Ознака „Транспорт" представлена наступними можливими правопорушеннями: порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті; порушення правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом; порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів; порушення правил, спрямованих на забезпечення охорони вантажів тощо.

Правопорушення у сфері митного регулювання правових відносин являють видовий об´єкт адміністративно-господарських правопорушень, які представлені наступними ознаками:

• інформування та консультування з питань митної справи;

• міжнародне співробітництво з питань митної справи;

• митний контроль;

• митне оформлення;

• переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

• митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту;

• розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем;

• підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем;

• митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України;

• переміщення через митний кордон України товарів, що містять об´єкти права інтелектуальної власності;

• визначення митної вартості товарів;

• визначення країни походження товару;

• митні пільги;

• верифікація сертифікатів походження товарів з Україні;

• Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності;

• порушення митних правил і відповідальність за них. Відповідальність осіб, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митних правил;

• запобігання контрабанді;

• провадження у справах про порушення митних правил тощо.

Ознака „Порушення митних правил і відповідальність за них", наприклад, представлена наступними можливими правопорушеннями: порушення режиму зони митного контролю; неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю; Видача товарів і транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата; недоставка до митного органу товарів, транспортних засобів, документів; рух без зупинки транспортного засобу; відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу; неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними; вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу; недекларування товарів, транспортних засобів і документів; перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів; порушення зобов´язань про транзит; порушення встановленого маршруту переміщення товарів; дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю тощо.

Об´єктивна сторона адміністративно-господарського правопорушення характеризується невиконанням або неналежним виконанням суб´єктивних обов´язків в сфері тарифного, нетарифного та митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Суб´єктами адміністративно-господарського правопорушення в сфері зовнішньоекономічної діяльності є фізична осудна особа, яка вчинила адміністративне правопорушення у віці, з якого відповідно до „Кодексу про адміністративні правопорушення" може наставати адміністративна відповідальність.

Цивільно-господарські правопорушення в сфері правових відносин при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності – правопорушення, які проявляються в порушеннях сторонами своїх обов´язків, визначених зовнішньоекономічним договором (контрактом), і за яке даним договором, міжнародними або національними нормами права передбачено матеріальну відповідальність. Ознаками цивільних правопорушень в сфері зовнішньоекономічної діяльності є вчинок (дія або бездіяльність); цивільна шкідливість; протиправність, що суперечить умовам зовнішньоекономічного договору (контракту), та завдає шкоди чи загрожує небезпекою; винність, що виражається як прояв волі і свідомості партнера за договором, його психічного ставлення до відповідного вчинку і його наслідків; карність цивільна або матеріальна. Всі ці вчинки, неправомірні дії можуть бути визнані цивільно-правовими правопорушеннями тоді, коли за їх вчинення передбачена цивільно-правова відповідальність.

Родовим об´єктом цивільного правопорушення є суб´єктивні обов´язки сторін зовнішньоекономічного договору (контракту), невиконання яких призводить до шкідливих наслідків в сфері господарювання.

В межах родового об´єкту видовими об´єктами цивільного правопорушення є суб´єктивні обов´язки за різноманітними видами зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а саме:

• суб´єктивні обов´язки за зовнішньоекономічними договорами (контрактом) купівлі-продажу товару (в т.ч. зустрічної торгівлі);

• суб´єктивні обов´язки за зовнішньоекономічними договорами на інвестиційну діяльність;

• суб´єктивні обов´язки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) надання послуг (посередницькі операції; орендні операції; міжнародні перевезення; транспортно-експедиційне обслуговування тощо).

Виділяють такі ознаки видового об´єкту цивільного правопорушення за договором перевезення вантажу:

• доручення відправником перевізнику доставити вантаж одержувачу (порушення правил укладання договору перевезення вантажу; порушення правил подання вантажу до перевезення; порушення правил навантаження і вивантаження вантажу тощо);

• перевезення перевізником вантажу одержувачу (порушення правил надання транспортних засобів до перевезення; порушення правил навантаження і вивантаження вантажу; порушення правил доставки вантажу тощо);

• оплата за перевезення вантажу (несплата встановленої плати за перевезення вантажу тощо).

Цивільно-правові порушення в цій сфері можуть призвести до втрати, нестачі, псування або пошкодження вантажу, що може завдати матеріальної і моральної шкоди як сторонам договору, так і третім особам.

Об´єктивна сторона цивільно-правового порушення характеризується невиконанням або неналежним виконанням обов´язків, передбачених зовнішньоекономічним договором (контрактом), в результаті чого завдаються збитки, майнова чи моральна шкода одній із сторін договору. Так, об´єктивною стороною цивільно-правових порушень при виконанні договору перевезення вантажу може бути невиконання або неналежне виконання зобов´язань щодо доставки вантажу до пункту призначення; видачі вантажу особі, яка має право на його отримання; сплати за перевезення вантажу встановленої плати.

До складу суб´єктів цивільно-правових порушень в процесі виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) за договором міжнародного перевезення вантажу входять відправник, міжнародний перевізник, вантажоодержувач.

Суб´єктивна сторона цивільно-господарських порушень при виконанні договору міжнародних перевезень вантажів описує психічне ставлення суб´єкта цивільно-господарських правопорушень до скоєних ним неправомірних лій або бездіяльності та їх наслідків. Ознаками суб´єктивної сторони цивільно-господарського правопорушення як і при здійсненні адміністративно-господарського правопорушення є: вина, мотив і мета.