Основи зовнішньоекономічної діяльності

7.2. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів

Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Він передбачає мінімум митних процедур та проводиться у пунктах пропуску через державний кордон України цілодобово.

Під час митного контролю здійснюється:

• перевірка документів та відомостей;

• митний огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян;

• облік товарів і транспортних засобів;

• усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;

• перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та оплати податків і зборів, які справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

• огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю тощо.

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю. Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом. Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з транспортними засобами і документами, що їх супроводжують, пред´являються для контролю митним органам не пізніше, ніж через три години після прибуття їх у пункт пропуску.

На підставі міжнародних договорів України на митному кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав. З метою забезпечення здійснення митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю. Ідентифікація товарів і транспортних засобів здійснюється митним органом шляхом використання одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, використання товаросупровідної документації тощо. При здійсненні митного контролю запроваджуються особливі процедури митного контролю, що передбачають звільнення від окремих форм митного контролю, а саме: звільнення від митного огляду, здійснення спрощеного митного контролю, митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів. Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Громадяни, які проходять через такі зони (зелені коридори), звільняються від подання митної декларації, але це не означає звільнення їх від дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Митне оформлення здійснюється з метою засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів.

Митне оформлення здійснюється цілодобово посадовими особами митного органу в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів, а також на прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, - поза місцем розташування митних органів поза робочим часом, встановленим для митних органів, на умовах госпрозрахунку. Митне оформлення здійснюється, як правило, протягом однієї доби з часу пред´явлення товарів і транспортних засобів, що підлягають митному оформленню, подання вантажної митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей. У випадку переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, катастроф, епідемій, а також живих тварин, товарів, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відео матеріалів для засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою МДП (міжнародні дорожні перевезення), їх митне оформлення здійснюється першочергово у спрощеному порядку.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів передбачає процедуру декларування - заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.