Основи зовнішньоекономічної діяльності

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ