Основи зовнішньоекономічної діяльності

6.3. Надання транспортно-експедиторських послуг

Транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов´язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедитування.

Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при експорті з України, при імпорті в Україну, при транзиті територією України чи інших держав, для забезпечення внутрішніх перевезень територією України відповідно до вимог міжнародних джерел права, законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі.

До транспортно-експедиторських послуг належить надання допоміжних та супутніх послуг такого змісту:

• забезпечення оптимального транспортного обслуговування та організація перевезення вантажів різними видами транспорту - підготовка та надання підготовленого транспорту та додаткового обладнання в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об´єкти для своєчасного відправлення вантажів;

• забезпечення оптимізації руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача - приймання, накопичення, подрібнення, доробка, сортування, складування, зберігання, перевезення вантажів; організація експертизи вантажів; страхування вантажів та своєї відповідальності; облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об´єктів; забезпечення заходів з відправлення вантажів, що надійшли в некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників; організація охорони вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;

• оформлення документів та організація роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог; оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю; надання замовлення на відправлення вантажів;

• здійснення розрахунків з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;

• надання інших транспортно-експедиторських послуг. Транспортно-експедиторські послуги характеризуються

обов´язковою участю основних учасників та третіх осіб. До основних належать три учасники: вантажовідправник; вантажоодержувач; експедитор. Експедитором може бути як резидент, так і нерезидент України. Він взаємодіє лише із замовником послуг — клієнтом. Третіми можуть бути особи, що виконують роботи (надають послуги), пов´язані з міжнародними перевезеннями вантажів: перевізники; транспортні агенти, працівники портів та залізничних станцій, митні брокери, митні перевізники, страховики і т.д.

Розглядаючи транспортно-експедиторські послуги в зовнішньоекономічній сфері, слід враховувати територіальне розташування відносно державного кордону України всіх учасників транспортного експедитування (суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності). При імпортній схемі (здійснюється імпорт товарів в Україну) - вантажовідправник (замовник) перебуває за межами митної території України, вантажоодержувач - на митній території України; при експортній схемі (здійснюється експорт товарів з України) - вантажовідправник (замовник) розташований на території України, а вантажоодержувач — за її межами. Територіальне розташування учасників транспортно-експедиторської діяльності (резидентів або нерезидентів) впливає на застосування тієї або іншої схеми організації транспортно-експедиторського процесу.

Залежно від того, чи є вантаж імпортованим чи експортованим, розрізняють дві основні групи транспортно-експедиторських послуг:

• транспортно-експедиторські послуги під час супроводження імпортованого вантажу;

• транспортно-експедиторські послуги під час супроводження експортованого вантажу.

Транспортно-експедиторські послуги під час супроводження імпортованого вантажу. Вантажоодержувачем в цій схемі буде резидент України, вантажовідправником - нерезидент, а експедитором - як резидент, так і нерезидент України. Таким чином, можливими схемами організації транспортно-експедиторських послуг під час супроводження імпортованого вантажу можуть бути:

• вантажовідправник-нерезидент замовляє послуги експедитору-нерезиденту, який забезпечує доставку вантажу до пункту на державному кордоні;

• вантажовідправник-нерезидент замовляє послуги експедитору-резиденту із залученням перевізника-резидента;

• вантажоодержувач-резидент замовляє експедитору-нерезиденту здійснення доставки вантажів. При цьому експедитор-нерезидент самостійно перевозить вантаж як перевізник;

• вантажоодержувач-резидент замовляє послуги експедитору-резиденту, який наймає перевізника-нерезидента для доставки вантажу від вантажовідправника

Транспортно-експедиторські послуги під час супроводження експортованого вантажу. Вантажоодержувачем в даній схемі буде нерезидент, вантажовідправником - резидент, експедитором може бути як резидент, так і нерезидент України. Таким чином, можливими схемами організації транспортно-експедиторських послуг під час супроводження імпортованого вантажу можуть бути:

• вантажовідправник-резидент замовляє послуги експедитору-резиденту, який для виконання перевезення наймає перевізника резидента;

• вантажовідправник-резидент замовляє експедитору-нерезиденту здійснення доставки вантажів;

• вантажоодержувач-нерезидент замовляє послуги експедитору-резиденту, який наймає перевізника-нерезидента;

• вантажоодержувач-нерезидент замовляє послуги експедитору-нерезиденту, який наймає перевізника-резидента.

В усіх вищезазначених випадках учасники транспортно-експедиторського обслуговування дають послуги на підставі договору доручення. Особливістю надання транспортно-експедиторських послуг є те, що вони надаються як на території України, так і за її межами.

На території України надання транспортно-експедиторських послуг регламентується національними нормами права; вартість послуг оподатковується за ставкою 20 % як надання транспортно-експедиторських послуг на території України.

За межами території України надання транспортно-експедиторських послуг регламентується міжнародними та національними нормами права держав, на території яких здійснюється транспортно-експедиторське обслуговування. В такому випадку в Україні вартість таких послуг не оподатковується.