Основи зовнішньоекономічної діяльності

10.3. Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність - юридична відповідальність, яка наступає за вчинення суспільно-небезпечного діяння, що містить склад злочину, передбаченого „Кримінальним кодексом України". Суб´єктами кримінальної відповідальності можуть бути лише фізичні осудні особи. Юридичні особи не можуть нести кримінальної відповідальності. За законодавством України кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності може бути покладена як на громадян України, так і на іноземців та осіб без громадянства. Кримінальна відповідальність застосовується у формі кримінального переслідування, а в разі засудження суб´єкта зовнішньоекономічної діяльності - у формі покарання.

Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувачувальним вироком суду. При призначенні покарання суд може визначити обставини, які пом´якшують або обтяжують покарання засудженого. Перелік таких обставин наведено в табл. 10.2.

До осіб, визнаних у вчиненні злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності, судом можуть бути застосовані такі види покарань:

• покарання, не пов´язані з обмеженням і позбавленням волі;

• покарання, пов´язані з обмеженням і позбавленням волі. Всі покарання в сфері зовнішньоекономічної діяльності

об´єднані в три групи:

• основні - громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі;

• додаткові - позбавлення спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна;

• змішані - такі, що можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові - штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.

Таблиця 10.2. Обставини, які пом´якшують або обтяжують покарання засудженого за злочини в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Обставини, які пом´якшують покарання

Обставини, які обтяжують покарання

1. З´явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину.

2. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення зало діяної шкоди.

3. Вчинення злочину неповнолітнім.

4. Вчинення злочину жінкою в стані вагітності.

5. Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних та інших обставин.

6. Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність.

7. Вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або моральними діями потерпілого,

8. Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності.

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднання з вчиненням злочину у випадках, передбачених „Кримінальним кодексом України" тощо.

1. Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів.

2. Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. 3. Вчинення злочину на ґрунті 1 расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату.

4. Вчинення злочину у зв´язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов´язку.

5. Тяжкі наслідки, завдані злочином.

6. Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного.

7. Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством.

8. Вчинення злочину з особливою жорстокістю.

9. Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп´яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів тощо.

За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбаченому „Кримінальним кодексом України".

До кримінальної відповідальності, не пов´язаної з обмеженням і позбавленням волі, в сфері зовнішньоекономічної діяльності відносяться такі види покарання;

• штраф;

• позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю;

• громадські роботи;

• виправні роботи;

• конфіскація майна.

Штраф як вид покарання за вчинений злочин - грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених „Кримінальним кодексом України". За вчинений злочин в сфері зовнішньоекономічної діяльності передбачено: штраф від 30 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за вчинення наступних злочинів: ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини; ввезення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості; ввезення, збут і розповсюдження порнографічних предметів; порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю; опір працівникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони державного кордону або військовослужбовцеві; незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця тощо.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю - покарання, що позбавляє права засудженого на обіймання певної посади або зайняття певною діяльністю в сфері зовнішньоекономічної діяльності на певний строк згідно з „Кримінальним кодексом України". Таке покарання може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п´яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років. До позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного виду покарання віднесені наступні види злочинів: незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб); ухилення від сплати податків, зборів, інших обов´язкових платежів; обман покупців чи замовників; порушення правил екологічної безпеки; порушення ветеринарних норм; порушення правил порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю тощо.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв´язку із заняттям певною діяльністю суд визнає за неможливе збереження за особою засудженого права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Громадські роботи - виконання засудженими у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від 60 до 240 годин і відбуваються не більш, як чотири години на день. В сфері зовнішньоекономічної діяльності громадські роботи передбачені у разі неможливості сплати штрафу засудженим. В цьому випадку суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді громадських робіт.

Виправні роботи - покарання у вигляді здійснення роботи, яка відбувається за місцем роботи засудженого, із суми заробітку якого провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду. Покарання у вигляді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 10-20 %. Покарання у вигляді виправних робіт практикується також в разі неможливості сплати штрафу як покарання. Так, застосування виправних робіт строком до двох років замість сплати штрафу можливе за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; обман покупців чи замовників; незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікаційного зазначення походження товару; порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами; порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху; знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу; порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами тощо.

Конфіскація майна як вид покарання за вчинений злочин - примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі корисливі злочини і може бути призначена при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у таких випадках: контрабанда; незаконне зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів; незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікаційного значення походження товару; ввезення товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості; контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; ввезення, збут і розповсюдження порнографічних предметів; незаконне зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів; незаконне переправляння осіб через державний кордон України тощо. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

До кримінальної відповідальності, пов´язаної з обмеженням або позбавленням волі, відносяться такі види покарання:

• арешт;

• обмеження волі;

• позбавлення волі на певний строк;

• довічне позбавлення волі.

Арешт - тримання засудженого в умовах ізоляції терміном від одного до шести місяців. За своєю природою арешт є різновидом позбавлення волі на короткий строк, що полягає в утриманні засудженого в умовах ізоляції і має здійснити на нього шоковий виправний вплив. Арешт допустимо застосовувати до всіх засуджених, в тому числі до непрацездатних осіб, осіб пенсійного віку тощо.

Арешт як вид покарання в сфері зовнішньоекономічної діяльності застосовується в наступних випадках: за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікаційного зазначення походження товару; примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов´язків; порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами; опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону; злочини проти осіб і установ, що мають міжнародний захист (погроза вчинення дій) тощо.

Обмеження волі - тримання особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов´язковим залученням засудженого до праці. Обмеження волі справляє двоякий вплив на засудженого: він обмежується в свободі пересування і виборі місця проживання; він обов´язково залучається до праці. Обмеження волі є строковим покаранням, може призначатися судом на строк від одного до п´яти років.

В зовнішньоекономічній сфері даний вид покарання застосовується у разі ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; незаконного відкриття валютних рахунків або використання за межами України валютних цінностей ухилення від сплати податків, зборів, інших обов´язкових платежів; незаконного виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма; незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікаційного зазначення походження товару; порушення законодавства про захист рослин; порушення ветеринарних правил; порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами; незаконного ввезення на територію України відходів і вторинної сировини; ввезення, збут і розповсюдження порнографічних предметів; незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів; порушення правил боротьби з епідеміями; порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами; порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони державного кордону тощо.

Позбавлення волі на певний строк - примусова ізоляції засудженого та поміщення його на певний строк у кримінально-виправну установу. Це основне покарання може застосовуватися на строк від одного року до п´ятнадцяти залежно від ступеня тяжкості злочину.

За злочин невеликої тяжкості передбачається позбавлення волі на строк не більше 2-х років або більш м´яке покарання. До таких злочинів в сфері зовнішньоекономічної діяльності віднесені ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, вчинених повторно або за попередньою змовою осіб; ввезення на територію України чи транзит через її територію відходів і вторинної сировини без належного дозволу; ввезення товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості; ввезення порнографічних предметів; опір працівникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони державного кордону; незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця тощо.

За злочин середньої тяжкості передбачається позбавлення волі на строк не більше 5 років. До таких злочинів відносяться вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; ввезення на територію України чи транзит через її територію речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення; повторне або за попередньою змовою групою осіб ввезення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості; незаконне переправляння осіб через державний кордон України; порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, поєднані з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій тощо.

За тяжкий злочин передбачається позбавлення волі на строк до 10 років. До такого роду злочину відносяться ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи у великому розмірі; контрабанда; ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; порушення правил екологічної безпеки; ввезення в Україну порнографічних предметів, якщо воно вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб; контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; незаконне переправляння осіб через державний кордон України, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб тощо.

За особливо тяжкий злочин передбачається позбавлення волі на строк понад 10 років або довічне позбавлення волі. Такими видами злочину є перевезення, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі; контрабанда за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за цей злочин; контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також, якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця тощо.

Довічне позбавлення волі - примусова ізоляції засудженого та поміщення його на довічний строк у кримінально-виправну установу.

Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених „Кримінальним кодексом України", якщо суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк.

До особливо тяжкого злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності, що карається довічним позбавленням волі, віднесені посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця, тобто вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв´язку з виконанням цим працівником службових обов´язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв´язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку.

Караність злочинного діяння та інші кримінально-правові наслідки в сфері зовнішньоекономічної діяльності визначаються лише „Кримінальним кодексом України".

Питання про кримінальну відповідальність в зовнішньоекономічній сфері вирішується в залежності від того, на території України чи за її межами здійснено злочин. Особи, які вчинили злочин на території України, підлягають кримінальній відповідальності за кримінальним законодавством України. Іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені за них на підставі „Кримінального кодексу України" можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України.

Має свою специфіку засудження особи за вчинення злочинів за межами України. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за „Кримінальним кодексом України", якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Ці особи не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду. Якщо ж вищезазначені особи зазнали кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за „Кримінальним кодексом України" у випадках, передбачених міжнародними договорами, або якщо вони вчинили особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України.

Іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані для відбуття покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними договорами України.