1. Нормативно-правові акти

1 Конституція України. Прийнята на п´ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 / Відомості Верховної Ради 1996 №30, ст. 141.

2. Господарський кодекс України, 16.01.2003, зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради, 2003, № 18 № 19-20, № 21-22, ст. 144.

3. Кодекс торговельного мореплавства України, 23.05.1995 / Відомості Верховної Ради, 1995, № 47,48,49, 50, 51, 52, ст. 349.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, 07.12.1984, із змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

5. Кримінальний кодекс України. 5.04.2001, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131.

6. Митний кодекс України, 11.07.2002, зі змінами та доповненнями /Відомості Верховної Ради, 2002, № 38-39, ст. 274.

7. Повітряний кодекс України, 04.05.1993, зі змінами та доповненнями /Відомості Верховної Ради, 1993, № 25, ст. 356.

8. Цивільний кодекс України, 16.01.2003, зі змінами та доповненнями /Відомості Верховної Ради, 2003, № 40-44, ст. 288.

9. Декларація про державний суверенітет України. 16.07.1990 / Відомості Верховної Ради, 1990, №31, ст. 429

10. Про автомобільний транспорт: Закон України, 05.04.2001 зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 2001, №22, ст. 105.

11. Про акредитацію органів з оцінки відповідності: Закон України, 17.05.2001 / Відомості Верховної Ради, 2001, № 32, ст. 170.

12. Про Антимонопольний комітет України: Закон України, 26.11.1993 зі змінами та доповненнями /Відомості Верховної Ради, 1993, № 50, ст. 472.

13. Про ветеринарну медицину: Закон України, 25.06.1992, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1992, №35, ст. 531.

14. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон України від 29.11.2001 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 10, ст. 76.

15. Про громадянство: Закон України, 18.01.2001, зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради, 2001, № 13, ст. 65.

16. Про Державну прикордонну службу України: Закон України, 03.04.2003 / Відомості Верховної Ради, 2003, № 27, ст. 357.

17. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України, 15.05.2003 / Відомості Верховної Ради, 2003, № 31-32, ст. 263.

18. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України, 24.02.1994, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1994, №27, ст. 218.

19. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України, 13.10.1992 / Відомості Верховної Ради, 1992, № 50,

ст. 676.

20. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України, 18.03.2004 / Відомості Верховної Ради, 2004, №29,ст. 367.

21. Про залізничний транспорт: Закон України, 04.07.1996, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1996, №40,ст. 183.

22. Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон

України, 04.11.1999, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1999, № 51, ст. 454.

23. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України, 22.12.1998, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1999, № 11, ст. 78.

24. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України, 07.06.1996, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36, ст. 164.

25. Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України, 10.09.1991 / Відомості Верховної Ради, 1991, ст. 616.

26. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України, 22.12.1998, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1999, № 9-10, ст. 65.

27. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України, 22.12.1998, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1999, № 11, ст. 79.

28. Про захист прав споживачів: Закон України, 15.05.1991, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1991, № 30, ст. 379.

29. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України, 16.04.1991, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1991, № 29, ст. 377.

30. Про Кабінет Міністрів України: Закон України, 21.12.2006.

31. Про карантин рослин: Закон України, 30.06.1993, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1993, № 34, ст. 352.

32. Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках: Закон України, 07.02.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 24, ст. 166.

33. Про концесії: Закон України, 16.07.1999, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1999, № 41.ct.372.

34. Про Митний тариф України: Закон України, 05.04.2001, зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради, 2001, №24, ст. 125.

35. Про міжнародне приватне право: Закон України, 23.06.2005 / Відомості Верховної Ради, 2005, № 32, ст. 422.

36. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України, 24.02.1994, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1994, № 25, ст. 198.

37. Про міжнародні договори України: Закон України, 29.06.2004 / Відомості Верховної Ради, 2004, № 50, ст. 540.

38. Про місцеве самоврядування: Закон України, 25.12.1997 / Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст. 170.

39. Про місцеві державні адміністрації: Закон України, 09.04.1999 / Відомості Верховної Ради, 1999, № 20-21, ст. 190.

40. Про Національний банк України: Закон України, 20.05.1999 / Відомості Верховної Ради, 1999, № 29, ст. 238.

41. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України, 15.09.1995, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1995, №32, ст. 255.

42. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, 28.12.1994, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1995, № 4, ст. 28.

43. Про охорону атмосферного повітря: Закон України, 16.10.1992, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1992, № 50, ст. 678.

44. Про підтвердження відповідності: Закон України, 17.05.2001, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 2001, № 32, ст. 169.

45. Про податок на додану вартість: Закон України, 03.04.1997 / Відомості Верховної Ради, 1997, № 21, ст. 156.

46. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються)

громадянами на митну територію України: Закон України, 13.09.2001 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 1, ст. 2.

47. Про порядок виїзду з України і в´їзду в Україну громадян України: Закон України, 21.01.1994, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради України, 1994, № 18, ст. 101.

48. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України, 23.09.1994, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1994, № 40, ст. 364.

49. Про правовий статус закордонних українців: Закон України, 04.03.2004 / Відомості Верховної Ради, 2004, № 25, ст. 343.

50. Про правовий статус іноземців: Закон України, 04.02.1994, зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1994, №23,ст. 161.

51. Про правонаступництво України: Закон України, 12.09.1991 / Відомості Верховної Ради України, 1999, №46, ст. 617.

52. Про приєднання СРСР до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 року: Указ Президії Верховної Ради СРСР, 01.08.1983 / Відомості Верховної Ради України, 1983, № 32, ст. 491.

53. Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів: Закон України, 26.11.2003 / Відомості Верховної Ради, 2004, № 14, ст. 206.

54. Про приєднання України до Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів: Постанова Верховної Ради України, 17.09.1992 / Відомості Верховної Ради України, 1992, № 41, ст. 601.

55. Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ): Закон України, 02.03.2000 / Відомості Верховної Ради, 2000, № 13, ст. 116.

56. Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) від 01.07.1970: Закон України, 07.09.2005 / Відомості Верховної Ради, 2005, № 50, ст. 536.

57. Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття: Закон України, 12.09.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 44, ст. 320.

58. Про приєднання України до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (КАПП): Закон України, 15.12.20041 Відомості Верховної Ради, 2005, № 5, ст. 113.

59. Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення: Закон України, 24.03.20041 Відомості Верховної Ради, 2004, №29, ст. 371.

60. Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів: Закон України, 10.01.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002, №23, ст. 153.

61. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою: Закон України, 04.07.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 35, ст. 260.

62. Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі: Закон України, 26.09.2002 / Відомості Верховної Рада, 2002, № 46, ст. 341.

63. Про приєднання УРСР до Конвенції ООН про договори купівлі-продажу товарів: Указ Президії Верховної Ради УРСР, 11.04.1980 / Відомості Верховної Ради України, 1990, №36.

64. Про прийняття Статуту Міжнародної організації з міграції та Змін до Статуту. Закон України, 11.07.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 41, ст. 301.

65. Про ратифікацію Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаної на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: Закон України, 16.01.2003 / Відомості Верховної Ради, 2003, № 14, ст. 100.

66. Про ратифікацію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу: Закон України, 08.04.1999 / Відомості Верховної Ради України, 1999, № 19, ст. 179.

67. Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи щодо створення в Україні Бюро інформації Ради Європи та його правового статусу: Закон України, 10.01.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 23, ст. 154.

68. Про ратифікацію Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа -Кавказ - Азія: Закон України, 10.02.2000 / Відомості Верховної Ради України, 2000, № 9, ст. 71.

69. Про ратифікацію Протоколу про правила ліцензування імпорту державами-учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі: Закон України, 20.09.2001 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 2, ст. 17.

70. Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Правила визначення країни походження товарів: Закон України, 20.09.2001 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 2, ст. 18.

71. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон: Закон України, 12.09.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002, № 44, ст. 326.

72. Про ратифікацію Угоди про основні напрями

співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів: Закон України, 07.03.2002 / Відомості Верховної Ради, 2002,3 32, ст. 227.

73. Про ратифікацію Угоди про порядок транзиту через території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: Закон України, 22.02.2001 / Відомості Верховної Ради України, 2001, № 16, ст. 77.

74. Про ратифікацію Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій: Закон України, 22.11.2002 / Відомості Верховної Ради, 2003, № 3, ст. 18.

75. Про ратифікацію Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав: Закон України, 20.04.2000 / Відомості Верховної Ради України, 2000, № 31, ст. 245.

76. Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ: Закон України, 28.11.2002 / Відомості Верховної Ради, 2003, № 5, ст. 40.

77. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України, 23.12.1998, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1999, № 5-6, ст. 44.

78. Про режим іноземного інвестування: Закон України, 19.03.1996 / Відомості Верховної Ради, 1996, № 19, ст. 80.

79. Про систему оподаткування: Закон України, 25.06.1991, зі змінами і доповненнями /Відомості Верховної Ради України, 1991, № 39 ст. 510.

80. Про стандартизацію: Закон України, 17.05.2001 / Відомості Верховної Ради, 2001, №3і,ст. 145.

81. Про страхування: Закон України, 07.03.1996, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1996, № 18,

ст. 78.

82. Про товарну біржу: Закон України, 10.12.1991, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1992, № 10, ст. 139.

83. Про транзит вантажів: Закон України, 20.10.1999 / Відомості Верховної Ради, 1999, № 51, ст. 446.

84. Про транскордонне співробітництво: Закон України, 24.06.2004 / Відомості Верховної Ради, 2004, № 45, ст. 499.

85. Про транспорт: Закон України, 10.11.1994, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1994, № 51, ст. 446.

86. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України, 01.07.2004 / Відомості Верховної Ради, 2004, № 52, ст. 562.

87. Про трубопровідний транспорт: Закон України, 15.05.1996 / Відомості Верховної Ради, 1996,3 29, ст. 139.

88. Про угоди про розподіл продукції: Закон України, 14.09.1999, зі змінами і доповненнями / Відомості Верховної Ради, 1999, № 44, ст. 391.

89. Про участь в Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП): Закон України, 15.07.1994 / Відомості Верховної Ради, 1994, № 33, ст. 307.

II. Підручники, посібники, науково-практична та довідкова література

90. Боярська 3.1. Міжнародне комерційне право: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2001. - 143 с.

91. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 2000. - 241 с.

92. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних

закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2001.-544 с.

93. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -2003. - № 2: Експортно-імпортні операції в Україні. -448 с.

94. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -2002. - № 9: Митна справа в Україні. - 448 с.

95. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2004. - 140 с.

96. Голомовзий В.М. та ін. Митне регулювання: Навч. посібник/В.М. Голомовзий, Л.А. Пайкова, О.Ю. Григор´єв, А.О. Босак, Н.Л. Калиновська, В.Г. Саяпіна. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 240 с.

97. Гребельних 0;П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 696 с.

98. Грущинський І.М., Цікало В.І. Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2000. - 1152 с.

99. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 312 с. - Бібліогр.: с. 307.

100. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.- 172 с.

101. Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 360 с.

102. Дудчак В.І., Мартишок О.В. Митна справа: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. -310с.

103. Дука Н.С., Семусьо Р.М. Вплив митно-тарифних методів на регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на

прикладі Рівненської області). // Вісник РДТУ, економіка. 36. наук, праць.-Рівне.-2001. Вип. 5(12).-с. 10-19.

104. Економіка міжнародних транспортних перевезень: Підручник / М.І. Данько, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, ЮМ. Юрченко. - X. ТОВ "Олант",ЧП Чиженко, 2004. - 352 с.

105. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Редкол., відп. ред. С.В. Мочерний. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000 - 864 с.

106. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол., відп. ред. В. Мочерний - К.: Видавничий центр "Академія", 2000.

107. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / Упорядник О.В. Старцев. - К.: Істина, 2000 - 352 с.

108. Єгоров О.Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС): Посібник. - Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ. 2005. - 226 с.

109. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 248 с.

ПО. Захаров К.В., Бочарников В.П., Липовский В.В., Захаров А.К., Циганок А.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. - 2-е изд., доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004 - 260 с.

111. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. - К.: ВД „Професіонал", 2007. - 528 с.

112. Зінь Е.А. Регіональна економіка та управління: Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2007. - 286 с.

113. Зінь Е.А. Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. - К., ВД „Професіонал", 2004. -320 с.

114. Зінь Е.А. Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Рівне, НУВГП, 2008.-136 с.

115. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк,

0.0. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. -Київ, Центр навчальної літератури. 2004. - 580 с.

116. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

117. Козик В.В., Ланкова Л.А., Григор´єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. - К.: Вікар, 2003. — 368 с.

118. Коломацька СП. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. -288 с.

119. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер, 1999. - 736 с.

120. Кредісов А.А., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 556 с.

121. Курда Н.Н., Задніпрянна Т.С., Михайлик Д.П. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності металургійної галузі Запорізького регіону. // Вісник РДТУ, економіка. 36. наук, праць. - Рівне. - 2003. Вип. 1 (20). - с. 242 - 247.

122. Марченко В.Б., Шаповалов Д.В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 207 с.

123. Митне оформлення автотранспортних засобів / За ред. П.В. Пашка. - К: Знання, 2004. - 237 с.

124. Митний контроль на автомобільному транспорті /

В.А. Писарєв, О.В. Рождественський, П.В. Пашко. За ред. М.М. Каленського, П.В. Паніка. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003.- 189 с.

125. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки. Підручник / За ред.

І.Р. Михасюка - К: Атіка, Ельга-Н, 2000. - 592 с.

126. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За редакцією В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. - Київ, Юрінком Інтер, 2005. - 366 с.

127. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. -288 с.

128. Науменко В.П., Пашко П.В., Русское В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. -К.: Знання, 2006. - 394.

129. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. -192 с.

130. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. Довідник з правових питань. К: Хрінком, 1997. - 416 с.

131. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Под ред. д.э.н. проф. Крамаренко, д.э.н. проф. А.П. Румянцева. - Симферополь: Таврия, 2005. - 268 с.

132. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / За ред. Ю.В. Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.

133. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. -318 с.

134. Парфенцева Н. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження й використання. - К.: Основи, 2000.-351 с.

135. Правознавство: Навчальний посібник / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка. - Львів: "Новий Світ - 2000", СПД ФО "в.м. Піча", 2005. - 516 с.

136. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006.-288 с.

137. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. -112 с.

138 Рум´янцев А.П., Рум´янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.

139. Рут, Френклін P., Філіпенко, Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. -743 с.

140. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. -К: ВД "Професіонал", 2003, - 176 с.

141. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. -336 с.

142. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000. - 582 с.

143. Статистичний щорічник України. Довідкове видання. -Державний комітет статистики України. — Київ, "Техніка", 2000-2006.

144. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000. - 176 с.

145. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Хрінком Інтер, 2006.-688 с.

146. Транспортне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. - К.: Юрінком Інтер, 2002.-416 с.

147. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова - К., 1997. - 448 с.

148. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. -336 с.

149. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 488 с.

150. Черевань В.П., А.П. Рум´янцев, Л.Ф. Романенко. Міжнародна економічна діяльність: Навчальний посібник -Київ: Видавничий Дім "Слово", 2003 р - 280 с

151. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 284 с.

152. Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність: Навч. посібник / За заг. ред.

В.В. Сопка.-К.: Вищашк., 1997.-227 с.

153. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. Навчально-методичний посібник. - Київ, 2007. - 330 с.

154. Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. 244 с.