Культурологія
Безвершук Ж.О.

Культурологія

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2010. - 326 c.

У пропонованому посібнику послідовно і системно викладено курс "Культурології" відповідно до навчальної програми для студентів вищих закладів освіти. Високий науковий рівень видання органічно поєднується з доступною і лаконічною формою подання матеріалу у вигляді відповідей на питання, які виносяться на іспит або семінарські заняття. Значне місце належить тестам, які наводяться до кожного розділу. Пошуки відповідей до тестів допоможуть студентам не тільки перевірити свої знання, а й систематизувати їх, активізувати інтелектуальний потенціал, психологічно підготуватися до іспиту чи контрольної роботи. До кожного розділу додається словник, що суттєво доповнює висвітлення окремих питань. У кінці книги подано відповіді до запропонованих тестів.

Для студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне осягнути теоретичні засади культурології, поглибити свої знання історії вітчизняної та світової культури, краще розуміти світ і адаптуватися до змін у ньому.

Передмова 
Частина І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
Розділ 1 БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ КУЛЬТУРИ 
1.1. Культура і цивілізація 
1.2. Морфологія і динаміка культури 
1.3. Субкультура та її функції 
1.4. Антропосоціогенез 
1.5. Культурогенез 
1.6. Основні наукові концепції походження і сутності культури 
Розділ 2 КАТЕГОРІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
2.1. Культурологія 
2.2. Культурна картина світу 
2.3. Культурна ідентифікація 
2.4. Культурна самобутність 
2.5. Культурна інтеграція 
2.6. Діалог культур 
2.7. Культурний шок 
2.8. Культурна маргінальність 
2.9. Інкультурація особистості 
Частина II ІСТОРИЧНІ ТИПИ КУЛЬТУР ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙ 
Розділ 3. РИСИ ПЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ 
3.1. Перший людський гурт 
3.2. Загальні риси первісної культури 
3.3. Анімізм та інші форми первісної духовності 
3.4. Міфи як "першодумки людства" 
3.5. Первісне мистецтво 
3.6. Слов´янська міфологія 
3.7. Етапи розвитку культури давніх слов´ян 
Розділ 4 СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
4.1. Спільне в культурі стародавнього світу 
4.2. Стародавня Месопотамія 
4.3. Стародавній Єгипет 
4.4. Стародавній Китай 
4.5. Стародавня Індія 
4.6. Стародавня Америка 
Розділ 5 АНТИЧНИЙ СВІТ 
5.1. Великий культурний прорив Еллади 
5.2. Стародавня римська цивілізація 
5.3. Осьова доба 
Розділ 6 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ЗАХІД 
6.1. Основні завдання і напрями середньовічної культури 
6.2. Візантія — будівництво християнського світу 
6.3. Романіка церковна і світська 
6.4. Карнавальна культура 
6.5. Диво готики 
6.6. Київська Русь 
Розділ 7 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. СХІД 
7.1. Арабо-мусульманська цивілізація 
7.2. Конфуціансько-даосистська цивілізація 
7.3. Індуїстсько-буддійська цивілізація 
Розділ 8 ВІДРОДЖЕННЯ 
8.1. Італійський Ренесанс 
8.2. Північне Відродження 
Розділ 9 НОВИЙ ЧАС 
9.1. Реформація та її вплив на культуру 
9.2. Блиск класицизму і просвітницький раціоналізм 
"Вища верства" у добу абсолютизму 
Класицистична філософія життя і мистецтва 
Галантність і скептицизм рококо 
Європейське Просвітництво як генератор цивілізаційних засад 
9.3. XIX ст.: на завершенні "фаустівської культури" 
Розділ 10. НОВІТНЯ ДОБА 
10.1. На зламі XIX та XX ст. Стиль модерн 
10.2. Література і театр першої половини XX ст. 
10.3. Епоха авангарду 
10.4. Осмислення катастрофізму доби 
10.5. Екзистенція людини як предмет дослідження 
10.6. Література і театр середини XX ст. 
10.7. "Цивілізація молодих" 
10.8. Масова культура 
10.9. Постмодернізм 
Література