Біржова справа
Сохацька О.М.

Біржова справа

Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. - 636 c.

Друге видання підручника написано у відповідності з програмою дисципліни для студентів економічних та управлінських спеціальностей Тернопільського національного економічного університету, яка викладається у цьому вузі з 1992 року. Підручник складається з трьох частин та двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань та рекомендованої літератури, тестами для перевірки знань (всього 300), задачами, додатками, в яких проілюстровано типові угоди на брокерське обслуговування, біржові котирування, ф’ючерсні та опціонні контакти тощо.

ПЕРЕДМОВА 
Частина І. Теоретичні засади біржової справи  
Розділ 1. Суть біржі та її економічної природи 
1.1. Роль та місце біржі в економіці 
1.2. Суть біржі та її економічна природа 
1.3. Функції та характерні ознаки біржової торгівлі 
1.4. Види бірж 
Розділ 2. Еволюція біржової торгівлі 
2.1. Історія формування бірж у Європі, Великобританії та США 
2.2. Розвиток бірж у дореволюційній Росії 
2.3. Становлення біржової торгівлі в Україні 
2.4. Особливості функціонування бірж в Україні на початку ХХІ-го століття 
Розділ 3. Біржовий товар 
3.1. Класифікація біржових товарів 
3.2.Види біржових контрактів 
3.3. Характеристика біржових товарів 
3.4. Сільськогосподарська і промислова сировина 
3.5. Фінансові інструменти 
Розділ 4. Міжнародні біржові ринки 
4.1. Характеристика ф’ючерсного контракту 
4.2. Основні риси ф’ючерсної торгівлі 
4.3. Характеристика біржової мережі Заходу 
Розділ 5. Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків 
5.1. Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні 
5.2. Еволюція розвитку основних економічних теорій ф’ючерсних ринків 
5.3. Сучасні теорії міжнародних ф’ючерсних ринків 
Розділ 6. Концепція ціноутворення на ф’ючерсних ринках 
6.1. Формування ф’ючерсних та майбутніх спотових цін 
6.2. Сучасні концепції ціноутворення на ф’ючерсних ринках 
Розділ 7. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів 
7.1. Суть фундаментального аналізу 
7.2. Фундаментальний аналіз на сировинних ф’ючерсних ринках 
7.3. Особливості здійснення фундаментального аналізу на фондових ринках 
7.4. Фундаментальний аналіз на ф’ючерсних ринках 
Розділ 8. Технічний аналіз ф’ючерсних цін 
8.1. Суть технічного аналізу 
8.2. Засоби технічного аналізу 
8.3. Основні фігури технічного аналізу 
8.4. Методи дотримання тренду 
8.5. Осцилятори 
8.6. Аналіз показників обсягів торгів 
8.7. Теорія протилежної думки (теорія динамічної нерівноваги) 
8.8. Структурні теорії 
Розділ 9. Учасники біржових операцій  
9.1. Засновники та члени біржі. Їх права й обов’язки 
9.2. Учасники біржових сесій 
9.3. Біржові посередники: брокери та дилери 
9.4. Сутність і види брокерської діяльності 
9.5. Правове регулювання брокерської діяльності 
Розділ 10. Організація біржових торгів  
10.1. Організаційна структура управління біржею 
10.2. Порядок укладання біржових угод 
10.3. Організація діяльності брокерської фірми  
10.4. Ведення рахунків клієнтів 
10.5. Звітність щодо виконання наказів клієнтів  
Розділ 11. Кліринг та система розрахунків за біржовими угодами 
11.1. Суть біржового клірингу  
11.2. Історія становлення біржових клірингових установ 
11.3. Особливості функціонування клірингових палат ф`ючерсних бірж 
11.4. Маржа у ф`ючерсній торгівлі 
11.5. Забезпечення додаткових фінансових гарантій розрахункової палати