Тифлопсихологія
Синьова Є.П.

Тифлопсихологія

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2004. - 213 c.

У навчальному посібнику “Тифлопсихологія” розглядаються питання впливу зорових порушень на психічний розвиток особистості та особливості здійснення діяльності як наслідок цього впливу.

Розділи навчального посібника відповідають програмі курсу “Тифлопсихологія”, який викладається на  дефектологічних факультетах. Посібник адресований студентам, педагогам спеціальних шкіл та соціальним працівникам реабілітаційних центрів для осіб з глибокими порушеннями зору.

РОЗДІЛ 1. ТИФЛОПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
1.1. Предмет та завдання тифлопсихології
1.2. Принципи тифлопсихології. Її зв’язок з іншими науками14 
1.3. Методи наукової тифлопсихології18 
1.4. Загальні та специфічні закономірності психічного розвитку дитини при нормальному та ушкодженому зорі 32 
РОЗДІЛ ІІ. ПОНЯТТЯ СУЧАСНОЇ ТИФЛОПСИХОЛОГІЇ42 
2.І. Поняття про дефект та аномальний розвиток. Взаємозв’язок первинних ознак дефекту та вторинних відхилень в розвитку дитини 42 
2.2. Компенсація зорової недостатності46 
2.3. Поняття корекції розвитку особистості при порушеннях зору 64 
2.4. Адаптація, реабілітація, соціалізація та інтеграція особистості з порушеним зором у суспільстві. 69 
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ГЛИБОКИХ ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ 84 
3.1. Діяльність як форма прояву активності особистості при сліпоті та слабозорості 84 
3.2. Особливості предметної діяльності в ранньому онтогенезі сліпої та слабозорої дитини 87 
3.3. Своєрідності ігрової діяльності сліпих та слабозорих дітей93 
3.4. Психологічні особливості навчальної діяльності дітей з вадами зору та її організація в cпеціальних школах99 
3.5. Особливостi трудової діяльності, вибору майбутньої професії та профорієнтації осіб з глибокими порушеннями зору118 
РОЗДІЛ ІV. СЕНСОРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЗОРОВОЇДЕПРИВАЦІЇ132 
4.1. Відчуття та сприймання в процесі відображення дійсності132 
4.2. Види відчуттів та їх особливості при сліпоті та слабозорості140 
§1. Своєрідності зорових відчуттів та сприймань при порушеннях зорових функцій143 
§2. Температурна чутливість148 
§3. Шкіряні відчуття150 
§4. Шкіряно-оптичне відчуття152 
§5. Статичні відчуття153 
§6. Кінестезичні відчуття154 
§7. Смакові та нюхові відчуття156 
§8. Слухові відчуття157 
§9. Вібраційні відчуття158 
§10. "Шосте відчуття" або "відчуття перешкоди" у сліпих159 
4.3. Сприймання, їх властивості та види при глибоких порушеннях зору164 
4.4. Провідні види компенсуючих сприймань в діяльності зороводепривованої особистості174 
§1. Особливості зорових сприймань при порушеннях зорового аналізатору174 
§2. Слухові сприймання при порушеннях зору. Їх компенсаторна роль177 
§3. Розвиток дотикового сприймання у дитини в онтогенезі178 
§4. Дотикове сприймання просторових властивостей предметів181 
§5. Значення і особливості дотику при порушенні зору 182 
§6. Види дотикових сприймань185 
§7. Механізми дотикового сприймання при глибоких порушеннях зору186 
§8. Дотикове читання сліпих. Сприймання цілісного образу брайлівської букви 189 
Пам’ятка207