Туристичне країнознавство
Редько В.Є.

Туристичне країнознавство

Навчальний посібник. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 223 c.
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА КУРСУ «ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО» 
1.1. Поняття «туристичне країнознавство», мета та завдання курсу 
1.2. Предмет і методологія курсу 
ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ТУРИСТИЧНИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ 
2.1. Розвиток туризму на Британських островах 
2.2. Туристичні ресурси Франції та Німеччини 
2.3. Італія та Мальта як туристичні центри 
2.4 Туристична привабливість Піренейського півострова 
2.5. Розвиток туризму в Альпійських державах 
2.6. Розвиток туризму в країнах Бенілюксу 
2.7. Туристичні ресурси країн Центральної Європи 
2.8. Характеристика туристичних країн-анклавів 
ТЕМА 3. ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
3.1. Туристичні ресурси України 
3.2. Характеристика туристичних ресурсів Прибалтійських країн 
3.3. Розвиток туризму в Білорусі та Молдові 
ТЕМА 4. МІСЦЕ КРАЇН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ НА СВІТОВОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 
4.1. Туризм в Скандинавії 
4.2. Ісландія як туристичний острів 
4.3. Фінляндія – центр лижного туризму 
4.4. Країни розпаду Югославії 
4.5. Туристична атрактивність Греції 
4.6. Туристичні ресурси Румунії, Болгарії, Албанії 
ТЕМА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ КРАЇН АЗІЇ 
5.1. Центральна Азія – частина СНД 
5.2. Екзотика Південної та Південно-Східної Азії 
5.3. Туристичні ресурси Китаю, Тайваню, Монголії 
5.4. Японія, Республіка Корея та КНДР перспективні туристичні країни світу 
5.5. Історична земля – Західна Азія 
ТЕМА 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 
6.1. Австралія – туристичний материк 
6.2. Острови Нової Зеландії 
6.3. Туристичні ресурси Океанії 
ТЕМА 7. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ АФРИКИ 
7.1. Проблеми розвитку туризму в Північно–Західній Африці 
7.2. Індустрія туризму в Західній Африці 
7.3. Туристичні ресурси Центральної, Східної та Південної Африки 
ТЕМА 8. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ 
8.1. Туризм в Північно-Східній Африці 
8.2. Єгипет, ОАЕ як провідні туристичні країни 
ТЕМА 9. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 
9.1. Туристичні ресурси Сполучених Штатів Америки 
9.2. Канада – туристична приваблива північна країна Америки 
9.3. Туристичні ресурси Мексиканських Сполучених Штатів 
ТЕМА 10. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА КРАЇН КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ 
10.1. Туристична привабливість Центральної Америки 
10.2. Південна Америка – туристичний континент 
10.3. Розвиток туризму в країнах Карибського басейну 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ