Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля

3.5. Особливості реагування на порушення антикорупційного законодавства у сфері охорони довкілля

Корупція негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, соціальну і правову сфери, управління, громадську свідомість, міжнародні відносини. Розв’язання цих проблем є надзвичайно актуальною та першочерговою справою. Президент України своїми указами схвалив Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки та передбачив заходи щодо вдосконалення координації правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У 2011 році Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», який визначив основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Генеральною прокуратурою України проведено реорганізацію структурних підрозділів центрального апарату. Створено Головне управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншим органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

У прокуратурах десяти регіонів України, де найбільший обсяг роботи, створено окремі управління з нагляду за виконанням антикорупційного законодавства, в інших – спеціалізовані відділи.

Генеральним прокурором України 21 червня 2011 року видано наказ № 10 гн «Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції» (наказ № 10 гн), відповідно до п. 1.2 якого заступників Генерального прокурора України, прокурора Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровського екологічного прокурора, керівників структурних підрозділів апаратів, міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів зобов’язано із застосуванням наданих законом повноважень забезпечувати невідворотність відповідальності за корупційні правопорушення, поновлення порушених прав і свобод громадян та інтересів держави, відшкодування збитків, завданих корупційними правопорушеннями, виявлення та усунення причин і умов, що сприяли їх вчиненню.

Рішенням колегії Генеральної прокуратури України «Про стан законності у сфері запобігання і протидії корупції та прокурорського нагляду на цьому напрямі» від 1 листопада 2011 року визнано, що діяльність із протидії корупційним злочинам у сфері земельних відносин потребує активізації.

З метою узгодження роботи структурних підрозділів центрального апарату та прокуратур обласного рівня на актуальних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, підвищення її якості та ефективності, своєчасного вивчення проблемних питань Генеральним прокурором України ще розпорядженням від 1 серпня 2008 року № 57 «Про визначення пріоритетів для комплексного опрацювання та використання в організації прокурорсько-слідчої діяльності” тему „Стан прокурорського нагляду за додержанням законодавства, спрямованого на боротьбу з корупцією” визнано одним із пріоритетних напрямків прокурорсько-слідчої діяльності. Головне управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства визначено відповідальним підрозділом.

Вказане Головне управління взаємодіє із Головним слідчим управлінням, Головним управлінням нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ, Головним управлінням підтримання державного обвинувачення в судах, Головним управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень, Головним управлінням військових прокуратур, Головним управлінням нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості; міжнародно-правовим управлінням.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» діяльність по боротьбі зі злочинністю, у тому числі з її проявами в організованих формах і корупцією, в Автономної Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах обласного підпорядкування координують прокурори АРК, областей, міст і районів, військові прокурори.

Відповідно до вимог наказу Генерального прокурора України № 3/2 екологічним прокуратурам у межах іх компетенції необхідно забезпечити виконання вимог антикорупційного законодавства у сферах охорони довкілля земельних відносин (п. 8).

Згідно з наказом № 12 гн у межах своєї компетенції військові прокурори повинні здійснювати нагляд за виконанням антикорупційного законодавства та безпосередньо протидіяти корупційним правопорушенням в органах державного управління, правоохоронних органах та військових формуваннях, зазначених у пункті 1 цього наказу (п.16).