Збереження природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки людини є найважливішим завданням, головним ланцюгом економічної і соціальної політики. Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід´ємна умова сталого розвитку України.

Нині складна екологічна ситуація в Україні характеризується невпинним та стрімким погіршенням всіх без винятку показників. У ході численних реформ в державі система органів державного контролю у галузі охорони довкілля суттєво розбалансована. При цьому закономірно констатується прогресуюче збільшення кількості порушень природоохоронного законодавства, тоді як відповідні контролюючі та правоохоронні органи не завжди належним чином реагують на такі порушення та домагаються викорінення їх детермінант.

Окреслена проблема постійно перебуває під особистим контролем Президента України. Підтверджуючи дану тезу Президент України зазначив, що „основне завдання держави – створення надійних правових гарантій захисту довкілля в Україні”, забезпечення захисту прав громадян, а також інтересів держави в цій сфері. Одним з найбільш дієвих правових заходів охорони довкілля можна вважати роботу органів прокуратури України.

З метою детального вивчення проблем реалізації функції прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів, представницької, а також кримінально-правових засобів реагування на порушення законодавства у сфері охорони довкілля колективом авторів підготовлено цей науково-методичний посібник.

Подальше вдосконалення роботи прокуратури на цьому напрямі потребує підвищення фахового рівня прокурорських працівників щодо цих питань, а відтак – відповідного методичного забезпечення. І в цьому сенсі посібник, підготовлений колективом Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України спільно з фахівцями Генеральної прокуратури України, є корисним.