Спеціальні та галузеві соціології
Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д.

Спеціальні та галузеві соціології

Навчальний посібник. - К: Каравела, 2003. - 304 c.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціологій як теорій середнього рівня. В рамках широкого теоретичного та емпіричного інформаційного простору дається наукове знання про основні спеціальні та галузеві соціології: економіки, політики, культури, освіти, моралі, релігії, особистості, електорату, злочинності, праці та управління.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Передмова 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ СОЦІОЛОГІЙ 
1.1. Теоретико-методологічні засади спеціальних та галузевих соціологій  
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ 
2.1. Історія становлення економічної соціології як науки 
2.2. Статус і роль економічної соціології у системі соціологічних наук 
2.3. Сучасна західна економічна соціологія 
2.4. Вітчизняна економічна соціологія. Основні напрямки досліджень 
2.4.1. Соціальна сфера економічної життєдіяльності суспільства 
2.4.2. Суб´єкти економічних відносин 
2.4.3. Соціально-економічна поведінка особистості 
2.4.4. Соціально-економічні орієнтації населення України  
РОЗДІЛ 3. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 
3.1. Основні етапи становлення соціології політики 
3.2. Політика як соціальний феномен 
3.3. Участь громадян у політичному процесі 
РОЗДІЛ 4. СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ 
4.1. Соціологія культури як наукова дисципліна 
4.2. Аналіз культури як системи 
4.3. Актуальні дослідницькі теми соціології української культури 
Емпіричні виміри української соціології культури. 
РОЗДІЛ 5. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ 
5.1. Теоретичні підвалини соціологічного аналізу освіти 
5.2. Предметна сфера соціології освіти 
5.3. Історія розвитку соціології освіти 
5.4. Освіта як соціальний інститут 
5.5. Система освіти України 
5.6. Сучасна ситуація в освітній сфері України 
5.7. Шляхи розв´язання економічних проблем освіти 
5.8. Вдосконалення механізмів управління освітою 
РОЗДІЛ 6. СОЦІОЛОГІЯ МОРАЛІ 
6.1. Мораль як об´єкт наукового аналізу 
6.2. Історія та сучасний стан західної соціології моралі 
6.3. Розвиток вітчизняної соціології моралі 
РОЗДІЛ 7. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 
РОЗДІЛ 8. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
8.1. Об´єкт і предмет соціології особистості 
8.2. Особистість як суб´єкт соціальних відносин 
8.3. Особистість як об´єкт соціальних відносин 
РОЗДІЛ 9. ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ 
9.1. Предмет та функції електоральної соціології 
9.2. Теорії електорального вибору 
9.3. Теоретичний аналіз електоральної активності 
9.4. Види досліджень та методи прогнозування в електоральній соціології 
РОЗДІЛ 10. СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
10.1. Злочин і злочинність: соціологічне трактування 
10.2. Історичний шлях і теоретичні набутим соціології злочинності 
10.3. Актуальні емпірико-соціологічні дослідження 
РОЗДІЛ 11. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ 
11.1. Предметне поле соціології праці 
11.2. Формування і становлення соціології праці 
11.3. Виробнича група як об´єкт соціологічного аналізу 
Розділ 12. СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
12.1. Аналіз основних категорій 
12.2. Формування організаційної культури як важливий соціальний процес 
12.3. У пошуках сучасної управлінської парадигми