Спеціальні та галузеві соціології

РОЗДІЛ 5. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

Викладення матеріалу в даному розділі здійснено виходячи з того, що єдиним шляхом опанування певної соціально-наукової галузі є самостійне вивчення напрацьованих у її межах дослідних матеріалів. Відповідно досить довгими є перелік імен фахівців із соціології освіти та список рекомендованої літератури. Автор переконаний, що переказ іншими серйозної концепції не може бути повністю адекватним; для справжнього усвідомлення її сутності дослідник (студент, викладач, науковець) повинен звертатися до першоджерела.

З огляду на незначний обсяг цього фрагменту посібника, автор вирішив також відмовитися від "об´єктивістського", всеохоплюючого висвітлення питань соціології освіти й наявних відповідей на них: за подібного викладення аналітична глибина була б, напевно, недостатньою. У кінцевому варіанті розділ, з одного боку, містить багато матеріалу для самостійної роботи читачів, з іншого — текст побудований згідно з авторською позицією. Тобто праця має експериментальний характер, і автор аж ніяк не претендує на загальне схвалення її положень. Навпаки, систематичну та жорстку критику авторських та інших представлених концептуальних підходів пропонується зробити основним методом вивчення цього розділу. Сподіваємося надалі спільно з зацікавленими читачами, насамперед молодими духом і душею, зорієнтованими на пошук нових знань і вдосконалення існуючих практик, розвивати вельми важливу для забезпечення здорової, повноцінної суспільної життєдіяльності науку — соціологію освіти.