Спеціальні та галузеві соціології

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ СОЦІОЛОГІЙ

Соціологія — це система знань про життя людей у суспільстві, знань систематизованих й узгоджених, а також перевірених і підтверджених дослідженнями, система узагальнень і закономірностей, які фіксують, описують, пояснюють, "схоплюють" суттєві ознаки різноманітних соціальних фактів, явищ, процесів, які, знову ж таки, спираються на досліджену достовірність. Найзагальніше окреслення предмета цієї дисципліни може бути представлене як вивчення і пояснення розвитку соціальних взаємин, функціонування соціальних інституцій та формування соціальної структури з точки зору позитивістської, об´єктивістської соціології та світу культурних символів, цінностей і норм, ідеалів і вірувань, що визначають людську поведінку і взаємодію у суспільному житті з точки зору гуманістичної, "розуміючої", суб´єктивістської соціології.

У соціології існує не тільки різне бачення предмета своєї науки, але й різні критерії науковості, різні способи її досягнення. Проте такі критерії як несуперечливість суджень, перевірюваність, раціональність, однозначність поняттєвого арсеналу та інші лежать у підвалинах розуміння соціологічної дисципліни. Такими ж виступає сукупність загальних орієнтирів, принципів і методів дослідження — тобто методологія, яка передує отриманню соціологічного знання та способам його одержання, а також характер усієї соціологічної діяльності. Тобто того, від чого відштовхується соціолог, починаючи дослідницьку діяльність. Методологія водночас є не тільки системою цих принципів, але й вченням про цю систему, усвідомленням, чому ми керуємося тими чи іншими принципами, створюючи соціологічні теорії (детальніше про це в розд. 2).