Спеціальні та галузеві соціології

РОЗДІЛ 3. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

Політика є одним із найважливіших соціальних інститутів, за допомогою якого суспільство здійснює розподіл влади, встановлює певний порядок організації суспільного буття та виробляє важливі для суспільства рішення. На відміну від багатьох інших галузевих напрямків соціології, предмет соціології політики ніколи не був таким, який легко визначається. Саме словосполучення "соціологія політики" містить суттєву смислову проблему, яка укорінена в етимології родових понять та в походженні політичних явищ. У давньогрецькому світі, за визначенням видатного засновника наукової логіки Арістотеля, бути істотою "суспільною" означало можливість бути учасником організованих людських спільнот, громадянином полісу, тобто означало майже те саме, що і бути істотою "політичною". Ця традиція широкого тлумачення політичного як соціального та соціального як політичного отримала відбиття в історії становлення соціології як науки. О. Конт, який на початку XIX століття замислився над проблемою класифікації позитивних наук, пропонував різні терміни для визначення позитивної науки про суспільство: "політична наука" — "соціальна фізика" - "соціологія". І, можливо, пошуки предметного акценту між виявленням прихованих цілей та вивченням більш об´єктивних причин суспільних явищ привели великого майстра класифікації наук до вибору терміну "соціологія".