Останнім часом розвиток системи соціологічного знання характеризується тенденціями більш ефективного й результативного використання як загальносоціологічних теорій, так і теорій середнього рівня. Власне кажучи, подальше "удосконалення" аналітичних і прогностичних можливостей соціологічної науки значною мірою ґрунтується на теоретичних засадах соціологій середнього рівня. Це зумовлює значну роль останніх у розбудові сучасної соціологічної науки.

Спеціальні та галузеві соціологічні теорії не мають такого широкого пізнавального ракурсу, як загальносоціологічні. Загальна мета спеціальних та галузевих соціологій — отримання цілісного уявлення про економічну, соціальну, політичну та духовну сфери суспільного життя. Саме завдяки можливостям соціологічних теорій середнього рівня відбувається нагромадження соціальної інформації, аналіз і прогнозування динаміки розвитку соціуму. Крім того, спеціальні та галузеві соціології (як соціологічні теорії середнього рівня) мають своїм завданням удосконалення діяльності різних соціологічних інституцій та спільнот, вирішення актуальних і перспективних проблем життєдіяльності останніх.

Пропонований посібник є, по суті, першим в Україні, котрий у "чистому" вигляді розглядає спеціальні та галузеві соціологічні теорії (не "відволікаючись" на аналіз інших складових системи соціологічного знання, які досить детально репрезентовані в багато-чисельних підручниках та посібниках кінця XX — початку XXI століття). Даний навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Він буде цікавим і корисним також для наукових працівників, аспірантів, викладачів, а також широкому загалу читачів, котрі цікавляться актуальними питаннями соціологічної науки. При підготовці посібника також було враховано той факт, що в переліку Вищої атестаційної комісії МОН України з´явилась нова спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології. Тому автори прагнули максимально зорієнтувати матеріал посібника на програму кандидатського іспиту із зазначеної вище спеціальності (у посібнику можна відшукати дев´ять із тринадцяти тем програми кандидатського іспиту). Крім того, до навчального посібника увійшли розділи (теми), які майже не представлені у соціологічних виданнях: "Електоральна соціологія" та "Соціологія злочинності".

Пропоноване видання підготовлене авторським колективом науковців та викладачів Києва, Харкова, Львова, Луганська під керівництвом доктора соціологічних наук, професора, дійсного члена Українського товариства "Інтелект нації", академіка Української академії політичних наук Валерія Пилипенка. Окремі розділи навчального посібника написали В. Є. Пилипенко (переднє слово, розд. 2); Н. В. Балабанова, кандидат соціологічних наук, завідувач кафедри менеджменту Українського гуманітарного інституту (м. Київ) (розд. 7); О. І. Вишняк, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України (розд. 9); О. Б. Іванкова-Стецюк, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (розд. 4); І. О. Кулініч, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка (розд. 8); О. Д. Куценко, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (розд. 3); Б. Г. Нагарний, доктор соціологічних наук, професор, декан факультету соціології, журналістики та мовознавства, завідувач кафедри соціології Східно-Українського національного університету ім. Володимира Даля (м. Луганськ) (розд. 12); А. М. Ніколаєвська, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (розд. 6); Ю. Ф. Пачковський, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка (розд. 11); І. П. Рущенко, доктор соціологічних наук, доцент, начальник кафедри загальної соціології Національного університету внутрішніх справ (м. Харків) (розд. 10); В. В. Танчер, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, завідувач кафедри соціології Національного університету культури та мистецтв (розд. 1); Ю. О. Чернецький, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (розд. 5).

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам, а також колегам, чиї конструктивні зауваження та побажання сприяли вдосконаленню змісту навчального посібника.