Спеціальні та галузеві соціології

9.3. Теоретичний аналіз електоральної активності

Необхідність теоретичного синтезу основних електоральних теорій виникає не тільки при поясненні електорального вибору громадян певних партій та кандидатів, але й самого факту їх участі в процесі голосування та рівня виборчої активності.

Зрозуміло, чому населення тоталітарних чи авторитарних країн виявляє високу виборчу активність, хоча і не має ніякої можливості вибору. Адже відмова від участі в голосуванні розглядається органами влади цих країн як вияв політичної нелояльності та загрожує певними санкціями, аж до позбавлення прав на професію, роботу, освіту тощо, як це було в СРСР, інших соціалістичних країнах, чи й зараз практикується в авторитарних країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Тому не випадково, шо у всіх цих країнах рівень участі в голосуванні наближається до 100% (в СРСР він коливався у повоєнні роки від 99,94% до 99,9%).

Інша справа — вибори в демократичних країнах, де участь у голосуванні є правом громадян, виявом їх власного вибору. Чому ж виборча активність у більшості з них досить висока? Чому громадяни беруть участь у виборах взагалі? (див. табл.2).

Табл. 9.2. Рівень виборчої активності громадян в окремих країнах світу в 1989—1996 роках

КраїнаТип виборівРік проведення% участі виборців
1234
1. Австраліяпарламентські199395,8
2. Бельгіяпарламентські199193,10
199591.0
3. Люксембургпарламентські198987,4
4.Італіяпарламентські199187,3
199682,9
5. Австріяпарламентські президентські199384,4
84,2
6. Швеціяпарламентські199186,7
7. Даніяпарламентські199184,3
8. Ісландіяпарламентські199187,6
199587,4
9. Греціяпарламентські198984,3
199478,2
10. Нідерландипарламентські198983,2
199475,8
11. Нова Зеландіяпарламентські199178,9

Продовження табл. 9.2.

1234
12. Норвегіяпарламентські198983,2
199275,8
13. Німеччинапарламентські199479,0
14. Великобританіяпарламентські199177,8
15. Іспаніяпарламентські199376,3
199677,4
16. Чехіяпарламентські199676,4
17. Словаччинапарламентські199479,0
18. Ізраїльпарламентські199177,4
19. Франціяпарламентські199369,3
20. Ірландіяпарламентські198968,6
199268,5
21. Канадапарламентські199369,6
22. Фінляндіяпарламентські199369,3
23. Португаліяпарламентські президентські199168,2
199462,0
199566,3
24. Польщапарламентські199568,2
25. СШАпарламентські президентські парламентські199151,5
199255,3
199649,1
26. Швейцаріяпарламентські199146,0
27. Росіяпарламентські президентськіпарламентські199151,5
199255,3
199649,1
28. Регіони Росії 28.1.Кабардино-Балкаріярегіональнихпарламентів199769
28.2. Алтай-II-199770
28.3. Якутія-II-199751
28.4. Комі-Пермяцький-II-199750
28.5. Єврейський АО-II-199743
28.6. Саратовська обл.місцевих асамблей199742
28.7. Бєлгородська обл.-II-199744
28.8. Тюменська обл.-II- 199744

1234
28.9. Новосибірська обл.-II-199743
28.10. Томська обл.-II-199747
28.11- Тверська обл.-II-199741
28.12. Мурманська обл.-II-199740
28.13. Пензенська обл.-II-199740
28.14. Камчатська обл.-II-199739
28.15. Красноярський край-II-199739
28.16. Самарська обл.-II-199739
28.17. Смоленська обл.-II-199739
28.18. Тамбовська обл.-II-199737
28.19. Ставропольський край-II-199736
28.20. Приморський край-II-199736
28.21. Московська обл.-II-199736
28.22. Хабаровський край-II-199735
28.23. Новгородська обл.-II-199734
28.24. Ленінградська обл.-II-199734
28.25. Пермська обл.-II-199734
28.26. Астраханська обл.-II-199731
28.27. м. Москва-II-199731
29. Фінляндіяєвропарламент199657,4
30. Швеція-//-199641,6
31. Українапарламентські1994 (І тур)72,7
1994 (П тур)67,0
199870,8
200269,5
32. Українапрезидентські1994 (І тур)70,4
1994 (II тур)71,6
1999 (І тур)70,2
1999 (П тур)74,9
33. Українадовибори окремих депутатівчервень 200047,4
липень200251,7
грудень 200258,4

Звичайно, є і деякі демократичні країни, де участь у виборах розглядається в законах не тільки як право громадян, але і як обов´язок. Як відзначав В. Шаповал, що досліджував виборче законодавство західних країн, "у вже цитованій ст. 48 італійської конституції голосування на виборах розглядається як громадський обов´язок, за ухилення від участі в голосуванні може бути встановлений громадський осуд від імені мера - керівника органу місцевого самоврядування. Виборчі закони Австралії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів передбачають санкції за неучасть у голосуванні. Що стосується Австралії і Греції, то тут, як альтернатива адміністративним санкціям, припускається навіть можливість кримінальної відповідальності. Безумовно, що обов´язкове голосування призводить до штучного підвищення активності виборців" [20, 41]. Тому не дивно, що виборча активність (див. табл. 9.2) в Австралії, Бельгії, Люксембурзі, Італії, Австралії, Греції та Нідерландах суттєво вища, ніж у більшості демократичних країн, і коливається в діапазоні від 80 до 96% всіх виборців. Але і виборча активність в більшості інших розвинених і нових демократій, де не застосовуються методи адміністративного стимулювання до участі в виборах, активність теж, як правило, перевищує 2/3 виборців. А це змушує задуматись над питанням, чому ж громадяни взагалі приходять на виборчі дільниці?

Вважається, що теорії раціонального вибору чи економічного голосування нездатні пояснити високий рівень виборчої активності громадян. Розроблена Ентоні Даунсом гіпотеза про раціональний вибір ґрунтується на твердженні, що виборець бере участь у голосуванні, якщо користь для нього особисто від участі перевищує його матеріальні та моральні затрати. Оскільки ж у виборах беруть участь мільйони виборців у всіх великих країнах, то "вага" кожного окремого голосу нескінченно мала. А тому, як зазначає Р. Швері, "з точки зору особистого інтересу, електоральна поведінка не є раціональною. Цей феномен отримав назву "парадоксу голосування". Якби через низьку вірогідність вплинути на результати голосування суб´єкт вів себе раціонально (в індивідуально-економічному сенсі), в переважній більшості випадків він би не скористався правом голосу" [21, 57]. Тому вважається, що теорія раціонального вибору, яка є досить перспективною для пояснення динаміки електорального вибору певних партій та кандидатів, не спроможна пояснити сам факт участі в голосуванні. А рівень виборчої активності і сам факт участі в голосуванні пояснюють експресивні теорії статусного чи партійно-ідеологічного голосування. "З точки зору цієї теорії, як зазначає Г. В. Голосов, люди приходять до виборчих дільниць, бо відчувають соціально-психологічну потребу висловити свою належність до тієї чи іншої групи" [5, 133]. Тобто громадяни беруть участь у виборах не тому, що хочуть вибрати політичний товар в "електоральному супермаркеті", а щоб підтримати на виборах "своїх".

Але чи справді роль індивідуального голосу на виборах є такою малою, що виборцю, з точки зору власних соціально-економічних інтересів, немає сенсу брати участь в голосуванні з раціональних мотивів? І чи усвідомлюють виборці нескінченно малу значущість свого індивідуального голосу? Якби це було так, то логічними висновками з теорії Е. Даунса були б:

1) оскільки значущість індивідуального голосу тим менша, чим більше чисельність виборців у певній країні, то електоральна активність у малих країнах повинна бути вищою, ніж у великих;

2) у кожній окремій країні активність виборців на загальнонаціональних парламентських та президентських виборах має бути суттєво нижчою, ніж на виборах до органів місцевого самоврядування, де бере участь значно менша кількість виборців.

Але жодне з цих положень не дістало емпіричного підтвердження. Досить поглянути на таблицю 2, щоб переконатися, що високий рівень виборчої активності спостерігається як у невеликих (Швеція, Данія, Норвегія), так і в великих країнах (Німеччина, Великобританія), а низький рівень характерний як для США, так і невеликої Швейцарії. Активність же виборців на місцевих виборах майже у всіх країнах (окрім федералізованих та децентралізованих США і Швейцарії) значно нижча, ніж на виборах загальнонаціонального рівня. Чому ж активність виборців на місцевих виборах, проміжних виборах окремих депутатів, та виборах до наднаціональних органів (наприклад, до Європарламенту) - є нижчою, ніж на загальнонаціональних виборах у цих країнах?

Як вважає О. Журавльов, "низька електоральна активність є свідченням малого інтересу виборців до виборів депутатів регіональних органів законодавчої влади, що пояснюється не тільки соціально-економічною ситуацією і негативним ставленням до депутатського корпусу взагалі, але і другорядною роллю законодавчих зборів в політичному житті регіонів" [22, 33].

Тобто рівень виборчої активності визначається скоріше не рівнем впливу окремого голосу виборця на результати голосування, а рівнем значимості виборів для самих виборців - чим більшими повноваженнями наділений певний орган державної влади (Президент, парламент, органи місцевої представницької влади, губернатор, мер тощо), чим більший вплив вони можуть справити на соціально-економічне життя виборців, тим більшою є виборча активність в усіх демократичних країнах. Саме в цьому виявляється раціональність виборчої активності, більша активність на загальнонаціональних виборах, ніж на місцевих та наднаціональних. А в США і Швейцарії, де регіональна та місцева влада наділені значно вищими повноваженнями, ніж в інших демократичних країнах, найвища активність часто спостерігається на місцевих виборах. А тому не можна погодитися з Ю. В. Шевченко, шо "експресивна теорія (соціальної чи партійно-ідеологічної ідентифікації) має одну перевагу перед інструментальною (теорією раціонального вибору). Вона пояснює, чому громадяни взагалі приходять на виборчу дільницю. Раціональний розрахунок і усвідомлення мінімального впливу на результат виборів відходять тут взагалі на другий план. Головне - психологічна потреба, намагання шляхом голосування приєднатися до певної макросоціальної сукупності" [10, 132].

Адже, як і при виборі певних партій та кандидатів, так і в рішенні щодо участі в голосуванні, теорія партійно-ідеологічного голосування нездатна пояснити факти динаміки та диференціації виборчої активності в різних регіонах, типах поселень та соціально-демографічних групах. Політично ідентифіковані, солідарні з певними групами виборці складають те "ядро" "активних виборців", яке бере участь у виборах майже завжди. Всі ж інші громадяни беруть участь у виборах тільки тоді, коли значущість виборів, за їх оцінкою, буде більшою за понесені затрати на участь у голосуванні, тобто діють раціонально. На місцевих та національних виборах, де повноваження депутатів обмежені, ця частина електорату виявляє значно меншу активність, ніж на виборах Президента чи парламенту.

Тобто, як і в ситуації електорального вибору, так і в самому факті участі в голосуванні теорія соціальної чи партійно-ідеологічної ідентифікації пояснює поведінку "активного виборщика", а теорія раціонального вибору (економічного голосування) — малополітизованої соціально та ідеологічно неідентифікованої частини виборців, які "зважують" значимість участі в виборах, розраховують можливий вплив на їхнє особисте життя.

Тут спостерігається той же феномен, що і в поведінці спортивних уболівальників чи різних груп віруючих. Активні прихильники певних команд (фанати) ходять на матчі своїх команд майже кожного разу, незалежно від рівня суперників і турнірної значимості матчів, а пасивні — заповнюють стадіон тільки на найбільш значимих, вирішальних іграх. Активні віруючі, що мають глибокі релігійні переконання, ходять до церкви майже щотижнево, а маловіруючі — тільки на великі свята.