Адміністративна діяльність Національної поліції

6.1. Загальна характеристика проваджень у сфері безпеки дорожнього руху

Серед засобів, які застосовує держава для боротьби з порушеннями законодавства про дорожній рух, найважливіше місце посідає адміністративна відповідальність. Вимоги сьогодення потребують підвищення ефективності реалізації адміністративної відповідальності, адже на цей час наявна значна кількість негативних чинників, що гальмують розвиток зазначеної галузі, а саме: дублювання повноважень суб’єктів адміністративної юрисдикції; прогалини в адміністративно-деліктному законодавстві; відсутність контролю з боку органу, що виніс постанову про накладення адміністративного стягнення; низька професійна підготовка суб’єктів правозастосування, зокрема численні помилки при кваліфікації правопорушень у сфері дорожнього руху; порушення правил оформлення матеріалів адміністративної справи та строків притягнення громадян до адміністративної відповідальності тощо. До того ж, стягнення за вчинення адміністративних проступків у сфері безпеки дорожнього руху не виконують належної превентивної, виховної та каральної функції, оскільки не мають системного та якісного характеру впливу.

Саме тому виникає нагальна потреба в детальному дослідженні змісту проступків у сфері дорожнього руху, особливостей застосування заходів адміністративної відповідальності за їх скоєння та, відповідно до цього, - внесення пропозицій щодо змін і доповнень до законодавства з метою підвищення ефективності реалізації адміністративної відповідальності у розглядуваній сфері.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14 липня 2015 року № 596-УІП було внесено зміни до КУпАП, якими суттєво змінено законодавство в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Новелами КУпАП є:

• Введено відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі;

• Введено відповідальність юридичних осіб;

• Введено новий вид стягнення - штрафні бали;

• Введено поняття поліція, замість міліції;

• Введено безальтернативні санкції у вигляді штрафу за правопорушення, які розглядаються національною поліцією;

• Розширено можливості поліції виносити постанови в справах про адміністративні правопорушення без складання протоколу про правопорушення;

• Розширено повноваження поліцейських щодо розгляду справ про адміністративне правопорушення на місці його вчинення з можливістю стягування штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв;

• Введено норму про те, що протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції;

• Змінено порядок виконання постанови про накладення штрафу

В основному, ці зміни торкаються правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Звернемо увагу на найбільш важливі зміни.

Введення стягнення у вигляді штрафних балів.

Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені КУпАП.

Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини КУпАП.

В КУпАП штрафні бали введено до санкції лише частини першої та частини другої статті 122. (Стаття 122. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху)

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз ’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв ’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п ’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Поліцейські не мають можливості застосовувати стягнення у вигляді штрафних балів, тому що це стягнення застосовується виключно за правопорушення, які зафіксовано в автоматичному режимі.

Розширення можливості поліції виносити постанови в справах про адміністративні правопорушення без складання протоколу про правопорушення

Ці зміни пов’язані із новою редакцією статті 258 КУпАП. Зокрема, в статті зараз зазначено:

Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національ- ноі поліції, та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

У цих випадках (передбачених частинами першою та другою статті 258), уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов´язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Тепер Національної поліції має право не складати протоколи при вчиненні адміністративних правопорушень розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції.

Якщо особа не погоджується із накладеним стягненням, оспорює його, то поліцейський має скласти і протокол про адміністративне правопорушення.. Але протокол не складається, якщо це правопорушення є правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Відповідна компетенція Національної поліції визначається у статті 222 КУпАП. Це питання вже розглядалось в попередніх лекціях.

Можна зробити такий важливий висновок:

Національної поліції має повноваження що розгляду та винесення постанов в справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху ( які передбачені частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 125, 126, частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128, 128-1, 129, статтею 132-1, частинами першою, другою і третьою статті 140), що передбачають стягнення у вигляді штрафу або штрафних балів.

В подальшому цю інформацію буде узагальнено у таблиці.

Далі з’ясуємо, які адміністративні правопорушення віднесено до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху і яка компетенція Національної поліції на них поширюється.

Відповідно до КУпАП такими правопорушеннями є (статті): 121, 121-1, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 1271, 128, 128-1, 129, 130, 132-1, 133-1, 139, 140.

Всього 22 статті. Нам необхідно з’ясувати декілька питань.

По-перше, на які правопорушення поширюється компетенція розглядати справи.

По-друге, по яких правопорушеннях необхідно складати протокол, а по яких протокол не має складатися.

По-третє, по яких правопорушеннях допускається тимчасове вилучення посвідчення водія. У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке відповідно до КУпАП може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами працівник уповноваженого підрозділу, тимчасово вилучає посвідчення водія до набрання законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення.

По-четверте, по яких правопорушеннях тимчасове затримання транспортних засобів.

Крім того необхідно звернути увагу на особливості провадження в цих справах.

Таким чином, нами розглянуто новели законодавство в сфері безпеки дорожнього руху, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14 липня 2015 року № 596-УШ.

З’ясовано загальну характеристику проваджень в сфері безпеки дорожнього руху.