Адміністративна діяльність Національної поліції

1.3. Нормативно-правові акти, що визначають адміністративну діяльність Національної поліції

1. Конституція України,

2. міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (Європейський кодекс поліцейської етики від 19.09. 2001 р.; Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17.12. 1979 р.; Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, прийнятого 16 грудня 1966 року; Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку під час спортивних з заходів і зокрема футбольних матчів від 19.08. 1985 р; Конвенція про дорожній рух від 08.11.1968р.; Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброї службовцями органів правопо- рядку ООН від 1990 року; Про Декларацію про поліцію: Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979)

1. Закон України «Про Національну поліцію» від 2.07.2015;

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР - 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-УІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88

4. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95 ВР;

5. Про попередження насильства в сім’ї : Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-ІИ;

6. Положення Про Міністерство внутрішніх справ України: ПКМУ від 28.10.2015р. № 878.

7. Положення Про Національну поліцію : ПКМУ від 28.10.2015 № 877

8. Положення Про патрульну службу: Наказ МВС України від 02.07.2015 № 796

9. Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України. Наказ Національної поліції України №123 від 27.11.2015р.

10. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376

11. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп´яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735

12. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України від 07.11.2015 № 1395

13. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644

Таким чином, нами розглянуто основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Національної поліції в сфері адміністративної діяльності, до яких віднесено: Закон України «Про Національну поліцію», КУпАП, Положення Про Міністерство внутрішніх справ України: ПКМУ від 13.08.2014 № 401; Положення Про Національну поліцію : ПКМУ від 28.10.2015 № 877, а також основні Накази МВС України.

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність НП потребують оновлення з урахуванням зміни у підходах до розуміння сутності цього правоохоронного органу, його призначення у суспільстві.

Вам необхідно постійно відслідковувати зміни у законодавстві та враховувати їх при підготовці до навчальних занять.