Адміністративна діяльність Національної поліції

7.3. Нагляд органів Національної поліції за дотриманням правил дозвільної системи, пов’язаних з обігом зброї

Діяльність підрозділів поліції з організації обігу різних видів зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, контроль за функціонуванням об’єктів дозвільної системи врегульовано третьою групою нормативних актів. Насамперед, це Закон України «Про національну поліцію» від 02 липня 2015 р. Так в п.21 ст.23 зазначені «Основні повноваження поліції» — дійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ.

В ст. 39 «Закон України «Про національну поліцію» від 02 липня 2015 р. зазначено перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ.

Поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, може оглядати за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила або порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.

Поліція може оглядати зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів Національної поліції, з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.

Поліція відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів Національної поліції, а також опечатує і закриває об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються (у тому числі стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування) у випадку виявлення порушення правил поводження з ними та правил їх використання, що загрожують громадській безпеці, до усунення таких порушень.

Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України в одноденний строк про кожен факт виявленого порушення правил зберігання і використання зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ.

Аналіз наведених вище нормативних актів засвідчує провідну роль МВС України в питаннях контролю обігу зброї, вибухівки, щодо інших органів виконавчої влади. Увесь спектр повноважень поліції щодо здійснення дозвільної системи в розгорнутому та систематизованому вигляді виглядає наступним чином:

- визначення порядку обігу зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів;

- визначення вимог до технічного обладнання об’єктів дозвільної системи та порядку їх відкриття;

- участь у відкритті та видача дозволів на функціонування об’єктів дозвільної системи;

- видача дозволів (ліцензій) на здійснення дій, що складають обіг майна в сфері дозвільною системи у відповідності із компетенцією;

- періодичний контроль за функціонуванням об’єктів дозвільної системи;

- виявлення та припинення порушень правил дозвільної системи;

- призупинення або припинення діяльності об’єктів, анулювання дозволів на відповідні види дій, що складають обіг певних речей;

- встановлення порядку знищення та власне знищення предметів, матеріалів та речовин, віднесених до дозвільної системи, на які поширюється компетенція Національної поліції.

Кожен з видів діяльності та окремі дії зі зброєю, вибуховими матеріалами, а також порядок відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, де ці речі здійснюють обіг, мають бути легалізовані відповідними дозволами. Компетенція органів внутрішніх справ щодо видачі та подовження дії дозволів має три рівні стратифікації.

Вищий рівень компетенції належить департаменту превентивної діяльності (ДПД) Національної поліції України, який має право видавати наступні види дозволів:

- на право ввозу з-за кордону та вивозу з України вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї та вибухових матеріалів міністерствам, підприємствам, установам, організаціям;

- на придбання та вивезення з України вогнепальної зброї та боєприпасів, холодної зброї (арбалетів, мисливських ножів тощо) та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду іноземним громадянам (за 5 днів до виїзду), а також ввезення ними зброї та боєприпасів в Україну за клопотанням іноземних представництв, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України;

- на відкриття та функціонування республіканських баз, складів вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів.

Середньою управлінською ланкою є управління громадської безпеки (УПД) (Г)УНП, компетенція яких поширюється на:

- відкриття та функціонування складів вибухових матеріалів і піротехнічних майстерень;

- право ввезення з-за кордону та вивезення з України мисливської зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї (арбалетів, мисливських ножів тощо) та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду громадянам України;

- придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної вогнепальної зброї громадянам України;

- вивезення за кордон і ввезення в Україну вогнепальної зброї та боєприпасів обласним, міським і районним комітетам товариств, сприяння обороні України (ТСОУ), спортивним організаціям на підставі міжурядових угод та договорів за клопотанням міністерств або інших центральних органів державної виконавчої влади України.

Первинний рівень компетенції, щодо видачі дозволів належить міськрайвідділам поліції, який поширюється на:

- придбання, зберігання, носіння і перевезення відомчої вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї (арбалетів, мисливських ножів тощо) та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;

- придбання та перевезення вибухових матеріалів і засобів підривання;

- придбання, зберігання і носіння громадянами мисливської гла- дкоствольної вогнепальної зброї;

- придбання, зберігання і носіння громадянами холодної зброї (арбалетів, мисливських ножів тощо) та пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;

- придбання, зберігання і носіння громадянами газових пістолетів та револьверів.

Крім того, органи внутрішніх справ на транспорті та органи внутрішніх справ, підпорядковані відділу по організації роботи органів внутрішніх справ на закритих об’єктах, в межах своєї компетенції видають дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів підрозділам воєнізованої охорони об’єктів, що ними обслуговуються.

Відкриття будь-якого об’єкту дозвільної системи — це разова акція, яка здійснюється комплексною комісією. Право формування складу комісії належить, в залежності від значущості об’єкту або ДПД НП України, або УПД (Г)УНП областей. За результатами комісійного обстеження складається акт з викладенням висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття об’єкта дозвільної системи. До складу комісій для прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, входять представники:

- Національної поліції;

- пожежного нагляду;

- господарюючого суб’єкту (зацікавлених підприємств, установ і організацій);

- гірничотехнічного нагляду;

- архітектурно-планувальних управлінь;

- санітарного нагляду.

Подальший контроль за дотриманням правил обігу предметів, речовин та матеріалів, на які поширюється дозвільна система повинен здійснюватися, працівниками дозвільної системи, начальниками підрозділів та дільничними інспекторами поліції. Періодичність перевірки об’єктів дозвільної система наступна: а) об’єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць вогнепальної зброї, а також базові склади вибухових матеріалів повинні контролюватися щомісячно; б) інші об’єкти дозвільної системи — щоквартально; в) мисливська та газова зброя громадян перевіряється щорічно.

Обов’язкове обстеження об’єктів дозвільної системи, незалежно від строку раніше проведених перевірок, здійснюється у наступних випадках: а) при оформленні на новий строк дозволу (ліцензії) на зберігання, використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система; б) при переоформленні дозволу (ліцензії) у зв’язку із зміною місця зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо; в) при зміні керівника, на ім’я якого видано дозвіл.

Проте якщо розширено тлумачити нормативні акти, що регулюють правові відносини у сфері дозвільної системи, можна стверджувати, що на об’єктах дозвільної системи дільничним інспектором поліції перевіряються:

- наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання підконтрольних предметів і матеріалів,

- наявність відповідних дозволів відкриття та функціонування підприємств і майстерень,

- наявність паспортів (на бази, сховища, склади ВМ, піротехнічні майстерні тощо),

- строк дії цих документів,

- наявність згод на укладання громадянами трудових договорів на виконання робіт на таких об’єктах;

- дотримання пропускного режиму;

- облік підконтрольних предметів і матеріалів,

- порядок видачі, приймання зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, засобів підривання,

- їх списання після використання,

- правильність ведення відповідної службової документації;

- придатність приміщень, де розташовані об’єкти дозвільної системи та зберігаються вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухівка, засоби підривання (міцність дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність замків, справність охоронної протипожежної сигналізації тощо);

- стан технічного устаткування (для складів, баз, сховищ), обладнання забороненої зони, справність світильників, розчищення території, наявність охорони, постових вишок, блокпостів, сторожових собак, засобів пожежогасіння, зв’язку з найближчими постами і органами внутрішніх справ;

- стан охорони об’єктів, укомплектованість особовим складом, придатність його до охорони об’єктів та знання своїх обов’язків, організація служби стрільців, тривалість їх шикування за сигналом «Тривога», порядок зміни і підміни, відповідність розміщення сил та дислокації постів, правильність ведення службової документації, а також планів оборони цих об’єктів в органах внутрішніх справ та проведення навчання по відпрацюванню взаємодії всіх видів нарядів;

- обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює перевезення небезпечних вантажів.

У разі виявлення порушення правил зберігання зброї юридичними особами, останнім надається місячний термін для усунення недоліків, а один з примірників акта обстеження, складеного дільничним приєднується до облікової справи на об’єкт дозвільної системи. У разі порушення правил зберігання вогнепальної зброї фізичними особами, що скоєне вперше, дільничний інспектор поліції має право вилучити вогнепальну зброю, яка згодом, за рішенням суду може бути оплатне вилучена.